Документ v2281224-14, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2014

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.09.2014  № 2281

Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 16 грудня 2013 року № 4294

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та враховуючи службову записку Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності від 11.09.2014 № 5-91, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 16 грудня 2013 року № 4294, доповнивши його пунктами 15 і 16, викладеними у додатку.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

В. о. Голови Фонду

Д. Парфененко
Додаток
до наказу Фонду
12.09.2014  № 2281

ЗМІНИ,
що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

15

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України"

Відповідно до пунктів 3, 4 постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

Оптимізація фахової підготовки оцінювачів, удосконалення ведення ДРОСОД та єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування

Управління з питань оціночної діяльності

вересень 2014 року

16

Спільний наказ Фонду державного майна України та Міністерства агарної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Фонду державного майна України та Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 червня 2013 року № 805/359 "Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2013 року за № 963/23495"

Відповідно до пунктів 2 та 5 постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

Врегулювання правовідносин у частині прийняття Екзаменаційною комісією рішень про видачу або позбавлення (анулювання) кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Управління з питань оціночної діяльності

вересень 2014 року

Директор
Департаменту координації
розробки та виконання
програмних документів,
оцінки та розпорядження
об'єктами державної власності

М. Горяйнов

{Текст взято з сайту ФДМУ http://www.spfu.gov.ua}вгору