Документ v228p299-04, поточна редакція — Прийняття від 17.08.2004

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
17.08.2004 N 228-р

Про зняття з реєстрації колективного трудового
спору між найманими працівниками закладів та установ
освіти міста Івано-Франківська та управлінням освіти
і науки виконавчого комітету Івано-Франківської
міської ради

Відділення Національної служби посередництва і примирення в
Івано-Франківській області відповідно до розпорядження
Національної служби посередництва і примирення від 05 серпня
2004 року N 214-р ( v214p299-04 ) вивчило стан вирішення
колективного трудового спору між найманими працівниками закладів
та установ освіти міста Івано-Франківська та управлінням освіти і
науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради,
зареєстрованого розпорядженням Національної служби посередництва і
примирення від 25 червня 2001 року N 122-р ( v122p299-01 )
(реєстраційний номер спору 086-01/09-Т), та відповідність
висунутих найманими працівниками вимог нормам чинного
законодавства України, зокрема: - положенням статті 98 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ), якою визначено, що "оплата праці працівників установ і
організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі
законів і інших нормативно-правових актів України, генеральної,
галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у межах
бюджетних асигнувань та позабюджетних коштів"; - положенням частини першої, другої і сьомої статті 23
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), якою передбачено, що: "1. Будь - які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету
можна здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного
призначення. 2. Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний
бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет у порядку,
визначеному цим Кодексом ( 2542-14 ). 7. Усі бюджетні призначення втрачають чинність після
закінчення бюджетного періоду, за винятком тих випадків, коли
окремим законом передбачені багаторічні бюджетні призначення"; - положенням пункту 9 статті 2 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ), яким визначено, що "бюджетне призначення -
повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів цим
Кодексом, законом про Державний бюджет України або рішенням про
місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє
надати бюджетні асигнування", В результаті вивчення встановлено наступне. Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення
від 17.09.2002 ( v411p299-02 ) року N 411-р знята з реєстрації
третя вимога, у зв'язку з її задоволенням. Четверта вимога найманих працівників "забезпечити своєчасну
виплату заробітної плати всім працівникам навчально-виховних
закладів міста Івано-Франківська: - за першу половину місяця - 16 числа кожного місяця; - за другу половину місяця 1 числа кожного наступного місяця; - у разі, коли день виплати заробітної плати збігається з
вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату
виплачувати напередодні"; - заробітну плату працівникам освіти за весь час щорічної
відпустки виплачувати не пізніше ніж за три дні до початку
відпустки у повному обсязі" виконана. Перша вимога найманих працівників "1) забезпечити виконання
положень статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (далі -
стаття 57), в частині, що стосується: - виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам
надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового
окладу залежно від стажу педагогічної роботи (абзац восьмий
частини першої статті 57); - надання педагогічним працівникам щорічної грошової
винагороди в розмірі одного посадового окладу за сумлінну працю,
зразкове виконання службових обов'язків (абзац дев'ятий частини
першої статті 57 ( 1060-12 ); - виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам
допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при
наданні щорічної відпустки (абзац десятий частини першої статті 57
( 1060-12 ); - перегляд заробітної плати педагогічним та
науково-педагогічним працівникам проводити двічі на рік з
щоквартальною індексацією та з урахуванням рівня інфляції (абзац
тринадцятий частини першої статті 57 ( 1060-12 ); - перегляд рівня заробітної плати спеціалістам, які працюють
в системі освіти, і обслуговуючому персоналу проводиться двічі на
рік з щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції"
виконана Не відповідають положенням чинних законодавчих актів України: 1. перша вимога найманих працівників "1) забезпечити
виконання положень статті 57 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) в частині, що стосується: - встановлення середніх посадових окладів педагогічним
працівникам закладів освіти не нижчому від середньої заробітної
плати працівників промисловості (абзац дванадцятий частини першої
статті 57 ( 1060-12 ); - встановлення доплат спеціалістам, які працюють в системі
освіти, до рівня середньомісячної заробітної плати працівникам у
цілому по народному господарству (абзац другий частини другої
статті 57 ( 1060-12 ), оскільки: - у 2001 році положення і норми, передбачені абзацами
дванадцятим частини першої та другим частини другої статті 57
( 1060-12 ) реалізовувалися в розмірах і порядку, визначених
Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у
розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на
2001 рік згідно із Законом України "Про Державний бюджет України
на 2001 рік" N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 р.; - дію абзаців дванадцятого частини першої та другого частини
другої статті 57 ( 1060-12 ) зупинено на 2004 рік згідно із
Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 р., на 2003 рік
згідно із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002 р., на
2002 рік згідно із Законом N 2905-III ( 2905-14 )
від 20.12.2001 р.; - у бюджетах міста Івано-Франківська бюджетні призначення на
зазначені виплати у 2001, 2002, 2003, 2004 роках передбачені не
були"; - дані бюджетні призначення мали кількісні та часові
обмеження, що дозволяло надавати ці бюджетні асигнування
відповідно до пункту 9 статті 2 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) тільки протягом 2001, 2002, 2003 років; 2. друга вимога найманих працівників "виплатити педагогічним
працівникам освіти міста Івано-Франківська кошти на часткове
виконання статті 57 Закону України "Про освіту" в сумі, що була
передбачена Законом України "Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 776-14 )
(500000 грн.)", оскільки: - у бюджеті міста Івано-Франківська бюджетні призначення на
зазначені виплати у 1999 році передбачені не були; - дані бюджетні призначення мали кількісні та часові
обмеження, що дозволяло надавати ці бюджетні асигнування
відповідно до пункту 9 статті 2 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) тільки протягом 1999 року. Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ), підпунктів 6.1., 6.4. Положення про порядок
реєстрації Національною службою посередництва і примирення
висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог та
колективних трудових спорів, затвердженого наказом Національної
служби посередництва і примирення від 08 січня 2003 року N 4
( v0004299-03 ), із наступними змінами та доповненнями,
1. Зняти з реєстрації та контролю колективний трудовий спір
між найманими працівниками закладів та установ освіти міста
Івано-Франківська та управлінням освіти і науки виконавчого
комітету Івано-Франківської міської ради, зареєстрований
розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від
25 червня 2001 року N 122-р ( v122p299-01 ) (реєстраційний номер
спору 086 - 01/09-Т), у зв'язку із вирішенням третьої та четвертої
вимог найманих працівників і невідповідністю першої та другої
вимог найманих працівників положенням чинних законодавчих актів
України. Підстава: 1) подання відділення Національної служби посередництва і
примирення в Івано-Франківській області від 27.07.2004 року
N 02-09/07-147; 2) лист відділення Національної служби посередництва і
примирення в Івано-Франківській області від 13.08.2004 року
N 01-09/06-156; 3) лист Івано-Франківської міської організації профспілки
працівників освіти і науки України від 17.06.2004 року N 31; 4) лист управління освіти і науки виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради від 29.04.2004 року N 02-5/635; 5) лист управління освіти і науки виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради, від 21.07.2004 року
N 02-05/1183; 6) лист управління освіти і науки виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради від 13.08.2004 року N 02-5/1295; 7) лист фінансового управління виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради від 26.07.2004 року N 3-14/235.
2. Сектору реєстрації колективних трудових спорів
(конфліктів) відділу правового забезпечення Національної служби
посередництва і примирення внести відповідні записи в Книгу
реєстрації висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог
та колективних трудових спорів (конфліктів).
3. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому
представляти інтереси найманих працівників закладів та установ
освіти міста Івано-Франківська, управлінню освіти і науки
виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради,
Івано-Франківському міському голові, Івано-Франківській обласній
державній адміністрації, Міністерству освіти і науки України,
відділенню Національної служби посередництва і примирення в
Івано-Франківській області.
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.Руденковгору