Документ v2163342-12, поточна редакція — Прийняття від 30.10.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

30.10.2012 № 11.1/2-12.2/12163-ЕП


Керівникам митних органів

Щодо наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2012 № 657 "Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму"

ТЕРМІНОВО!!!

Для керівництва в роботі направляємо наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2012 № 657 "Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.10.2012 за № 1669/21981 (далі - наказ № 657).

Враховуючи опублікування вказаного наказу 29.10.2012 у виданні "Офіційний вісник України", № 80, Порядки виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України з використанням книжок (карнетів) А.Т.А. та Інструкція по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними органами набрали чинності з 30.10.2012.

Враховуючи вимоги пункту 4 наказу № 657, внесення до ЄАІС інформації про митні формальності, що виконуються відносно товарів, поміщених у митні режими тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, здійснюється в порядку, що діяв до 30.10.2012. Внесення до ЄАІС інформації про митні формальності, що виконуються відносно товарів, поміщених у зазначені митні режими та митний режим переробки на митній території України, у відповідності до наказу № 657, здійснювати за окремим розпорядженням Держмитслужби України після доопрацювання відповідних програмно-інформаційних комплексів.

З питань застосування окремих положень наказу № 657 повідомляємо.

1. Щодо митних режимів тимчасового ввезення та тимчасового вивезення

Розділами II та III Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму передбачена можливість здійснення тимчасового ввезення або тимчасового вивезення контейнерів, піддонів, упаковок на умовах та відповідно до положень Додатка B.3 до Конвенції про тимчасове ввезення за заявою особи, що має намір користуватися митним режимом, та з дозволу митного органу на підставі письмового зобов'язання цієї особи щодо подальшого реекспорту або реімпорту відповідно таких товарів без оформлення МД або книжки А.Т.А.

Інформуємо також, що відповідно до статті 7 Конвенції про тимчасове ввезення товари (у тому числі транспортні засоби), на тимчасове ввезення яких був наданий дозвіл, повинні бути вивезені у визначений термін, визнаний достатнім для досягнення мети тимчасового ввезення. Цей термін обумовлюється окремо у кожному Додатку. Митні органи можуть надати термін довший, ніж передбачено у кожному Додатку, або продовжити встановлений спочатку термін.

Зазначена Конвенція, Митний кодекс України (далі - Кодекс) та положення Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму не містять норм, які обмежували б можливість продовження строку тимчасового ввезення або вивезення товарів понад три роки з моменту поміщення таких товарів у митні режими тимчасового ввезення або тимчасового вивезення.

Застосування гарантій дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення у таких випадках здійснюється відповідно до положень Кодексу.

2. Щодо зберігання товарів на митних складах (далі - МС)

Зберігання товарів на МС може здійснюватись шляхом подання:

митної декларації згідно з частиною другою статті 122 Кодексу (відбувається поміщення товарів у митний режим митного складу);

електронного повідомлення відповідного типу за формою згідно з додатком 3 до Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, у разі розміщення товарів на МС, розташованих на територіях морських і річкових портів, аеропортів, залізничних станцій, у межах яких є пункти пропуску через державний кордон України згідно зі статтею 123 Кодексу (відбувається поміщення товарів у митний режим митного складу);

електронного повідомлення відповідного типу за формою згідно з додатком 3 до Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, у разі розміщення на МС товарів, поміщених в інші, ніж митний склад, митні режими (транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митній території, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території) згідно з частиною третьою статті 122 Кодексу (поміщення товарів у митний режим митного складу не відбувається);

єдиного уніфікованого документа на розміщення та тимчасове зберігання товарів, за формою, наведеною у додатку 5 до Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Мінфіну від 28.05.2012 № 613, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.08.2012 за № 1307/21619, у разі розміщення на МС товарів з метою їх тимчасового зберігання відповідно до частини четвертої статті 201 Кодексу (поміщення товарів у митний режим митного складу не відбувається).

3. Щодо митного режиму переробки на митній території України

Дозвіл на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території надається за заявою декларанта або уповноваженої ним особи у відповідності до статті 149 Кодексу та розділу V Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму.

Поряд з цим, у разі якщо передбачається здійснення зазначених у пункті 1 частини другої статті 150 Кодексу операцій з переробки товарів, абзацом четвертим пункту 4 розділу V Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму встановлена необхідність подання митному органу також і додатка до заяви.

Форма такого додатка до заяви наведена в додатку 4 до Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму. Вказаною формою передбачена можливість подання основного і коригуючого переліку операцій з переробки товарів та способу їх здійснення.

Дозволи, видані митними органами в установленому порядку на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території до набрання чинності наказом № 657, залишаються чинними. У зв'язку з цим протягом місяця забезпечити отримання від декларантів або уповноважених ними осіб зазначених вище додатків до раніше поданих заяв.

Повідомляємо також, що відповідно до частини четвертої статті 149 Кодексу, якщо зовнішньоекономічний договір, на підставі якого здійснюватиметься переробка, передбачає ввезення товарів з метою переробки окремими партіями протягом певного періоду часу на однакових умовах, дозвіл видається на обсяг товарів і строк, визначені зовнішньоекономічним договором, але не більше ніж на один рік.

Отже, для отримання дозволу на обсяг товарів, визначений зовнішньоекономічним договором, декларант або уповноважена ним особа подає заяву, в якій містяться відомості про такий обсяг.

4. Щодо митного режиму знищення або руйнування

Звертаємо увагу, що розділом VI Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму змінено вимоги до послідовності здійснення митних формальностей відповідно до митного режиму знищення або руйнування, зокрема, операції зі знищення (руйнування) товарів проводяться після випуску товарів у вказаний митний режим.

Перший заступник 
Голови Служби


О.М. Дороховський

WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору