Документ v2159342-07, поточна редакція — Прийняття від 02.03.2007

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Л И С Т
02.03.2007 N 11/4-15/2159

ДМСУ на виконання доручення КМУ щодо внесення законопроекту
стосовно врегулювання неузгодженостей в законодавстві при
оподаткуванні гуманітарної допомоги повідомляє.
Відповідно до роз'яснень МФУ, наданих листом від
02.02.2007 р. N 31-20020-06-13/1985 ( v1985201-07 ), у Законі
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) існує
неузгодженість між пп. 3.2.5 ст. З та пп. 5.1.21 ст. 5 щодо
порядку оподаткування ПДВ операцій із імпорту на митну територію
України товарів у вигляді гуманітарної допомоги.
Зазначена неузгодженість полягає у тому, що згідно зі ст. З
Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР )
операції з імпорту майна як гуманітарної допомоги, згідно з
міжнародними договорами, згода на укладення яких надана ВРУ, та
відповідно до закону не є об'єктом оподаткування, а відповідно до
ст. 5 цього ж Закону операції з імпорту підакцизних товарів у
вигляді гуманітарної допомоги та товарів, призначених для
використання у господарській діяльності, не звільняються від
оподаткування, крім товарів, які підпадають під дію міжнародних
договорів, згода на укладення яких надана ВРУ.
Відповідно до п. 11.4 ст. 11 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) врегулювання цієї неузгодженості
можливе шляхом внесення відповідних змін до цього Закону.
На нашу думку, у даному випадку усунення колізії з одночасним
вирішенням питання про звільнення від оподаткування вантажів з
гуманітарною допомогою полягає у виключенні з пп. 5.1.21 ст. 5
Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР )
абзаців п'ятого та останнього, а також доповнення абзацу третього
пп. 3.2.5 ст. З цього Закону після слова "закону" словами "України
"Про гуманітарну допомогу" ( 1192-14 )".
Крім того, п. 4 ст. 15 Закону України "Про гуманітарну
допомогу" ( 1192-14 ) було доручено КМУ, за участю Комітету ВРУ у
справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, до 01.12.99 р.
підготувати та внести на розгляд ВРУ проект Закону України про
внесення змін до законодавчих актів з питань оподаткування, що
випливають з цього Закону.
На цей час зміни до законів України з питань оподаткування,
які випливають з положень Закону України "Про гуманітарну
допомогу" ( 1192-14 ), не внесені.
З урахуванням вищевикладеного пропонуємо зазначеним
законопроектом окрім змін до Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) одночасно внести зміни до Закону України
"Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) та Декрету КМУ "Про акцизний
збір" ( 18-92 ) в частині приведення їх положень у відповідність
до норм Закону України "Про гуманітарну допомогу" ( 1192-14 ).
Заступник Голови Служби 0.Шейковгору