Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 13.09.20133304-05/32052-08
Документ v2052731-13, поточна редакція — Прийняття від 13.09.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

13.09.2013  № 3304-05/32052-08


Будинкоуправлінню
Закарпатської облдержадміністрації
пл. Народна, 4, м. Ужгород,
Закарпатська обл., 88008

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти благоустрою, реконструкції партеру площі Народної в місті Ужгороді (оголошення № 144587 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 01.07.2013 № 51 (794), яка проведена будинкоуправлінням Закарпатської облдержадміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 15.08.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за обґрунтованим зверненням замовника від 14.08.2013 № 3304-05/28608-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Пунктами 2 та 6 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922 (із змінами), зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, встановлено, що річний план закупівель Замовника повинен мати відбиток печатки Замовника та у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням податку на додану вартість.

При цьому річний план закупівель Замовника на 2013 рік (із змінами), затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.06.2013 № 6, не містить відбитку печатки Замовника та очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення податку на додану вартість.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю благоустрою, реконструкції партеру площі Народної в місті Ужгороді (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 13.05.2013 № 4 та від 17.06.2013 № 5 відповідно.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948, передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам із законодавством.

Разом з тим документація конкурсних торгів Замовника не містить інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників вимогам, передбаченим частиною першою статті 17 Закону.

Таким чином, відсутність зазначеної вимоги в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цій вимозі, призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Пунктом 6 таблиці 2 "Інші документи, які необхідно подати Учаснику" Додатка 2 "Перелік кваліфікаційних вимог, інформації та документів, які повинні бути у складі пропозиції конкурсних торгів Учасника" до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати копію свідоцтва про державну реєстрацію учасника.

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 31.07.2013 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції конкурсних торгів:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. (з ПДВ)

1

ТОВ "Хемкостав-УА"

3087791,00

2

ФГ "Перепілка"

3069485,00

3

ТОВ "Закарпатмонтажбуд"

3073674,00

Пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів передбачено, що для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи, зазначені у Додатку 2 до цієї документації конкурсних торгів.

Пунктом 7 таблиці 2 "Інші документи, які необхідно подати Учаснику" Додатка 2 "Перелік кваліфікаційних вимог, інформації та документів, які повинні бути у складі пропозиції конкурсних торгів Учасника" (далі - таблиця 2 Додатка 2) до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати копію довідки ЄДРПОУ.

Водночас пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Закарпатмонтажбуд" не містить копію довідки ЄДРПОУ.

Отже, при розгляді та оцінці пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Закарпатмонтажбуд" Замовником не дотримано вимоги абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозицій конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку із тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону передбачено, що Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з цим Законом, визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з цим Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

При цьому необхідно зауважити, що у разі застосування Замовником норм абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону при розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів вищевказаних Учасників, то прийняття рішення Замовником про відхилення пропозицій конкурсних торгів таких Учасників не вплинуло б та/або не впливає на обрання найбільш економічно вигідної пропозиції та визначення переможця конкурсних торгів, пропозицію якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано і укладено договір про закупівлю за результатами проведення відповідної процедури закупівлі у конкретному випадку, оскільки у будь-якому випадку до оцінки було б допущено пропозиції не менше ніж двох Учасників згідно з частиною п'ятою статті 28 та абзацом восьмим частини першої статті 30 Закону, а переможцем конкурсних торгів було б визначено ФГ "Перепілка", пропозиція якого є найбільш економічно вигідною.

Водночас відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 07.08.2013 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Хемкостав-УА", ФГ "Перепілка" та ТОВ "Закарпатмонтажбуд", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у додатку 4 "Методика оцінки" до документації конкурсних торгів, визначено ФГ "Перепілка", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептована.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі благоустрою, реконструкції партеру площі Народної в місті Ужгороді, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми річного плану закупівель на 2013 рік Замовником не враховано вимоги Інструкції;

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги частини першої статті 17 Закону та зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця;

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Закарпатмонтажбуд" не відповідає вимогам пункту 7 таблиці 2 Додатка 2 до документації конкурсних торгів.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору