Про надання роз'яснень
Держкомпідприємництво; Лист від 06.04.20042188
Документ v2188563-04, поточна редакція — Прийняття від 06.04.2004

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
06.04.2004 N 2188
Відкритому акціонерному
товариству "Авдіївський
коксохімічний завод"
пр. Індустріальний, 1,
м. Авдіївка,
Донецька обл., 86066

Про надання роз'яснень

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув лист від 11.03.2004 N 13/3404 щодо
необхідності ліцензування професійно-технічного навчання, яке
здійснюється тільки для робітників підприємства та про зміни в
законодавстві з зазначеного питання за останній час та повідомляє.
Статтею 2 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (із змінами внесеними
Законом України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року
N 2984-III ( 2984-14 ) передбачено, що ліцензування у сфері освіти
здійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у цій
сфері, тобто законами "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту"
( 2984-14 ), "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про дошкільну освіту"
( 2628-14 ), "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ).
Статтею 3 Закону України "Про професійно-технічну освіту"
( 103/98-ВР ) встановлено, що професійно-технічна освіта
забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх
покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку,
перепідготовку, підвищення їх кваліфікації.
Професійно-технічне навчання - складова професійно-технічної
освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування у
громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання
певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у
професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом
індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері
послуг.
Статтею 19 Закону України "Про професійно-технічну освіту"
( 103/98-ВР ) передбачено, що професійно-технічні навчальні
заклади незалежно від форм власності та підпорядкування
розпочинають діяльність, пов'язану з підготовкою кваліфікованих
робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання
ліцензії. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Порядок ліцензування освітніх послуг, який затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 року
N 1380 ( 1380-2003-п ) "Про ліцензування освітніх послуг"
встановлює вимоги до ліцензування освітніх послуг.
Відповідно до підпункту 4 пункту 3 даного Порядку
( 1380-2003-п ) ліцензуванню у сфері професійно-технічної освіти
підлягає, зокрема, курсове професійно-технічне навчання; первинна
професійна підготовка; перепідготовка робітників; підвищення
кваліфікації робітників.
Послуги щодо професійної підготовки, перепідготовки,
курсового професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації
робітників підлягають ліцензуванню за умови, що відповідні
професії включено до Державного класифікатора професій ДК 003-95,
затвердженого наказом Держстандарту від 27 липня 1995 р. N 257
( v0257217-95 ).
Ліцензування підприємств, установ та організацій, що надають
послуги у сфері професійно-технічної освіти, проводиться з
урахуванням специфіки навчання та за умови видачі особам, що
навчаються, документа про освіту державного зразка (пункт 5
Порядку ( 1380-2003-п ).
Враховуючи зазначене, повідомляємо, що при розгляді питання
необхідності ліцензування професійно-технічного навчання, яке
здійснюється тільки для робітників підприємства необхідно
керуватися вищезазначеними нормативно-правовими актами.
Разом з тим зазначаємо, що наказом Міністерства освіти і
науки України від 24.12.2003 N 847 ( z0071-04 ) "Про затвердження
Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення
контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг,
Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної
експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з
питань ліцензування та атестації навчальних закладів", який
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 р. за
N 71/8670, затверджено, зокрема, Ліцензійні умови надання освітніх
послуг у сфері професійно-технічної освіти.
Заступник Голови С.І.Третьяковвгору