Документ v2057874-16, поточна редакція — Прийняття від 25.11.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

25.11.2016  № 2057

Про погодження рішення Ради ОРЕ від 24 листопада 2016 року (підпункт 3.3.8 протоколу № 21) та внесення змін до постанови НКРЕКП від 30 березня 2016 року № 501

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», ураховуючи рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 24 листопада 2016 року (підпункт 3.3.8 протоколу № 21), листи ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» від 24 листопада 2016 року № 01-13/2249 та від 25 листопада 2016 року № 01-13/2257, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України 24 листопада 2016 року (підпункт 3.3.8 протоколу № 21) та внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 березня 2016 року № 501 «Про погодження рішення Ради ОРЕ від 29 березня 2016 року (підпункт 2.1 протоколу № 6) та перерахування коштів» такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 2 слово «лютому» замінити словами «лютому – березні»;

2) у пункті 3:

в абзаці четвертому цифри «60,0» замінити цифрами «10,0»;

після абзацу четвертого доповнити новими абзацами п’ятим та шостим такого змісту:

«40,0 млн грн - з 16 лютого 2017 року по 27 лютого 2017 року (включно);

10,0 млн грн - з 16 березня 2017 року по 29 березня 2017 року (включно);».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - десятий вважати відповідно абзацами сьомим - дванадцятим.

Голова Комісії

Д. Вовквгору