Документ v2112224-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.01.2014, підстава - v0388224-14

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.08.2013  № 2112

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 388 від 28.01.2014}

Про затвердження змін (уточнень) до плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства "Точмаш" (код за ЄДРПОУ 14300579)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України "Про приватизацію державного майна", розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 556-р "Питання приватизації відкритого акціонерного товариства "Точмаш", з метою реалізації єдиного плану-графіка виставлення на продаж у 2013 році об'єктів груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 12 червня 2013 року № 825 (із змінами та доповненнями), відповідно до Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105 (із змінами і доповненнями) і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 року за № 135/8734, наказу Фонду державного майна України від 26 жовтня 2010 року № 1565 "Про забезпечення необхідними документами стандартизованої оцінки пакетів акцій (часток, паїв)", та враховуючи службову записку Управління планування та пільгового продажу від 20 серпня 2013 року № 19-1-850, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства "Точмаш" згідно з додатком.

2. Встановити, що датою оцінки пакета акцій у розмірі 25% плюс 1 акція статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Точмаш", який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, є 31 серпня 2013 року.

3. Управлінню з питань оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Точмаш", який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону на дату, встановлену пунктом 2 цього наказу.

4. Управлінню конкурсного продажу забезпечити продаж пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Точмаш" згідно з планом розміщення акцій (із змінами та уточненнями).

5. Управлінню фінансового аналізу та відновлення платоспроможності здійснити заходи по отриманню від арбітражного керуючого відкритого акціонерного товариства "Точмаш" визначених документів для проведення стандартизованої оцінки пакета акцій товариства, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, та подати їх до Управління оціночної діяльності.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління планування та пільгового продажу.

Голова Фонду

О. РябченкоДодаток
до наказу ФДМУ
29.08.2013 № 2112

ЗМІНИ
(уточнення) до плану розміщення акцій (підприємства групи Г) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОЧМАШ", створеного шляхом перетворення орендного підприємства ДОНЕЦЬКИЙ ОРЕНДНИЙ ЗАВОД "ТОЧМАШ"

Код за ЄДРПОУ

14300579

Загальна кількість акцій

1468608 шт.

Статутний капітал

1468608,00 грн.

Номінальна вартість акції

1 грн.

Код продажу

Спосіб розміщення

Термін розміщення

Акції

Частка в СК, %

Не реалізовано

Кількість штук

Сумарна вартість, тис.грн.

Кількість штук

Частка в СК, %

початок

закінчення

2.

Власність організації орендарів

Реалізовано


937947

937,947

63,8664.

Пільговий продаж акцій

Реалізовано


80922

80,922

5,5104.1.

Працівникам підприємства, майно якого приватизується

Реалізовано


52603

52,603

33824.1.1

- за приватизаційні майнові сертифікати

Реалізовано


36353

36,353

2,4754.1.2.

- за грошові кошти та КС

Реалізовано


16250

16,25

1,1064.3.

Керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій

Реалізовано


28319

28,319

1,9285.4.

Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами

Реалізовано


82586

82,586

5,6235.4.1.

- на фондових біржах

Реалізовано


82586

82,586

5,6235.15.

*) Продаж пакетів акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

31.08.2013

31.08.2014

367153

367,153

25,000

367153

25,00


РАЗОМ

Х

Х

1468608

1468,608

100,000

367153

25,00

__________
*) 25% плюс 1 акція

В.о. начальника
Управління планування
та пільгового продажуО. Дем'яненко

Виконавець

Д. Гончаренко

{Текст взято з сайту ФДМУ http://www.spfu.gov.ua/}вгору