Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 18.04.20143304-05/12177-08
Документ v2177731-14, поточна редакція — Прийняття від 18.04.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.04.2014  № 3304-05/12177-08


Луганському обласному центру
зайнятості Державного центру зайнятості
Мінпраці та соцполітики України
пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 9,
м. Луганськ, Луганська обл., 91016

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції будівлі Антрацитівського міськрайцентру зайнятості, розташованого за адресою: м. Антрацит, вул. Калініна, 15 (коригування) (оголошення № 233169 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 30.12.2013 № 103(846)), проведеної Луганським обласним центром зайнятості Державного центру зайнятості Мінпраці та соцполітики України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 17.02.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 17.02.2014 № 3304-05/5514-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції будівлі Антрацитівського міськрайцентру зайнятості, розташованого за адресою: м. Антрацит, вул. Калініна, 15 (коригування) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 30.07.2013 № 730 та від 25.12.2013 № 1225 відповідно.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Абзацом другим частини другої статті 16 Закону передбачено кваліфікаційний критерій - наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Разом з тим документація конкурсних торгів не містить кваліфікаційного критерію, що відповідає Закону, а саме не передбачена наявність власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Підпунктом 1.4 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" (далі - підпункт 1.4 пункту 6 розділу 3) документації конкурсних торгів передбачено, що учасники для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію "наявність фінансової спроможності" у складі пропозицій конкурсних торгів повинні надати копії балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів станом на 01.10.2013 року.

Слід зазначити, що відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні відомості до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за № 336/22868, звіт про рух грошових коштів складається за календарний рік.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 30.01.2014 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрбілд-2012" (далі - ТОВ "Укрбілд-2012")

7367994,46

2

Приватне підприємство "Будівельна компанія "СД-Строй" (далі - ПП "БК "СД-Строй")

6780359,66

3

Товариство з обмеженою відповідальністю "Оскар" (далі - ТОВ "Оскар")

5995194,31

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що у колонці 2 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів зазначається, зокрема, спосіб отримання (особисто або поштою тощо).

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не зазначено способу отримання.

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 19.02.2014 № 219 пропозицію конкурсних торгів ТОВ "Оскар" відхилено на підставі абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону як таку, що не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Пунктом 3 "Інша інформація" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" (далі - пункт 3 розділу V) документації конкурсних торгів передбачено, що учасник має надати в складі пропозиції конкурсних торгів наступні документи, зокрема нотаріально завірену копію ліцензії на право здійснення діяльності, передбаченої цією закупівлею (якщо таке ліцензування встановлено чинним законодавством України). Ліцензія повинна бути дійсною на весь період виконання робіт.

Додатком 1 "Відомості обсягу робіт" (далі - додаток 1) до документації конкурсних торгів передбачено, що до комплексу з реконструкції будівлі Антрацитівського міськрайцентру зайнятості, розташованого за адресою: м. Антрацит, вул. Калініна, 15 (коригування) включено монтаж автоматичної пожежної сигналізації та системи пожежної сигналізації.

Пунктом 28 абзацу 14 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 № 1775-III передбачено, що ліцензуванню підлягає, у т. ч., господарська діяльність у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Водночас пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Укрбілд-2012" та ПП "БК "СД-Строй" не містять нотаріально завірених копій ліцензій на право надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі відхилення усіх пропозицій конкурсних торгів згідно із Законом.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 19.02.2014 № 219/2 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Укрбілд-2012" та ПП "БК "СД-Строй", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв (ціна) і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V документації конкурсних торгів, визначено ПП "БК "СД-Строй", пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі робіт з реконструкції будівлі Антрацитівського міськрайцентру зайнятості, розташованого за адресою: м. Антрацит, вул. Калініна, 15 (коригування), Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги Наказу № 922;

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги пункту 2 частини другої статті 22 Закону, стандартної документації конкурсних торгів та наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за № 336/22868.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Укрбілд-2012" та ПП "БК "СД-Строй" не відповідають вимогам пункту 3 розділу V документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором на закупівлю робіт з реконструкції будівлі Антрацитівського міськрайцентру зайнятості, розташованого за адресою: м. Антрацит, вул. Калініна, 15 (коригування), укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство пропонує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально, та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору