Документ v2220224-13, поточна редакція — Прийняття від 06.09.2013

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.09.2013 N 2220/505

Про внесення змін до додатка 1
до наказу Фонду державного майна України
та Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України
від 18 жовтня 2011 р. N 1497/283

У зв'язку з кадровими змінами, які відбулися в Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, Н А К А З У Є М О:
1. Унести до додатка 1 до наказу Фонду державного майна та
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації від 18 жовтня 2011 року N 1497/283 ( v1497224-11 ) "Про
державне майно, що не увійшло до статутного капіталу
ПАТ "Укртелеком", але перебуває на його балансі" (із змінами) такі
зміни:
У розділі "Члени комісії":
позицію
"Бей - т.в.о. директора Фінансово-економічного
Анна Миколаївна департаменту Адміністрації
Держспецзв'язку"
замінити такою позицією:
"Яцура - заступник начальника 2 управління
Федір Васильович Фінансово-економічного департаменту
Адміністрації Держспецзв'язку";
позицію
"Федорів - т.в.о. начальника Юридичного управління
Сергій Михайлович Адміністрації Держспецзв'язку"
замінити такою позицією:
"Федорів - заступник начальника Юридичного
Сергій Михайлович управління Адміністрації
Держспецзв'язку".
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Фонду та першого заступника Голови
Держспецзв'язку.
Голова Фонду О.Рябченко
Голова Держспецзв'язку Г.Резніковвгору