Документ v2276563-11, поточна редакція — Прийняття від 02.03.2011

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
02.03.2011 N 2276

Про надання роз'яснення

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув Ваш лист щодо надання роз'яснення
стосовно необхідності одержання дозволу для виготовлення нових
печаток та штампів замість непридатних для подальшого використання
та, в межах компетенції, повідомляє наступне.
Статтею 10 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) визначено,
що міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана, зокрема,
давати відповідно до законодавства дозвіл на придбання,
зберігання, носіння і перевезення зброї, боєприпасів, вибухових
речовин та матеріалів, інших предметів і речовин, щодо зберігання
і використання яких встановлено спеціальні правила, а також на
відкриття об'єктів, де вони використовуються, контролювати
додержання зазначених правил та функціонування цих об'єктів.
Необхідність та порядок одержання дозволу на право відкриття
та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення
печаток і штампів були передбачені Положенням про дозвільну
систему, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
12 жовтня 1992 року N 576 ( 576-92-п ) (далі - Положення про
дозвільну систему) та Інструкцією про порядок видачі міністерствам
та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам,
установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам
дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних
майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядком
видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і
штампів, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ
України від 11 січня 1999 року N 17 ( z0264-99 )
(далі - Інструкція).
Разом з тим, згідно постанови Кабінету Міністрів України від
29 грудня 2010 року N 1216 ( 1216-2010-п ) внесено зміни до
Положення про дозвільну систему ( 576-92-п ) виключенням з
переліку предметів, матеріалів і речовин, а також підприємств,
майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система,
штемпельно-граверні майстерні, печатки і штампи.
Додатково зауважимо, що Інструкція ( z0264-99 ) втратила
чинність згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 11 січня 2011 року N 5 ( z0158-11 ).
Враховуючи зазначене, на сьогодні дозволи на право відкриття
та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення
печаток і штампівне видаються.
Заступник Голови О.Т.Сохарвгору