Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 05.04.20133304-05/12065-08
Документ v2065731-13, поточна редакція — Прийняття від 05.04.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

05.04.2013  № 3304-05/12065-08


Районному відділу освіти
Сімферопольської районної
державної адміністрації в АР Крим
вул. Будівельників, 7, смт Молодіжне,
Сімферопольський р-н, АР Крим, 97501

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг шкільних їдалень (оголошення № 317147 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 08.11.2012 № 126/1 (728/1), проведеної районним відділом освіти Сімферопольської райдержадміністрації в АР Крим (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 28.02.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 27.02.2013 № 3304-05/6994-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Пунктом 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що колонки 1, 3-7 річного плану є обов'язковими для заповнення.

Згідно з пунктом 6 Інструкції у колонці 4 річного плану зазначається очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ.

Водночас у колонці 4 річного плану державних закупівель Замовника на 2013 рік (зі змінами), затвердженого рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.07.2012 № 27, не указана очікувана вартість предмета закупівлі словами, що не відповідає вимогам Інструкції та формі річного плану.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг шкільних їдалень (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 06.11.2012 № 181 і № 184 відповідно.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948, передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з тим документація конкурсних торгів не містить вимог, встановлених статтею 17 Закону, та інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників вимогам, передбаченим пунктами 2 і 4 частини першої статті 17 Закону.

Частиною II пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III) документації конкурсних торгів для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах Замовником установлена вимога щодо надання, зокрема, копії свідоцтва про державну реєстрацію учасника.

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 10.12.2012 № 207 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Алва"

6806296,00

2

ПП "Чико-Юг"

8750952,00

3

ФОП Соценко В.А.

9237116,00

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 10.12.2012 № 208 пропозицію конкурсних торгів ТОВ "Алва" відхилено на підставі пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону, оскільки учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону, а його пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 10.12.2012 № 209 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПП "Чико-Юг" та ФОП Соценко В.А., а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв "Ціна" і "Умови розрахунків", а також методики оцінки, зазначених пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів, визначено ПП "Чико-Юг", пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано.

Частиною I пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів Замовником установлено, зокрема, що наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів підтверджується інформаційною довідкою про виконання аналогічних договорів (копії) із зазначенням: організації замовників, їх контактних телефонів, характеру та обсягів поставлених товарів.

При цьому довідка про виконання аналогічних договорів, надана ФОП Соценко у складі пропозиції конкурсних торгів, не містить інформації щодо обсягів поставлених товарів.

Пунктом 7 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 7 розділу III) документації конкурсних торгів Замовником установлені вимоги, зокрема, про те, що учасники у складі пропозицій конкурсних торгів повинні надати технологічні карти згідно з двотижневим меню на кожне блюдо, а також санітарні книжки штатних працівників (у тому числі водіїв).

У складі пропозицій конкурсних торгів ПП "Чико-Юг" відсутні технологічні карти щодо яйця відвареного, а у ФОП Соценко В.А відсутні технологічні карти щодо яйця відвареного, хліба, соку, какао зі згущеним молоком та огірка солоного.

Відповідно до розділу 5 Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559, обов'язковим профілактичним медичним оглядам та видачі особистих медичних книжок підлягають підприємства громадського харчування, зокрема адміністрація, завідуючі виробництвом, технологи, кухарі та кухонні працівники, кондитери, офіціанти, працівники складів, холодильників, персонал, який миє обладнання, та прибиральники приміщень, слюсарі, електромонтери та працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях, а також працівники, що мають доступ до миття обладнання, посуду, інвентарю (бригади з обслуговування підприємств для проведення прибирання, миття та дезінфекційних робіт), і працівники, що тимчасово залучаються до роботи на харчових об'єктах.

Разом з цим у складі пропозиції конкурсних торгів ПП "Чико-Юг" містяться лише 17 особистих медичних книжок, а саме: двох водіїв, одного бармена, одного майстра, одного продавця, двох пекарів, сімох поварів, одного повара і буфетника, одного кондитера та одного чергового. Натомість згідно з штатним розкладом ПП "Чико-Юг", наданим у складі пропозиції конкурсних торгів, станом на 01.12.2012 кількість штатних одиниць підприємства складає 85 осіб, і, зокрема, з них 71 особа перебуває на посадах поварів, пекарів, кухонних працівників, буфетників.

Таким чином, ПП "Чико-Юг" документально не підтвердило відповідність вимозі, встановленій Замовником у пункті 7 розділу III документації конкурсних торгів.

Згідно з пунктами 1 і 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону, а також якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Відповідно до частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником за процедурою закупівлі послуг шкільних їдалень, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми річного плану закупівель на 2013 рік Замовником не враховано вимоги Інструкції до річного плану;

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги пункту другого частини другої статті 22 Закону; зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ПП "Чико-Юг" не відповідає вимогам пункту 7 розділу III документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ФОП Соценко не відповідає вимогам частини I пункту 6 та пункту 7 розділу III документації конкурсних торгів.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
Б.М. Горбанський

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору