Документ v2384598-08, поточна редакція — Прийняття від 04.12.2008

                   ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Л И С Т
04.12.2008 N 02-24-2384

<...>
Порядок справляння страхових внесків до Фонду визначається
законами України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням" від 18.01.2005 р. N 2240
( 2240-14 ) (далі - Закон N 2240), "Про розмір внесків на деякі
види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від
11.01.2001 р., N 2213 ( 2213-14 ) (далі - Закон N 2213) та
Інструкцією про порядок надходження, обліку та витрачання коштів
Фонду, затвердженою постановою правління Фонду від 26.06.2001 р.
N 16 ( v0016503-01 ) (далі - Інструкція N 16).
У Вашому зверненні зазначено, що фізичні особи працюють на
підприємстві на громадських роботах за цивільно-правовими угодами.
Відповідно до підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Інструкції N 16
( v0016503-01 ) фізичні особи, які виконують роботи (послуги)
згідно з цивільно-правовими угодами, у разі виявлення бажання
можуть брати участь у загальнообов'язковому державному соціальному
страхуванні на добровільних засадах.
Порядок страхування осіб на добровільних засадах за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, затверджений постановою правління Фонду від
02.06.2005 р. N 62 ( v0062598-05 ). Цей порядок визначає механізм
страхування осіб, які особисто вирішили брати участь у
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, на добровільних засадах. Дія цього Порядку поширюється
на фізичних осіб, які виконують роботи (послуги) за
цивільно-правовими угодами.
Водночас повідомляємо, що згідно зі статтею 1 Закону N 2213
( 2213-14 ) розмір внесків для осіб, які беруть участь у
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, на добровільних засадах, забезпечують себе роботою
самостійно, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності,
осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими
угодами, становить 2 відсотки суми оподатковуваного доходу
(прибутку).
Заступник директора О.Леоноввгору