Документ v2148874-16, поточна редакція — Прийняття від 08.12.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

08.12.2016  № 2148

Про накладення штрафу на ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» та необхідність усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 08 грудня 2016 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЦЕНТРГАЗ» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» від 28 листопада 2016 року № 203, проведеної згідно з Планом заходів із здійснення державного контролю ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2016 рік, затвердженим наказом НКРЕКП від 23 листопада 2015 року № 317 (зі змінами), з урахуванням наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2015 року № 1553 «Про затвердження Плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2016 рік» (зі змінами), на підставі наказу НКРЕКП від 24 жовтня 2016 року № 195 та посвідчення про проведення перевірки від 24 жовтня 2016 року № 201, установлено, що ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТРГАЗ» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (25030, м. Кіровоград, вул. Володарського, буд. 67, код ЄДРПОУ 31146068, р/р № 26002052911487 у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 323583, директор Товариства Старовойт К.С., ліцензія на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, видана відповідно до постанови НКРЕКП від 28 травня 2015 року № 1648) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, затверджені постановою НКРЕКП від 12 січня 2015 року № 9 (далі - Ліцензійні умови з постачання), а саме:

підпункт 8 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов з постачання в частині виконання вимог та обов’язків, передбачених законодавством з питань функціонування ринку природного газу, зокрема, законами України «Про ринок природного газу», «Про природні монополії», «Про нафту і газ», чинними правилами надання населенню послуг з газопостачання та правилами користування природним газом для юридичних осіб, а саме:

пунктом 2.8 розділу II Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, затвердженого постановою НКРЕ від 02 серпня 2012 року № 1000, у частині подання до НКРЕКП для затвердження, розраховані гарантованим постачальником, нормативи перерахування коштів щомісяця до п'ятого числа місяця, що передує розрахунковому періоду,

абзацом другим пункту 9 Порядку проведення розрахунків за спожитий природний газ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 792 (далі - Порядок проведення розрахунків), у частині здійснення газопостачальними підприємствами виключно з їх поточних рахунків, які не є поточними рахунками із спеціальним режимом використання, оплати послуг щодо приймання платежів від побутових споживачів банківськими установами та підприємствами поштового зв’язку у розмірі, що не перевищує 0,3 відсотка загальної суми коштів, що надійшли від побутових споживачів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті газопостачальними підприємствами,

пунктом 4 Порядку створення страхового запасу природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 795 (із змінами) (далі - Порядок створення страхового запасу природного газу), щодо створення постачальником страхового запасу природного газу у розмірі 50 відсотків запланованих місячних обсягів поставки постачальником природного газу споживачам на наступний місяць,

пунктом 15 частини другої Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов’язки, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2516, у частині надання НКРЕКП копій відповідних договорів на наступний календарний рік до 15 грудня поточного року;

підпункт 10 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання в частині повідомлення НКРЕКП протягом десяти робочих днів у письмовій формі разом з документами або їх засвідченими в установленому законодавством порядку копіями, про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

підпункт 13 пункту 3.2 розділу III Ліцензійних умов з постачання в частині виконання в повному обсязі фінансових зобов’язань (своєчасна оплата газу, оплата послуг з транспортування трубопроводами природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, зберігання газу) відповідно до умов усіх укладених договорів.

Відповідно до статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» та статей 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Накласти штраф у розмірі 850 000 (вісімсот п’ятдесят тисяч) грн на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТРГАЗ» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (25030, м. Кіровоград, вул. Володарського, буд. 67, код ЄДРПОУ 31146068, р/р № 26002052911487 у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 323583, директор Товариства Старовойт К.С.) за порушення підпункту 8 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов з постачання в частині виконання вимог та обов’язків, передбачених законодавством з питань функціонування ринку природного газу, зокрема, законами України «Про ринок природного газу», «Про природні монополії», «Про нафту і газ», чинними правилами надання населенню послуг з газопостачання та правилами користування природним газом для юридичних осіб, а саме:

пунктом 2.8 розділу II Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, затвердженого постановою НКРЕ від 02 серпня 2012 року № 1000, у частині подання до НКРЕКП для затвердження, розраховані гарантованим постачальником, нормативи перерахування коштів щомісяця до п'ятого числа місяця, що передує розрахунковому періоду,

абзацом другим пункту 9 Порядку проведення розрахунків у частині здійснення газопостачальними підприємствами виключно з їх поточних рахунків, які не є поточними рахунками із спеціальним режимом використання, оплати послуг щодо приймання платежів від побутових споживачів банківськими установами та підприємствами поштового зв’язку у розмірі, що не перевищує 0,3 відсотка загальної суми коштів, що надійшли від побутових споживачів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті газопостачальними підприємствами,

пунктом 4 Порядку створення страхового запасу природного газу щодо створення постачальником страхового запасу природного газу у розмірі 50 відсотків запланованих місячних обсягів поставки постачальником природного газу споживачам на наступний місяць,

пунктом 15 частини другої Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов’язки, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2516, у частині надання НКРЕКП копій відповідних договорів на наступний календарний рік до 15 грудня поточного року;

підпункт 10 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання в частині повідомлення НКРЕКП протягом десяти робочих днів у письмовій формі разом з документами або їх засвідченими в установленому законодавством порядку копіями, про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

підпункт 13 пункту 3.2 розділу III Ліцензійних умов з постачання в частині виконання в повному обсязі фінансових зобов’язань (своєчасна оплата газу, оплата послуг з транспортування трубопроводами природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, зберігання газу) відповідно до умов усіх укладених договорів.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТРГАЗ» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» повідомити НКРЕКП у письмовій формі в установленому законодавством порядку про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

3. ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТРГАЗ» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» надалі не допускати порушень Ліцензійних умов з постачання.

Голова НКРЕКП

Д. Вовквгору