Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 14.06.20133303-05/20741-07
Документ v2074731-13, поточна редакція — Прийняття від 14.06.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.06.2013  № 3303-05/20741-07


Державному центру зайнятості
вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг з модернізації прикладного програмного забезпечення Єдиної інформаційно-аналітичної системи Державної служби зайнятості (оголошення № 133399 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 28.05.2013 № 41/3 (784/3)) Державним центром зайнятості (далі - Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у товариства з обмеженою відповідальністю "Айкюжн" (далі - ТОВ "Айкюжн").

I. Дата початку здійснення моніторингу: 04.06.2013.

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 04.06.2013 № 3303-05/19180-07).

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника послуг з модернізації прикладного програмного забезпечення Єдиної інформаційно-аналітичної системи Державної служби зайнятості оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 27.05.2013 № б/н.

У пункті 5 обґрунтування застосування процедури в одного учасника (далі - обґрунтування) вказано, що умовою застосування процедури закупівлі є пункт 1 частини другої статті 39 Закону, а саме: закупівля творів мистецтва або закупівля, пов'язана із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу, або закупівля послуг з виконання науково-дослідних, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Відповідно до пункту 7 обґрунтування документом, що підтверджує наявність умови застосування процедури закупівлі, є Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Комп'ютерна програма "Програмна платформа конструювання централізованих багатокомпонентних інформаційно-аналітичних систем нового покоління Megapolis.Net" від 01.06.2009 № 28991, Свідоцтво про внесення суб'єкта підприємницької діяльності до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення від 21.05.2010 р. № 01231, експертний висновок за результатами проведення експертизи документів факультету прикладної математики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" від 23.05.2013 № 1900/36, договір про передачу майнових авторських прав від 30.12.2009 № 2009/12/30-ап.

Згідно з пунктом 6 обґрунтування, починаючи з 2010 року Єдина інформаційно-аналітична система (далі - ЄІАС) Замовника функціонує на програмній платформі "Megapolis.Net".

Програмна платформа конструювання централізованих багатокомпонентних інформаційно-аналітичних систем нового покоління "Megapolis.Net" дозволяє створювати аналітичні системи різної складності в найкоротші терміни на базі веб-технологій, що дозволяє найбільш ефективно створювати централізовані та розподілені системи в організаціях з територіально-розподіленою структурою. На сьогоднішній день платформа конструювання централізованих багатокомпонентних інформаційно-аналітичних систем нового покоління "Megapolis.Net" є унікальним програмним продуктом, який не має аналогів.

На сьогоднішній день існує потреба модернізації ЄІАС Замовника, зокрема за такими напрямками, як: удосконалення механізмів надання статусу безробітного, організації працевлаштування осіб, що потребують додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню, та підвищення якості аналізу даних; автоматизація процесів організації навчання за укрупненими професіями з наданням ваучера, підтвердження результатів неформального навчання; внесення змін до існуючої статистичної інформації та реалізація нових статистичних форм з урахуванням вимог нової редакції Закону України "Про зайнятість населення"; розширення функціональних можливостей підсистеми "Штат" групи підсистем "Управління персоналом" ЄІАС ДСЗУ.

Слід зауважити, що авторські майнові права на комп'ютерну програму "Програмна платформа конструювання централізованих багатокомпонентних інформаційно-аналітичних систем нового покоління "Megapolis.Net" належать закритому акціонерному товариству "Софтлайн".

Закрите акціонерне товариство "Софтлайн", яке є власником виключних майнових прав, зокрема, на комп'ютерну програму "Програмна платформа конструювання централізованих багатокомпонентних інформаційно-аналітичних систем нового покоління "Megapolis.Net" передало виключні майнові права на комп'ютерні програми, що є предметом авторського договору про передачу (відчуження) виключних майнових прав автора на комп'ютерні програми від 30.12.2009 № 2009/12/30-ап (далі - авторський договір), ТОВ "Айкюжн". Перелік комп'ютерних програм, виключні майнові права на які передаються авторським договором, зазначені у додатку від 30.12.2009 № 1 до авторського договору.

Факультет прикладної математики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" у своєму експертному висновку від 23.05.2013 № 1900/36 (далі - експертний висновок факультету прикладної математики) повідомив, що напрямки модернізації ЄІАС Замовника у 2013 році є продовженням аналогічних робіт у 2012 та повинні базуватися на вже впровадженій функціональності. Крім того, модернізація ЄІАС Замовника не повинна призвести до зупинки та/або збоїв в роботі функціонуючої системи, що можливе лише при впровадженні технологій, на яких базується діючий функціонал.

Реалізація проекту модернізації прикладного програмного забезпечення ЄІАС Замовника можлива лише при зміні програмного коду вже функціонуючих систем, зокрема й програмної платформи "Megapolis.Net". Зміна постачальника призведе до порушення вимог Закону України "Про авторське право та суміжні права". Крім того, ТОВ "Айкюжн" виконало значний обсяг робіт по впровадженню та модернізації ЄІАС Замовника.

Таким чином, експертний висновок факультету прикладної математики та авторський договір підтверджують, що закупівля в одного учасника послуг з модернізації прикладного програмного забезпечення Єдиної інформаційно-аналітичної системи Державної служби зайнятості, а саме у ТОВ "Айкюжн", пов'язана із захистом прав інтелектуальної власності.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 39 Закону.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору