Щодо бухгалтерського обліку необоротних активів
Державне казначейство; Лист від 26.11.201017-04/2979-22109
Документ v2210506-10, поточна редакція — Прийняття від 26.11.2010

                  ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ 
Л И С Т
26.11.2010 N 17-04/2979-22109

Щодо бухгалтерського
обліку необоротних активів

Державне казначейство України на звернення розпорядників
бюджетних коштів щодо відображення бюджетними установами в
бухгалтерському обліку необоротних активів, роз'яснює наступне.
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку
інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи,
нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво
бюджетних установ визначає Інструкція з бухгалтерського обліку
необоротних активів бюджетних установ, затверджена наказом
Державного казначейства України від 17.07.2000 р. N 64
( z0459-00 ), зареєстрована в Міністерстві юстиції України
31.07.2000 р. за N 459/4680 (із змінами) (далі - Інструкція).
Відповідно до пункту 1.5 Інструкції ( z0459-00 ) у
бухгалтерському обліку вартість, за якою відображаються необоротні
активи, розподіляється на первісну, балансову (залишкову),
відновлювальну.
Згідно з пунктом 1.20 Інструкції ( z0459-00 ) облік
необоротних активів ведеться в повних гривнях, без копійок. Сума
копійок, сплачених за придбання необоротних активів, відноситься
на видатки установи.
З метою дотримання вимог пункту 1.20 Інструкції ( z0459-00 )
бюджетним установам, керуючись положеннями пункту 1.10 Інструкції
( z0459-00 ), необхідно здійснити переоцінку необоротних активів,
що проводиться постійно діючою комісією (далі - комісія), яка
призначається наказом керівника установи щорічно і діє протягом
року. Комісією здійснюється переоцінка кожної окремої одиниці
необоротних активів і встановлюються нові ціни. При встановленні
цін на однотипні предмети вони (ціни) у межах одного головного
розпорядника бюджетних коштів повинні бути однаковими.
У бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються
відповідно до вимог Інструкції про кореспонденцію субрахунків
бухгалтерського обліку для відображення основних господарських
операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Державного
казначейства України від 10.07.2000 р. N 61 ( z0497-00 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.07.2000 р. за
N 497/4718 (із змінами).
Нарахування зносу на необоротні активи бюджетними установами
здійснюється відповідно до вимог розділу 7 Інструкції
( z0459-00 ).
З метою своєчасного відображення надходження, вибуття,
ліквідації та руху необоротних активів бюджетними установами
згідно з пунктом 6.2 Інструкції ( z0459-00 ) використовуються
типові форми: ОЗ-1 (бюджет) "Акт прийняття-передачі основних
засобів", ОЗ-2 (бюджет) "Акт прийняття-здання відремонтованих,
реконструйованих та модернізованих об'єктів", ОЗ-3 (бюджет) "Акт
про списання основних засобів", ОЗ-4 (бюджет) "Акт про списання
автотранспортних засобів", ОЗ-5 (бюджет) "Акт про списання з
балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки
літератури", які затверджені спільним наказом Головного управління
Державного казначейства України та Державного комітету статистики
України від 02.12.97 р. N 125/70 ( z0612-97 ) "Про затвердження
типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать
установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного
або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.97 р. за
N 612/2416.
Крім того, слід зазначити, що згідно із статтею 58
Конституції України ( 254к/96-ВР ) закони та інші
нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім
випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність
особи.
В.о. голови О.Даневичвгору