Документ v2264597-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.10.2016, підстава - v4080728-16


 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань фізичної
культури і спорту
17.10.2002 N 2264
 
ПОГОДЖЕНО
Міністерством праці та
соціальної політики України
 
{ Довідник втратив чинність на підставі Наказу Міністерства молоді та спорту
     N 4080 ( v4080728-16 ) від 28.10.2016 }
 
ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик професій працівників
 
ВИПУСК 85
Спортивна діяльність

 
ВСТУП
 
     До Випуску 85 "Спортивна діяльність" включено кваліфікаційні характеристики професій керівників, професіоналів, фахівців та робітників, які є суто специфічними для спортивної галузі.
     У випуску враховано зауваження та пропозиції організацій, установ та підприємств, підпорядкованих Держкомспорту України, які виникли під впливом технічного прогресу та змін в організації діяльності з фізичної культури і спорту в Україні, удосконаленням кваліфікаційних вимог.
     Згідно з Класифікатором професій ДК 003-95 ( v257u217-95 ):
     а) змінено такі професійні назви робіт:
     1229.6 "Начальник тренажера" на 1229.6 "Начальник (завідувач) тренажерного комплексу (залу);
     3475 "Інструктор тренажера" на 3475 "Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу).
     б) скасовано такі професійні назви робіт:
     1229.6 "Головний комендант (спортивного комплексу, центрального стадіону)" та 1229.6 "Комендант спортивної споруди" як застарілі.
     в) внесено нові професійні назви робіт:
     3475 "Спортсмен-професіонал з виду спорту" (зі скасуванням із КП професійних назв робіт, пов'язаних з окремими видами спорту, - 3475 - акробат, бадмінтоніст, баскетболіст, батутист, бейсболіст, бобслеїст, боксер, борець, велогонщик, волейболіст, ґандболіст, гімнаст, гірськолижник, каратист, кікбоксер, кіннотник, легкоатлет, реґбіст, тенісист, фігурист, фристайліст, футболіст, хокеїст, шахіст, шашист, яхтсмен); 1143.4 "Генеральний секретар федерації з виду спорту";
     1143.4 "Державний тренер з виду спорту (збірної)".
 
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
КЕРІВНИКИ
 
1. ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЦІЇ ВИДУ СПОРТУ
 
     Завдання та обов'язки. Здійснює фінансово-господарську та іншу комерційну діяльність федерації, працює над зміцненням матеріально-технічної бази федерації, сприяє роботі з вдосконалення спортивного інвентарю, форми, спеціального обладнання. Надає практичну організаційну та методичну допомогу місцевим осередкам федерації у роботі щодо залучення населення до занять відповідним видом спорту. Сприяє забезпеченню правового і соціального захисту спортсменів, тренерів та інших фахівців даного виду спорту.
     Повинен знати: закони України; укази і розпорядження Президента України; постанови Кабінету Міністрів України: законодавчі та нормативно-правові акти державних органів з питань, які стосуються його діяльності, державну мову.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.
 
2. ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦІЇ ВИДУ СПОРТУ
 
     Завдання та обов'язки. Керує роботою федерації за напрямами відповідно до положень статуту федерації, рішень конференції і доручень президента федерації, у разі відсутності - виконує його обов'язки. За напрямами своєї роботи віце-президент діє за дорученням від імені федерації, що підписується президентом відповідної федерації.
     Повинен знати: стан розвитку виду спорту у країні і світі; чинне законодавство України; статути та інші документи, що регламентують діяльність національної та міжнародних федерацій (асоціацій) зі свого виду спорту; державну мову.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.
 
3. ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ФЕДЕРАЦІЇ З ВИДУ СПОРТУ
 
     Завдання та обов'язки. Організовує роботу щодо виконання рішень, прийнятих президією, які стосуються завдань федерації, визначених статутом федерації та інших питань, що не суперечать статутній діяльності федерації; ведення та збереження поточної документації, протоколів засідань президії та виконкому, постійних та тимчасових комітетів, інших документів федерації, формування архіву федерації; забезпечення інформаційного зв'язку між федерацією і його членами, іншими організаціями; залучення спеціалістів до роботи у штаті працівників виконкому.
     Повинен знати: урядові постанови, декрети, накази, постанови Кабінету Міністрів України; накази та нормативні документи Держкомспорту України; державну мову.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.
 
4. ГОЛОВА КЛУБУ (СПОРТИВНОГО)
 
     Завдання та обов'язки. Забезпечує керівництво спортивним клубом. Організовує і планує усі напрями фізкультурно-масової, спортивної, фінансово-господарської діяльності, несе повну відповідальність за виконання напрямів роботи в трудовому колективі. Відповідає за оздоровлення працівників та членів їх сімей засобами фізичної культури, спорту і туризму, передбаченими планом соціально-економічного розвитку підприємства (організації), цільовими комплексними програмами та включення цих питань до колективних договорів між профспілковою організацією (трудовим колективом) та адміністрацією підприємства (організації). Веде документацію спортивного клубу, комплектує його штати та розподіляє функціональні обов'язки між штатними працівниками. Сприяє розвитку видів спорту на підприємстві і в ДЮСШ, які розвиває спортивний клуб.
     Повинен знати: чинне законодавство України, у тому числі з питань фізичної культури і спорту; регламент роботи; статути організацій (федерацій), з якими клуб спілкується; державну мову.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
 
5. ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР КОМАНДИ (ЗБІРНОЇ, КЛУБНОЇ)
 
     Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво збірною командою України з виду спорту, тренерською радою збірної команди; несе відповідальність за виконання покладених на команду завдань. Розробляє календар спортивних заходів, цільову програму підготовки та участі збірної команди України з виду спорту в змаганнях і несе відповідальність за їх реалізацію. Забезпечує організацію навчально-тренувального та виховного процесу, дбає про здоровий морально-психологічний клімат у команді. Контролює та коригує плани індивідуальної підготовки членів збірної команди України з виду спорту, веде необхідну облікову та звітну документацію, співпрацює з комплексними науковими групами. Забезпечує формування складу збірної команди України для участі в офіційних міжнародних змаганнях з виду спорту згідно з вимогами затвердженої системи відбору та несе персональну відповідальність за її виступ у цих змаганнях. Здійснює контроль за дотриманням антидопінгових вимог. Контролює діяльність тренерів та спортсменів штатної національної збірної команди України. Готує та подає пропозиції щодо матеріально-технічного та медико-біологічного забезпечення збірної команди України з виду спорту.
     Повинен знати: чинне законодавство України, у тому числі з питань фізичної культури і спорту; новітні технології та сучасну методику спортивного тренування; положення Олімпійської Хартії; статути міжнародної та національної федерацій; правила змагань з виду спорту; основні організаційні засади навчально-тренувальної, наукової та лікувально-профілактичної роботи у команді; державну мову.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.
 
6. ДЕРЖАВНИЙ ТРЕНЕР З ВИДУ СПОРТУ (ЗБІРНОЇ)
 
     Завдання та обов'язки. Безпосередньо відповідає за розроблення та виконання заходів, передбачених державними програмами розвитку виду (видів) спорту в Україні, цільовими програмами підготовки спортсменів до чемпіонатів світу, Європи та олімпійських ігор. Планує, організаційно забезпечує та контролює розвиток інфраструктури виду (видів) спорту в Україні, надає методичну допомогу спортивним школам, училищам фізичної культури, школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки. Контролює їх роботу щодо підготовки членів та резерву збірної (збірних) команди України. Вивчає та аналізує стан і досягнення розвитку виду (видів) спорту в Україні та на світовому рівні. Здійснює аналіз і контроль за ходом підготовки та виступів збірної команди (команд) України та окремих спортсменів у змаганнях. Відповідає за розроблення нормативно-правових документів щодо розвитку, виду (видів) спорту, календаря спортивних заходів з виду (видів) спорту та організовує його виконання. Забезпечує координацію діяльності тренерського складу збірної команди (команд) України з виду (видів) спорту з комплексними науковими групами. Контролює виконання вимог затвердженої системи відбору спортсменів для участі в чемпіонатах світу, Європи, Олімпійських іграх. Контролює додержання антидопінгових вимог спортсменами. Забезпечує співпрацю федерації (федерацій) з виду (видів) спорту з відповідними структурними підрозділами Комітету. Здійснює контроль за підвищенням кваліфікації тренерів з виду (видів) спорту та тренерів штатної національної збірної команди (команд) України з виду (видів) спорту. Відповідає за формування штатного розпису та персонального складу штатної національної збірної команди (команд) України з виду (видів) спорту, укладання контрактів зі спортсменами, тренерами та фахівцями.
     Повинен знати: закони України; укази і розпорядження Президента України; постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України; нормативно-правові акти державних органів з питань, що стосуються його діяльності; основні тенденції розвитку виду (видів) спорту, вітчизняний та світовий досвід з цього питання, можливості його ефективного використання і впровадження в Україні; основи методики, тренування; положення Олімпійської Хартії; статути міжнародної, національної федерацій, правила змагань з виду (видів) спорту; державну мову.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.
 
7. ДИРЕКТОР (ІНШИЙ КЕРІВНИК) ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ,
ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
 
     Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво організацією, визначає основні напрями діяльності. Бере участь у розробленні і здійсненні контролю планів діяльності організації, забезпечує їх реалізацію. Несе відповідальність перед державними органами виконавчої влади, Держкомспортом України. Забезпечує роботу з підготовки підприємства, організації для проведення навчально-тренувальних занять, спортивно-масових заходів. Здійснює контроль за проведенням будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів. Здійснює матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу, створення оптимальних умов для соціального розвитку колективу, формування сучасної матеріально-технічної бази з високоякісним інвентарем, соціальної сфери.
     Повинен знати: закони України; укази і розпорядження Президента України; постанови Кабінету Міністрів України; законодавчі та нормативно-правові акти державних органів, директивні документи Державного комітету України з фізичної культури і спорту; державну мову.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
 
8. ДИРЕКТОР КОМПЛЕКСУ (ОЗДОРОВЧОГО, СПОРТИВНОГО,
ТУРИСТСЬКОГО)
 
     Завдання та обов'язки. Забезпечує керівництво спортивною спорудою відповідно до чинного законодавства України, нормативних документів Держкомспорту України та органів державних адміністрацій на місцях та власного статуту або положення про спортивну споруду. Організовує роботи з підготовки спортивної споруди для проведення навчально-тренувальних занять з фізичної культури і спорту, спортивно-масових та оздоровчих заходів, спортивних свят та інших видовищних та громадських заходів. Забезпечує проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, упровадження науково-технічних розробок. Забезпечує створення оптимальних умов для соціального розвитку колективу, формування сучасної матеріально-технічної бази, соціальної сфери. Забезпечує виконання вимог Закону про охорону праці ( 2694-12 ), правил та норм виробничої санітарії та протипожежного захисту. Проводить роботу з підбору і розстановки кадрів. Вирішує питання в межах своєї компетенції і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам.
     Повинен знати: закони України; укази та розпорядження Президента України; постанови Кабінету Міністрів України з питань фізичної культури і спорту, господарської діяльності; накази та нормативні документи Держкомспорту України; основи економіки та госпрозрахунку; організацію виробництва, праці та управління; трудове законодавство; державну мову.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
 
9. ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНОГО
(НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ
 
     Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво навчально-тренувальним центром відповідно до чинного законодавства. Виконує розпорядження організацій, у безпосередньому віданні яких знаходиться спортивна споруда, а також додержується власного Статуту і положення про спортивну споруду. Забезпечує роботу з підготовки центру для проведення навчально-тренувальних занять та зборів спортсменів, спортивно-масових заходів. Здійснює контроль за проведенням будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів. Здійснює матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу, створення оптимальних умов для соціального розвитку колективу, формування сучасної матеріально-технічної бази з високоякісним інвентарем, соціальної сфери.
     Повинен знати: закони України; укази та розпорядження Президента України; постанови Кабінету Міністрів України з питань фізичної культури і спорту, господарської діяльності; накази та нормативні документи Держкомспорту України; основи економіки та госпрозрахунку, організації праці та управління; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; державну мову.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.
 
10. ДИРЕКТОР ШКОЛИ
(вищої спортивної майстерності, спеціалізованої
дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.)
 
     Завдання та обов'язки. Керує навчальною та виховною роботою в школі. Організовує та спрямовує діяльність усього колективу на своєчасне та якісне виконання планів з підготовки спортсменів-розрядників. Організовує методичну та спеціальну підготовку тренерів-викладачів, інструкторів-методистів, періодично проводить з ними методичні заняття. Керує роботою методичної ради. Вживає заходів для своєчасного забезпечення школи табельним майном та технікою, а також для вдосконалення навчальної та спортивної бази. Здійснює контроль за дотриманням правил використання навчальної та спортивної техніки, інвентарю та обладнання, своєчасним та якісним їх обслуговуванням, ремонтом. Вживає заходів із запобігання аваріям та пригодам. Відповідає за виконання правил безпеки під час проведення спортивно-масових заходів. Стежить за якісним збереженням приміщень та споруд, забезпеченням безпечного ведення робіт та протипожежних заходів. Розробляє та подає на затвердження органу вищого рівня штатні розписи, кошторис доходів та видатків. Контролює правильність витрат коштів згідно із затвердженим кошторисом.
     Повинен знати: постанови та рішення державних органів про основні напрями розвитку оборонно-масової, навчальної та спортивної роботи, що регламентують діяльність школи; основи трудового та цивільного законодавства; основи економіки, організації праці та управління; вітчизняний та світовий досвід у галузі технічних та прикладних видів спорту; правила з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; державну мову.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня - не менше 5 років.
 
11. ЗАВІДУВАЧ БАЗИ СПОРТИВНОЇ
 
     Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво. Забезпечує постійний контроль за технічним станом всіх систем, обладнання. Організовує проведення капітального будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, упровадження науково-технічних розробок, створення сучасної матеріально-технічної бази. Здійснює керівництво службою підготовки і проведення навчально-тренувальних занять, спортивно-масових та оздоровчих заходів, спортивних свят та інших видовищних та громадських заходів. Забезпечує виконання вимог Закону України про охорону праці ( 2694-12 ).
     Повинен знати: урядові постанови; накази, нормативні документи; основи економіки та госпрозрахунку; організацію виробництва, праці та управління; трудове законодавство; державну мову.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму, підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.
 
12. ЗАВІДУВАЧ СТАНЦІЇ ЧОВНОВОЇ
 
     Завдання та обов'язки. Організовує експлуатацію і зберігання плавальних засобів. Веде облік наявності майна. Забезпечує придбання спортивного обладнання, човнів тощо. Забезпечує проведення навчальних і спортивних заходів, веде їх облік. Робить ремонт і підготовку плавальних засобів, спортивного інвентарю і майна до початку плавального сезону, забезпечує їх підготовку для користування населенням та організаціями. Організовує чергування під час проведення занять і спортивно-масових заходів для контролю за дотриманням правил безпеки на воді. Забезпечує утримання у чистоті та порядку території та акваторії водної станції, контролює дотримання правил протипожежної безпеки. Здійснює керівництво працівниками водної станції.
     Повинен знати: чинне законодавство України; керівні документи уряду і органів вищого рівня щодо організації та проведення навчально-спортивної роботи, організації роботи водної станції із забезпечення безпеки занять і проведення спортивно-масових заходів на воді; правила пожежної безпеки; правила експлуатації, утримання і ремонт плавальних засобів.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.
 
13. ЗАВІДУВАЧ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ
 
     Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво адміністративно-господарською і економічною діяльністю спортивної споруди, несе відповідальність за всі напрями її діяльності. Організовує навчально-спортивну роботу. Вирішує всі питання, пов'язані з підготовкою та проведенням всіх спортивно-масових та видовищних заходів. Організовує спортивно-масову і оздоровчу роботу серед населення, рекламу і пропаганду спорту. У межах наданих йому прав вирішує фінансові проблеми спортивної споруди. Забезпечує оснащення спортивних споруд спортивно-технологічним, інженерним обладнанням, матеріалами і здійснює контроль за їх правильним користуванням. Організовує своєчасний капітальний і поточний ремонт спортивної споруди і обладнання. Вживає заходів із забезпечення спортивних споруд кваліфікованими кадрами.
     Повинен знати: закони України; укази та розпорядження Президента України; постанови Кабінету Міністрів України з питань фізичної культури і спорту, господарської діяльності; накази та нормативні документи Держкомспорту України; основи економіки та госпрозрахунку, організації праці та управління; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; державну мову.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.
 
14. КЕРІВНИК ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
 
     Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво організацією навчального процесу з фізичного виховання згідно з навчальним планом і програмами навчального закладу. Складає розклад занять з підвищення спортивної майстерності, контролює їх проведення. Забезпечує умови для виконання вимог спортивної підготовки, здавання державних тестів. Запроваджує нові форми і методи відродження традицій національної фізичної культури. Планує реалізацію матеріальних та фінансових ресурсів, які виділяються для вирішення поставлених перед ним завдань. Координує роботу предметних комісій спортивно-педагогічних дисциплін. Організовує проведення комплексних спортивних заходів. Вирішує питання навантаження спортивних споруд орендаторами, організацію платних послуг. Здійснює зв'язок зі спортивними організаціями, федераціями, асоціаціями міста, області, визначає кращих спортсменів навчального закладу для надання їм права навчання згідно з індивідуальним графіком. Проводить роботу щодо орієнтації абітурієнтів. Бере участь у підготовці програм вступних іспитів зі спеціальності. Здійснює контроль за проведенням вступних іспитів з спортивно-педагогічних дисциплін. Забезпечує наочну агітацію спортивних споруд, їх оренду, завантаження.
     Повинен знати: чинне законодавство, правові і нормативні документи, положення про державний навчальний заклад освіти і його статут; накази, постанови органів вищого рівня.
     Класифікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.
 
15. НАЧАЛЬНИК (ЗАВІДУВАЧ)
ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСУ (ЗАЛУ)
 
     Завдання та обов'язки. Розробляє та впроваджує нормативні та інструктивні матеріали, що забезпечують успішну роботу тренажерного залу. Організовує методичну підготовку інструкторів тренажерного залу. Проводить методичні наради. Оцінює рівень професійної підготовки інструкторів. Стежить за виконанням співробітниками посадових інструкцій. Аналізує і вивчає пропозиції осіб, які займаються в тренажерному залі, щодо фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних та соціально-психологічних заходів. Проводить контроль за станом службових приміщень та тренажерного обладнання. Забезпечує своєчасний їх ремонт та обслуговування. Відповідає за виконання присутніми правил безпечної поведінки під час проведення занять у тренажерному залі. Вивчає світовий досвід і практику організації і управління діяльністю тренажерних залів. Розробляє та подає на затвердження до керівних органів штатний розпис, кошторис прибутків та видатків. Контролює витрати коштів у відповідності до затвердженого кошторису.
     Повинен знати: постанови та рішення державних органів про основні напрями розвитку фізкультурно-масової та спортивної роботи, що регламентують діяльність фізкультурно-оздоровчих клубів, центрів; основи економіки, організації праці і управління; основи законодавства з праці та цивільного законодавства; правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; державну мову.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.
 
16. НАЧАЛЬНИК КЛУБУ
(аероклубу, службового собаківництва,
спортивно-технічного, стрілецько-спортивного)
 
     Завдання та обов'язки. Керує всіма видами діяльності клубу. Організовує та спрямовує діяльність підвідомчих служб на проведення згідно з календарним планом спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів та інших заходів. Забезпечує контроль за підготовкою спортсменів-розрядників, громадських тренерів, суддів зі спорту. Забезпечує клуб кваліфікованими кадрами, контролює виконання планів робіт. Організовує роботу трудового колективу, спрямовану на своєчасне та якісне виконання завдань з підготовки спеціалістів для народного господарства, а також методичну та спеціальну підготовку викладацько-інструкторського складу. Забезпечує запровадження в навчальний процес технічних засобів навчання. Проводить за участю громадських організацій роботу з виховання кадрів, розвитку у працівників почуття відповідальності за доручену їм справу та за результати праці трудового колективу. Послідовно провадить у життя державні рішення з розвитку технічних та прикладних видів спорту.
     Повинен знати: постанови та рішення державних органів про основні напрями розвитку оборонно-масової, навчальної та спортивної роботи, що регламентують діяльність клубу; основи трудового та громадського законодавства; основи економіки, організації праці та управління; вітчизняний та світовий досвід у галузі технічних та прикладних видів спорту; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - на менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
 
17. НАЧАЛЬНИК КОМАНДИ З ВИДУ СПОРТУ
(ЗБІРНОЇ, КЛУБНОЇ)
 
     Завдання та обов'язки. Здійснює матеріально-технічне забезпечення навчально-тренувального процесу та участі команди в спортивних заходах. Здійснює доцільне та економічне використання коштів. Складає річний кошторис збірної команди. Забезпечує проведення виховних та культурно-освітніх заходів. Бере участь в організації виїзду збірної команди за кордон, до місця навчально-тренувального збору, змагання і назад. Вирішує питання поліпшення побутових умов членів збірної команди України.
     Повинен знати: положення про штатну збірну команду України; норми витрат на матеріальне забезпечення спортивних заходів та їх учасників.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 3 років.
 
18. ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦІЇ ВИДУ СПОРТУ
 
     Завдання та обов'язки. Керує роботою федерації, представляє інтереси федерації в інших організаціях та установах України і за кордоном. Несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність федерації. Стежить за діяльністю федерації відповідно до її Статуту та інших нормативних актів, а також за виконанням угод з іншими організаціями. Підписує офіційну документацію федерації. Приймає на роботу штатних працівників федерації та затверджує їх посадові обов'язки.
     Повинен знати: стан розвитку виду спорту в країні й світі; чинне законодавство України; статути та інші документи, що регламентують діяльність національної та міжнародних федерацій (асоціацій) з виду спорту; основи організаційної та фінансово-господарської діяльності; державну мову.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.
 
ПРОФЕСІОНАЛИ
 
1. МЕТОДИСТ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
 
     Завдання та обов'язки. Забезпечує організаційно-методичне керівництво діяльністю інструкторів, організовує та проводить їх підготовку та перепідготовку. Організовує проведення фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи, здійснює набір у секції, групи спортивної та оздоровчої спрямованості осіб, які бажають займатися фізичною культурою і спортом та не мають медичних протипоказань. Організовує і проводить спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи, семінари інструкторів. Бере участь у підготовці спортсменів і суддів масових розрядів. Веде статистичний облік результатів роботи з фізичної культури. Вивчає, узагальнює і впроваджує передовий досвід роботи. Бере участь в організації заходів щодо зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою і спортом. Аналізує результати діяльності організації, бере участь у плануванні роботи.
     Повинен знати: теоретичні основи фізкультурно-оздоровчого напряму; методику організації і проведення спортивних і фізкультурно-масових заходів; директивні документи, закони, постанови, накази, що стосуються фізичної культури і спорту; трудове законодавство; правила та норми безпечного проведення занять.
     Кваліфікаційні вимоги:
     Провідний методист з фізичної культури: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією методиста з фізичної культури І категорії - не менше 2 років.
     Методист з фізичної культури I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією методиста з фізичної культури II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.
     Методист з фізичної культури II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією методиста з фізичної культури - не менше 2 років.
     Методист з фізичної культури: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
 
ФАХІВЦІ
 
1. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ФЕДЕРАЦІЇ ВИДУ СПОРТУ
 
     Завдання та обов'язки. Організовує роботу щодо виконання рішень, прийнятих президією федерації, які стосуються завдань федерації, визначених її статутом, та інших питань, що не суперечать статутній діяльності федерації. Веде та зберігає поточні документи, протоколи засідань президії та виконкому федерації, постійних та тимчасових комітетів, інші документи федерації. Формує архів федерації. Забезпечує інформаційний зв'язок між федерацією і її членами, іншими організаціями. Залучає спеціалістів до роботи у штаті працівників виконкому федерації.
     Повинен знати: урядові постанови, декрети, накази, постанови Кабінету Міністрів України, накази та нормативні документи Держкомспорту України з питань фізичної культури і спорту.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр). Стаж організаційної роботи у фізкультурно-спортивних організаціях - не менше 5 років.
 
2. ІНСТРУКТОР З ФІЗКУЛЬТУРИ
 
     Завдання та обов'язки. Створює фізкультурно-оздоровчі та дитячі спортивні секції, групи. Організовує проведення консультацій для тих, хто займається фізичною культурою. Забезпечує підготовку і виконання календарного плану спортивно-масової, оздоровчої роботи. Бере участь у проведенні спортивно-видовищних та культурно-масових заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу життя, занять фізичною культурою. Бере участь у підготовці планів, звітів.
     Повинен знати: директивні документи, закони, постанови, накази, що стосуються фізичної культури і спорту; основи педагогіки і психології; основи трудового законодавства; правила та норми безпечного проведення занять; правила змагань.
     Кваліфікаційні вимоги:
     Старший інструктор з фізкультури: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктор з фізкультури - не менше 2 років.
     Інструктор з фізкультури: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) чи професійна освіта. Без вимог до стажу роботи.
 
3. ІНСТРУКТОР НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПУНКТУ
 
     Завдання та обов'язки. Здійснює методичне забезпечення і координацію роботи навчально-тренувального пункту з відбору учнів для занять, проводить їх спортивне орієнтування. Організовує навчально-тренувальний та виховний процес. Комплектує навчальні групи. Аналізує результати навчально-тренувального та виховного процесу. Організовує роботу з підвищення кваліфікації тренерів - викладачів зі спорту, проведення відкритих уроків. Веде статистичний облік результатів роботи навчально-тренувального пункту, етапів підготовки, узагальнює результати роботи, досвід тренерів-викладачів. Забезпечує безпечне проведення занять.
     Повинен знати: нормативні документи, що регламентують підготовку спортсменів навчально-тренувального пункту; правила змагань.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки чи професійна освіта. Без вимог до стажу роботи.
 
4. ІНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ З АЛЬПІНІЗМУ
 
     Завдання та обов'язки. Організовує навчально-тренувальну роботу в альпіністському таборі (базі). Забезпечує проведення альпініад, зборів, експедицій і безпечне проведення цих заходів. Аналізує підсумки проведених занять та сходжень, дає рекомендації з покращення підготовки альпіністів. Забезпечує проведення рятувальних робіт у горах. Організовує комплектування відділень і спортивних груп. Проводить теоретичні та практичні заняття з забезпечення безпеки спортсменів під час сходження. Планує та проводить підготовку спортсменів-розрядників. Проводить заняття з техніки і тактики альпінізму. Видає характеристики альпіністам і інструкторам, які пройшли відповідні етапи підготовки.
     Повинен знати: керівні матеріали, що визначають напрями та розвиток альпінізму; методику навчання альпіністів; теорію фізичного виховання; основи лікарського контролю та самоконтролю; основи тактичної і психологічної підготовки альпініста; правила надання першої долікарської медичної допомоги; елементи топографії та орієнтування на місцевості; використання радіозв'язку під час спортивних та навчальних сходжень; сучасну систему спортивного тренування; правила та норми безпеки з альпінізму.
     Кваліфікаційні вимоги:
     Старший інструктор-методист з альпінізму: неповна вища освіта (молодший спеціаліст), підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією інструктора-методиста з альпінізму - не менше 2 років, спеціальні методичні курси. Наявність досвіду організації сходження 1 - 6 категорій складності та I спортивний розряд з альпінізму.
     Інструктор-методист з альпінізму: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійне навчання з одержанням відповідної професії. Наявність спортивного розряду з альпінізму. Без вимог до стажу роботи.
 
5. ІНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ З ВИРОБНИЧОЇ ГІМНАСТИКИ
 
     Завдання та обов'язки. Організовує на підприємствах (установах, організаціях) регулярне проведення виробничої гімнастики і проводить масову фізкультурно-оздоровчу роботу. Розробляє (підбирає) комплекси вправ з виробничої гімнастики. Забезпечує підготовку громадських інструкторів на курсах і семінарах, здійснює методичне керівництво та надає їм практичну допомогу в проведенні виробничої гімнастики. Організовує роботу з пропаганди виробничої гімнастики. Надає допомогу медичному персоналу з організації контролю за впливом виробничої гімнастики на стан здоров'я працюючих. Організовує огляди-конкурси на кращу постановку виробничої гімнастики. Бере участь у розробленні пропозицій з покращення санітарно-гігієнічного стану підприємств (установ, організацій).
     Повинен знати: державні та галузеві постанови, накази, інструкції та інші матеріали з питань фізкультурно-оздоровчої роботи; основи організації і методику проведення виробничої гімнастики та фізкультурно-оздоровчої роботи; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; основи організації праці.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки чи професійна освіта. Без вимог до стажу роботи.
 
6. ІНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ З ТУРИЗМУ
 
     Завдання та обов'язки. Організовує та проводить навчально-тренувальну роботу, підготовку туристів до походу та планові туристичні походи із закріпленими за ним туристськими групами. Здійснює контроль у поході за станом здоров'я туристів, темпом руху, правильним харчуванням, додержанням вимог санітарної гігієни, організацією біваків, рівномірним розподілом вантажу між туристами та дотриманням ними правил та вимог з охорони природи. На маршруті інформує туристів про природні, етнографічні, культурні та інші пам'ятки району подорожі. Забезпечує виконання правил та норм безпеки членами туристської групи, чистоту і порядок на біваку, точне дотримання установлених для даного маршруту траси і графіка руху. Інформує за допомогою переносних засобів радіозв'язку відповідні туристичні організації про пересування групи.
     Повинен знати: організацію туристських походів і практику їх проведення в обсязі програми підготовки інструктора з туризму; основи краєзнавства; траси туристських маршрутів; вимоги правил та норм безпеки туристів у поході; правила надання долікарської медичної допомоги; особливі правила, встановлені для заповідників та лісництв; правила радіообміну.
     Кваліфікаційні вимоги:
     Старший інструктор-методист з туризму: неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора-методиста з туризму - не менше 2 років.
     Інструктор-методист з туризму: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта, спеціальна курсова підготовка. Без вимог до стажу роботи.
 
7. ІНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ З ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
 
     Завдання та обов'язки. Забезпечує на підприємстві (в організації) проведення масової фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи. Розробляє і вживає заходів з пропаганди здорового способу життя. Сприяє і проводить на підприємстві (в організації) фізкультурно-оздоровчі заходи, які передбачено Комплексною програмою "Фізичне виховання - здоров'я нації" ( 963/98 ), планами соціально-економічного розвитку трудових колективів та колективними договорами. Організовує і проводить огляди, конкурси та інші заходи на кращу постановку фізкультурно-оздоровчої і профілактичної роботи з урахуванням умов праці. Рекомендує комплексні вправи, які сприяють поновленню працездатності. Проводить навчально-тренувальну роботу у фізкультурно-оздоровчих групах і спортивних секціях. Організовує проведення консультацій для тих, хто займається фізичною культурою.
     Повинен знати: постанови, розпорядження керівних організацій; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань фізкультурно-оздоровчої роботи, форми і методи її організації; основи педагогіки і психології; основи трудового законодавства; норми та правила з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
     Кваліфікаційні вимоги:
     Інструктор-методист з фізичної культури та спорту I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора-методиста з фізичної культури та спорту II категорії - не менше 3 років.
     Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора-методиста з фізичної культури та спорту - не менше 3 років.
     Інструктор-методист з фізичної культури та спорту: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
 
8. ІНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ
 
     Завдання та обов'язки. Здійснює методичну роботу в школі. Веде статистичний облік результатів діяльності школи. Аналізує та узагальнює результати і змістовність праці тренерів-викладачів. Несе відповідальність за ведення навчально-методичної документації, організацію виховної роботи із спортсменами, за їх навчання та відпочинок.
     Повинен знати: методику навчання та підготовки спортсменів; чинне законодавство з питань фізичної культури та спорту, з роботи спортивних шкіл.
     Кваліфікаційні вимоги:
     Старший інструктор-методист спортивної школи: повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора-методиста спортивної школи - не менше 2 років.
     Інструктор-методист спортивної школи: повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки або професійна освіта. Без вимог до стажу роботи.
 
9. ІНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ
ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСУ (ЗАЛУ)
 
     Завдання та обов'язки. Забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних видів занять у тренажерному залі. Формує у осіб, які займаються, стійку мотиваційну зацікавленість до занять на тренажерному обладнанні. Розробляє для них індивідуальні програми тренувань, веде контроль за їх виконанням. Надає персональну консультативну допомогу з питань харчування. Забезпечує страховку під час виконання на заняттях вправ із довільним навантаженням. Перевіряє придатність до праці тренажерного обладнання (дротів, ременів, ланцюгів), а також відповідає за його своєчасну технічну перевірку. Готує інвентар та тренажерне обладнання до проведення тренувальних занять і тестування, бере участь у проведенні тестування, систематично підвищує свій професійний рівень, вивчає й аналізує літературні джерела, бере участь у семінарах, методичних нарадах, оволодіває сучасними методиками тренувань з використанням тренажерів.
     Повинен знати: постанови, розпорядження провідних організацій; методичні, нормативні та інструктивні матеріали з питань фізкультурно-оздоровчих занять у тренажерному залі, форми і методи їх організації; основи педагогіки та психології; норми та правила з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
     Кваліфікаційні вимоги:
     Старший інструктор-методист тренажерного комплексу (залу): повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора-методиста тренажерного комплексу (залу) - не менше 2 років.
     Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу): повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки або професійна освіта без вимог до стажу роботи.
 
10. МАСАЖИСТ СПОРТИВНИЙ
 
     Завдання та обов'язки. Проводить згідно з рекомендаціями лікаря спортивний та лікувальний масаж на навчально-тренувальних зборах і спортивних змаганнях. Проводить реабілітаційні заходи після травм спортсменів. Бере участь у здійсненні контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у місцях тренувань, занять, розміщення та харчування спортсменів, а також контролює своєчасне виконання спортсменами реабілітаційних заходів. Підвищує рівень своїх знань з масажу та сучасної системи підготовки спортсменів.
     Повинен знати: нові засоби і методи спортивного та лікувального масажу, самомасажу; основи анатомії і фізіології людини; основи біомеханіки спорту та гігієни.
     Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), курси спеціального масажу. Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.
 
11. МЕХАНІК З ТЕХНІЧНИХ ВИДІВ СПОРТУ
 
     Завдання та обов'язки. Забезпечує безаварійну і надійну роботу спортивного інвентарю і спортивного устаткування. Здійснює технічний нагляд за станом спортивного інвентарю і устаткування та організовує його облік. Організовує своєчасний планово-запобіжний та поточний ремонт, підготовку документів на морально застарілий інвентар та обладнання. Веде облік робіт, виконаних у процесі ремонту і модернізації спортивного інвентарю та устаткування, контролює їх якість. Готує спортивний інвентар до навчально-тренувальних зборів і участі у змаганнях, бере участь в організації навчально-тренувального процесу.
     Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації ремонту спортивної техніки; технічні характеристики, конструкторські особливості, режими роботи та правила експлуатації спортивної техніки; правила та норми охорони праці.
     Кваліфікаційні вимоги:
     Механік з технічних видів спорту I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка з технічних видів спорту II категорії - не менше 1 року.
     Механік з технічних видів спорту II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка з технічних видів спорту - не менше 2 років.
     Механік з технічних видів спорту: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
 
12. СПОРТСМЕН-ІНСТРУКТОР
 
     Завдання та обов'язки. Виконує індивідуальний план підготовки, тренувальні та змагальні завдання. Підтримує високий рівень загальної фізичної та спеціальної підготовки, забезпечує досягнення результатів на міжнародному рівні. Веде спортивний щоденник, облік виконаних завдань, передбачених індивідуальним планом підготовки. Спільно з тренерським складом бере участь у плануванні навчально-тренувального процесу. Дотримується норм, що забезпечують безпечне проведення навчально-тренувальних занять, правил спортивних змагань. Здійснює пропаганду фізичної культури і спорту. Передає в ході навчально-тренувального процесу досвід спортивних досягнень та надає практичну допомогу молодим спортсменам.
     Повинен знати: нормативно-правові і методичні акти, що визначають розвиток фізичної культури і спорту в державі; правила і норми безпечного проведення занять та змагань; санітарно-гігієнічні норми; спеціалізацію з виду спорту; вітчизняний та світовий досвід розвитку спорту, правила змагань.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка. Виконання нормативних вимог програми з виду спорту для присвоєння спортивного розряду чи звання. Без вимог до стажу роботи.
 
13. СПОРТСМЕН-ІНСТРУКТОР ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ
 
     Завдання та обов'язки. Виконує індивідуальний план підготовки, тренувальні та змагальні завдання. Підтримує високий рівень загальної фізичної та спеціальної підготовки, забезпечує досягнення результатів міжнародного класу. Веде спортивний щоденник, облік виконаних завдань, передбачених індивідуальним планом підготовки. Спільно з тренерським складом бере участь у плануванні навчально-тренувального процесу. Дотримується норм, що забезпечують безпечне проведення навчально-тренувальних занять, правил спортивних змагань. Здійснює пропаганду фізичної культури і спорту. Передає в ході навчально-тренувального процесу досвід спортивних досягнень та надає практичну допомогу молодим фахівцям. Гідно представляє Україну на офіційних міжнародних змаганнях.
     Повинен знати: спеціалізацію з виду спорту; правила змагань; санітарно-гігієнічні норми; нормативно-правові і методичні акти, що визначають розвиток фізичної культури і спорту в державі; правила і норми безпечного проведення занять та змагань; вітчизняний та світовий досвід розвитку спорту.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка. Без вимог до стажу роботи.
     Виконання нормативних вимог програми з виду спорту для присвоєння спортивного розряду чи спортивного звання (кандидат у майстри спорту, майстер спорту України, майстер спорту міжнародного класу) - призер всеукраїнських змагань, призер та фіналіст офіційних міжнародних змагань, які дають право бути членом штатної збірної команди.
 
14. СУДДЯ З ВИДУ СПОРТУ
 
     Завдання та обов'язки. Судить змагання, проводить семінари та інструктажі за дорученням відповідних колегій суддів. Володіє правилами змагань з відповідного виду спорту, суворо і об'єктивно застосовує їх в процесі суддівства. Сприяє проведенню змагань на високому організаційному рівні. Підвищує свою суддівську кваліфікацію, рівень фізичної підготовленості, передає знання і досвід молодим суддям. Бере участь у роботі колегій суддів і пропаганді спорту, в роботі семінарів з підготовки і підвищення кваліфікації суддів.
     Повинен знати: правила змагань з відповідного виду спорту; історію розвитку виду спорту.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Відповідна підготовка з окремих видів спорту та кваліфікація судді зі спорту.
 
15. СПОРТСМЕН-ПРОФЕСІОНАЛ З ВИДУ СПОРТУ
 
     Завдання та обов'язки. Перебуває в офіційних трудових відносинах з організаційними структурами професійного спорту, оформлених у вигляді трудового контракту (угоди, договору) з урахуванням чинного законодавства України, статутів, положень відповідних українських та міжнародних спортивних організацій, правил міжнародних та національних федерацій, чітко дотримується укладених умов контракту (угоди, договору та інших договірно-правових документів, у тому числі і тих, що стосуються реклами). Виконує чинне законодавство щодо сплати податків. Не вживає і не схиляє інших до вживання фармакологічних та інших стимулюючих засобів, заборонених Міжнародним олімпійським комітетом і відповідними міжнародними спортивними організаціями. Гідно представляє Україну на офіційних міжнародних змаганнях.
     Повинен знати: статути міжнародних і національних федерацій, основи методики спортивного тренування, правила змагань з виду спорту.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка. Без вимог до стажу роботи.
     Виконання нормативних вимог програми з виду спорту для присвоєння спортивного звання (кандидат у майстри спорту, майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу), призер всеукраїнських, міжнародних змагань, які дають право бути членом штатної збірної команди України.
 
16. ТЕХНІК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ
СПОРТИВНОЇ ТЕХНІКИ
 
     Завдання та обов'язки. Веде облік наявного обладнання. Складає заявки на придбання матеріалів та запасних частин, необхідних для ремонту. Організовує впровадження нових прогресивних методів ремонту і експлуатації та відновлення деталей, вузлів та механізмів. Здійснює контроль за додержанням правил з безпечного ведення робіт, протипожежного захисту та виробничої санітарії.
     Повинен знати: технічні характеристики, конструкторські особливості, режими роботи устаткування та правила його експлуатації; правила та норми охорони праці.
     Кваліфікаційні вимоги:
     Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії - не менше 1 року.
     Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка з експлуатації та ремонту спортивної техніки - не менше 2 років.
     Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
 
17. ТРЕНЕР З ВИДУ СПОРТУ
(федерації, збірної чи клубної команди,
спортивної школи і т. ін.)
 
     Завдання та обов'язки. Упроваджує в практику і розробляє в установленому порядку науково обґрунтовану систему підготовки спортсменів високого класу та спортивних резервів. Організовує і проводить спортивні заходи, а також бере участь в установленому порядку в державних міжнародних змаганнях і навчально-тренувальних зборах. Здійснює систематичний контроль за роботою тренерських кадрів з підготовки спортсменів високого класу і спортивних резервів. Розробляє перспективні плани розвитку видів спорту, положення про спортивні заходи, формує календарні плани змагань і навчально-тренувальних зборів. Забезпечує пропаганду, вивчає і узагальнює передовий досвід розвитку видів спорту та підготовки спортсменів високого класу, організовує його впровадження у практичну роботу спортивних організацій. Бере участь в організації і практичному здійсненні науково-методичної та дослідницької роботи з видів спорту. Здійснює координацію і керівництво роботою федерацій, тренерських рад, суддівських колегій з видів спорту.
     Повинен знати: законодавчі та нормативно-правові акти державних органів, методичні нормативні та інші керівні матеріали з питань навчально-спортивної роботи; перспективи і напрями розвитку фізичної культури в країні; ведення і оформлення документів, складання та формування звітів зі спортивної діяльності.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи у галузі фізичної культури і спорту: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 3 років.
 
18. ТРЕНЕР-ВИКЛАДАЧ З ВИДУ СПОРТУ
(спортивної школи, секції і т. ін.)
 
     Завдання та обов'язки. Веде навчально-тренувальну роботу, здійснює набір дітей у дитячо-юнацьку спортивну школу, секції, проводить з ними навчально-тренувальну та виховну роботу, відбирає та орієнтує найбільш перспективних дітей і підлітків для подальшого вдосконалення спортивного результату, забезпечує підвищення спортивної підготовки учнів, зміцнення та охорону їх здоров'я, безпечне проведення навчально-тренувального процесу. Використовує в своїй роботі ефективні методи спортивної підготовки. Складає плани навчально-тренувальної підготовки. Веде педагогічний контроль.
     Повинен знати: основи методичного спортивного тренування; вимоги навчально-тренувальної, наукової та лікувально-профілактичної роботи із спортсменами; правила змагань.
     Кваліфікаційні вимоги. Повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи у галузі фізичної культури і спорту - не менше 2 років, молодшого спеціаліста - не менше 3 років. Заслужений майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу України, майстер спорту України.
 
РОБІТНИКИ
 
1. ІНСТРУКТОР ІЗ СПОРТИВНОГО РИБАЛЬСТВА
 
     Завдання та обов'язки. Забезпечує своєчасну оренду місць для проведення тренувальних зборів та змагань з усіх видів рибальського спорту шляхом укладання договорів з рибальсько-спортивними базами і стадіонами. Відповідає за повну і своєчасну підготовку місць тренування і проведення змагань (стадіонів, баз, водоймищ тощо). Контролює працездатність пристроїв та контрольно-вимірювального обладнання, що використовуються на змаганнях. Безпосередньо організовує та бере участь у проведенні тренувань та змагань. Бездоганно користується рибальсько-спортивним знаряддям і надає практичну і методичну допомогу спортсменам з видів рибальського спорту. Проводить інструктаж і контролює виконання спортсменами на тренуваннях та змаганнях правил безпечного виконання вправ з рибальського спорту та поведінки на водоймищі. Вимагає від спортсменів на тренуваннях та змаганнях неухильного виконання правил риболовного спорту. Вміє практично застосовувати засоби проведення долікарської допомоги.
     Повинен знати: постанови, розпорядження провідних організацій; методичні, нормативні та інструктивні матеріали, різноманітні рибальсько-спортивні знаряддя; основи іхтіології та екології; Правила з риболовного спорту в Україні, Правила любительського та спортивного рибальства ( z0269-99 ) у внутрішніх водоймах України.
 
     Кваліфікаційні вимоги. Професійна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
2. ІНСТРУКТОР ТИРУ
(МАЛОКАЛІБЕРНОГО, ПНЕВМАТИЧНОГО)
 
     Завдання та обов'язки. Здійснює навчання населення стрільбі із малокаліберної і пневматичної зброї. Забезпечує збереженість зброї, боєприпасів, майна, господарського інвентарю, його відновлення та ремонт, дотримання норм та правил безпеки під час стрільби. Стежить за наявністю та відповідністю протипожежних заходів, за санітарним станом приміщень та прилеглих територій. Несе відповідальність за виконання затвердженого плану доходів тиру.
     Повинен знати: керівні документи щодо звіту, охорони зброї, боєприпасів та матеріальних цінностей; матеріальну частину зброї, основи навчання стрільбі, норми та правила безпеки під час стрільби, правила пожежної безпеки.
     Кваліфікаційні вимоги. Професійна (військова) освіта. Без вимог до стажу роботи.
 
3. РЕМОНТУВАЛЬНИК ПЛОЩИННИХ СПОРТИВНИХ СПОРУД
 
     Завдання та обов'язки. Забезпечує своєчасну і якісну підготовку спортивних споруд. Бере участь у підготовці площинних спортивних споруд до експлуатації. Дбайливо ставиться до спортивного інвентарю і обладнання, своєчасно проводить огляд та ремонт площинних спортивних споруд. Забезпечує економне використання водо- та енергоносіїв. Відповідає за правильність налагодження і правильну експлуатацію площинних спортивних споруд. Бере участь у проведенні капітального та поточного ремонтів площинних спортивних споруд.
     Повинен знати: норми використання спортивного інвентарю та спортивних споруд; правила пожежної безпеки та санітарно-технічні норми.
     Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна освіта безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ
 
------------------------------------------------------------------
| N п/п  |          Назви професій          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  1   |             2             |
|----------------------------------------------------------------|
|              КЕРІВНИКИ              |
|----------------------------------------------------------------|
|  1.  |Виконавчий директор федерації виду спорту      |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  2.  |Віце-президент федерації виду спорту         |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  3.  |Генеральний секретар федерації з виду спорту     |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  4.  |Голова клубу (спортивного)              |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  5.  |Головний тренер команди (збірної, клубної)      |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  6.  |Державний тренер з виду спорту (збірної)       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  7.  |Директор (інший керівник) підприємства, установи,  |
|     |організації фізкультурно-спортивної спрямованості  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  8.  |Директор комплексу (оздоровчого, спортивного,    |
|     |туристського)                    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  9.  |Директор навчального (навчально-тренувального) центру|
|----------+-----------------------------------------------------|
|  10.  |Директор школи (вищої спортивної майстерності,    |
|     |спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної |
|     |і т. ін.)                      |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  11.  |Завідувач бази спортивної              |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  12.  |Завідувач станції човнової              |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  13.  |Завідувач спортивної споруди             |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  14.  |Керівник фізичного виховання             |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  15.  |Начальник (завідувач) тренажерного комплексу (залу) |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  16.  |Начальник клубу (аероклубу, службового собаківництва,|
|     |спортивно-технічного, стрілецько-спортивного)    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  17.  |Начальник команди з виду спорту (збірної, клубної)  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  18.  |Президент федерації виду спорту           |
|----------------------------------------------------------------|
|             ПРОФЕСІОНАЛИ             |
|----------------------------------------------------------------|
|  1.  |Методист з фізичної культури             |
|----------------------------------------------------------------|
|              ФАХІВЦІ               |
|----------------------------------------------------------------|
|  1.  |Відповідальний секретар федерації виду спорту    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  2.  |Інструктор з фізкультури               |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  3.  |Інструктор навчально-тренувального пункту      |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  4.  |Інструктор-методист з альпінізму           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  5.  |Інструктор-методист з виробничої гімнастики     |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  6.  |Інструктор-методист з туризму            |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  7.  |Інструктор-методист з фізичної культури та спорту  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  8.  |Інструктор-методист спортивної школи         |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  9.  |Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу)  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  10.  |Масажист спортивний                 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  11.  |Механік з технічних видів спорту           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  12.  |Спортсмен-інструктор                 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  13  |Спортсмен-інструктор збірної команди України     |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  14.  |Суддя з виду спорту                 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  15.  |Спортсмен-професіонал з виду спорту         |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  16.  |Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  17.  |Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної |
|     |команди, спортивної школи і т. ін.)         |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  18.  |Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи,   |
|     |секції і т. ін.)                   |
|----------------------------------------------------------------|
|              РОБІТНИКИ              |
|----------------------------------------------------------------|
|  1.  |Інструктор із спортивного рибальства         |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  2.  |Інструктор тиру (малокаліберного, пневматичного)   |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  3.  |Ремонтувальник площинних спортивних споруд      |
------------------------------------------------------------------ 
Надруковано:
"Довідник кваліфікаційних
характеристик професій працівників.
Випуск 85 "Спортивна діяльність".
Краматорськ, 2002 р.вгору