Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 18.04.20143304-05/12169-08
Документ v2169731-14, поточна редакція — Прийняття від 18.04.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.04.2014  № 3304-05/12169-08


Мукачівській районній державній
адміністрації
вул. Горького, 21, м. Мукачеве,
Закарпатська обл., 89600

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт із будівництва загальноосвітньої школи на 510 учнів I - III ступенів на вул. Фрідяшівська в с. Кольчино Мукачівського району (оголошення № 202522 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 02.12.2013 № 95 (838)), проведеної Мукачівською районною державною адміністрацією (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 05.02.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 05.02.2014 № 3304-05/4039-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу Мінекономрозвитку встановлено наступне.

Формою річного плану закупівель (далі - форма річного плану) та пунктом 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженими наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що колонки 1, 3 - 7 річного плану є обов'язковими для заповнення.

Формою річного плану передбачено, що річний план має містити відбиток печатки замовника.

Згідно з пунктом 6 Інструкції у колонці 4 річного плану зазначається очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ.

Водночас у колонці 4 річного плану закупівель Замовника на 2013 рік (зі змінами), затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 21.03.2013 № 2, не указано очікувану вартість предмета закупівлі (словами), не зазначено ПДВ та відсутній відбиток печатки Замовника.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів щодо закупівлі за державні кошти робіт із будівництва загальноосвітньої школи на 510 учнів I - III ступенів на вул. Фрідяшівська в с. Кольчино Мукачівського району оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 28.10.2013 № 1 та від 21.11.2013 № 2.

Пунктом 7 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 7 розділу III) документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиції учасників конкурсних торгів повинні відповідати, зокрема кваліфікаційному критерію "Наявність обладнання та матеріально-технічної бази".

Водночас відповідно до абзацу другого частини другої статті 16 Закону Замовник може встановлювати такий кваліфікаційний критерій, як, зокрема "Наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України".

Таким чином, пункт 6 розділу III документації конкурсних торгів не відповідає абзацу другому частини другої статті 16 Закону.

Додатком 3 "Документи для підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті Закону та іншим вимогам Замовника" (далі - додаток 3) до документації конкурсних торгів встановлено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема оригінал довідки з департаменту з питань банкрутства або його територіального підрозділу про те, що учасник не є банкрутом або відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, що є дійсною на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

При цьому повідомляємо, що при затвердженні документації конкурсних торгів Замовником не ураховано, що Державний департамент з питань банкрутства Міністерства економіки України ліквідовано відповідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 № 346 "Про ліквідацію урядових органів".

Водночас слід зазначити, що відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, Мін'юст є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення, Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Пунктами 2, 4 і 7 частини першої статті 17 Закону встановлено, що Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо учасника або учасника попередньої кваліфікації було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, якщо учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю, а також якщо фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято і не погашено у встановленому законом порядку.

При цьому у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктами 2, 4 і 7 частини першої статті 17 Закону.

Таким чином, відсутність зазначеної вимоги в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цій вимозі, призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 09.01.2014 (далі - протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№  п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. з ПДВ

1

ТОВ "Агропромбуд"

40074155

2

КВП "Енергомонтаж"

35078059,26

3

ТОВ "Група компаній "Енергомонтаж"

36364117,24

Формою протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (далі - форма протоколу розкриття), затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що протокол розкриття повинен містити відбиток печатки замовника.

Водночас протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів не містить відбитку печатки Замовника.

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 24.01.2014 № 1/в пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Агропромбуд" відхилена як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Додатком 2 до документації конкурсних торгів передбачено, що учасники для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію "наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів" у складі пропозицій конкурсних торгів повинні надати довідку, яка містить відомості про виконання аналогічних договорів за останні чотири роки.

Згідно з пунктом 3 "Інформація про предмет закупівлі" розділу I "Загальні положення" (далі - пункт 3 розділу I) документації конкурсних торгів предметом закупівлі визначено "Загальноосвітня школа на 510 учнів I - III ступенів на вул. Фрідяшівська в с. Кольчино Мукачівського району".

Разом з цим у складі пропозиції конкурсних торгів КВП "Енергомонтаж" надано довідку щодо виконання аналогічного договору, де предметом закупівлі визначено ремонтні опоряджувальні роботи у приміщенні квартири № 4.

Таким чином, КВП "Енергомонтаж" не надано підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію "наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів".

Додатком 3 до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати копії ліцензій (з переліком робіт).

Додатком 4 "Технічне завдання" (далі - додаток 4) до документації конкурсних торгів передбачено, що до комплексу робіт із будівництва загальноосвітньої школи на 510 учнів I - III ступенів на вул. Фрідяшівська в с. Кольчино Мукачівського району включено монтаж пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.

Пунктом 28 абзацу 14 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 № 1775-III передбачено, що ліцензуванню підлягає, у т. ч. господарська діяльність у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Водночас пропозиції конкурсних торгів КВП "Енергомонтаж" та ТОВ "Група компаній "Енергомонтаж" не містять копії ліцензії/дозволу на право надання надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону, у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів є обов'язком замовника.

Проте, відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 27.01.2014 № 2/о (далі - протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів) до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів КВП "Енергомонтаж" та ТОВ "Група компаній "Енергомонтаж", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв "Ціна" та "Якість" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у додатку 6 "Критерії та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів" до документації конкурсних торгів визначено - ТОВ "Група компаній "Енергомонтаж", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою.

Формою протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (далі - форма протоколу оцінки), затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що форма протоколу оцінки повинен містити відбиток печатки Замовника.

Водночас протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів не містить відбитку печатки Замовника.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі робіт із будівництва загальноосвітньої школи на 510 учнів I - III ступенів на вул. Фрідяшівська в с. Кольчино Мукачівського району, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні річного плану закупівель на 2013 рік, протоколу розкриття та протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги форм річного плану, форм протоколу розкриття та протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів та Інструкції;

- у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктами 2, 4 і 7 частини першої статті 17 Закону;

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо визначення уповноваженого органу з питань банкрутства.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів КВП "Енергомонтаж" не відповідає вимогам пункту 3 розділу I документації конкурсних торгів, додатків 2 і 3 до документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Група компаній "Енергомонтаж" не відповідає вимогам додатку 3 до документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором, що укладений за результатами проведення процедури закупівлі робіт із будівництва загальноосвітньої школи на 510 учнів I - III ступенів на вул. Фрідяшівська в с. Кольчино Мукачівського району, яка проведена з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору