Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 22.01.20143304-05/2236-08
Документ v2236731-14, поточна редакція — Прийняття від 22.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

22.01.2014  № 3304-05/2236-08


Управлінню капітального будівництва
Тернопільської облдержадміністрації
вул. Грушевського, 8, м. Тернопіль, 46021

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон, в редакції від 07.07.2011) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції радіологічного корпусу з надбудовою під розміщення лабораторного комплексу та централізованої стерилізації комунального закладу Тернопільської обласної ради "Тернопільська університетська лікарня" (оголошення № 145438 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 15.08.2011 № 97/6 (543/6)), яка проведена управлінням капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 06.12.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 06.12.2013 № 3304-05/43091-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, (далі - наказ № 922) (далі - Інструкція), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктом 6 Інструкції встановлено, що у колонці 4 вказується очікувана вартість предмета закупівлі у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами із зазначенням ПДВ).

При цьому всупереч вимогам пункту 6 Інструкції в річному плані закупівель Замовника на 2011 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів від 06.06.2011 № 2, очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення податку на додану вартість.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції радіологічного корпусу з надбудовою під розміщення лабораторного комплексу та централізованої стерилізації комунального закладу Тернопільської обласної ради "Тернопільська університетська лікарня" оформлені протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 15.08.2011 № 8.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 16.09.2011 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції конкурсних торгів:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ПП "Тернобуд"

13458650,00

2

ТОВ "Тернопільбуд"

13400007,00

3

Корпорація "Укртрансжилбуд"

12952872,00

Відповідно до форми протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), затвердженої наказом № 922 (далі - форма протоколу розкриття), у пункті 6.1 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів замовник зазначає інформацію про присутніх від учасників процедури закупівлі, а саме посаду, прізвище, ініціали.

Слід зазначити, що в протоколі розкриття пропозицій від 16.09.2013 не зазначено посади представників ПП "Тернобуд", ТОВ "Тернопільбуд" та Корпорації "Укртрансжилбуд".

Підпунктом 2.2 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III) документації конкурсних торгів встановлено для підтвердження кваліфікаційного критерію "наявність фінансової спроможності" подання в складі пропозицій конкурсних торгів довідки з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами дійсну на час розкриття пропозицій конкурсних торгів (оригінал або нотаріально завірена копія).

Підпунктом 8.1 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів встановлено подання в складі пропозиції конкурсних торгів довідки, складеної у довільній формі, яка містить відомості про підприємство.

В складі пропозиції конкурсних торгів ПП "Тернобуд" надано інформаційну довідку про підприємство, в якій зазначено банки, а саме: ТФ КБ "Приватбанк", ПАТ "Укрсоцбанк".

Водночас в складі пропозиції конкурсних торгів ПП "Тернобуд" не надана довідка ТФ КБ "Приватбанк" про відсутність простроченої заборгованості за кредитами у ПП "Тернобуд".

Підпунктом 7.2 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів передбачено подання в складі пропозицій конкурсних торгів оригіналу або нотаріально завіреної копії довідки, виданої органом Міністерства внутрішніх справ, про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої знято чи погашено у встановленому законом порядку, дійсної на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

У складі пропозиції конкурсних торгів Корпорації "Укртрансжилбуд" надано відомості про підприємство, згідно яких уповноваженими особами діяти від імені учасника, які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання зобов'язань, в т. ч. за результатами торгів, визначено Соболь І. В. та Косенко Т. Л.

Водночас в складі пропозиції конкурсних торгів Корпорації "Укртрансжилбуд" не надано оригінал або нотаріально завірену копію довідки, виданої органом Міністерства внутрішніх справ, про те, що Косенко Т. Л., якого уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якого знято чи погашено у встановленому законом порядку.

Отже, при розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів ПП "Тернобуд" та Корпорації "Укртрансжилбуд" Замовником не дотримано вимоги абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, а також відміна процедури закупівлі у зв'язку з тим, що до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 10.10.2011 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПП "Тернобуд", Корпорації "Укртрансжилбуд" та ТОВ "Тернопільбуд", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів визначено Корпорацію "Укртрансжилбуд", пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною, акцептована та з яким укладено договір 01.11.2011.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником щодо процедури закупівлі робіт з реконструкції радіологічного корпусу з надбудовою під розміщення лабораторного комплексу та централізованої стерилізації комунального закладу Тернопільської обласної ради "Тернопільська університетська лікарня", Мінекономрозвитку, виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- річний план закупівель Замовника на 2011 рік, затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника (протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 06.06.2011 № 2), не відповідає умовам пункту 6 Інструкції;

- при заповненні форми протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги наказу № 922.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ПП "Тернобуд" не відповідає вимогам підпункту 2.2 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів Корпорації "Укртрансжилбуд" не відповідає вимогам підпункту 7.2 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору