Документ v204p299-12, поточна редакція — Редакція від 11.01.2013, підстава - v017p299-13

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.11.2012  № 204-р

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками філії "Вишгородське дорожньо-експлуатаційне управління" дочірнього підприємства "Київське обласне дорожнє управління" публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" міста Києва та дочірнім підприємством "Київське обласне дорожнє управління" публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" міста Києва

{Про зняття з реєстрації колективного трудового спору див. Розпорядження Національної
служби посередництва і примирення
№ 017-р від 11.01.2013}

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", пункту 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 № 47:

1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими працівниками філії "Вишгородське дорожньо-експлуатаційне управління" дочірнього підприємства "Київське обласне дорожнє управління" публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" міста Києва та дочірнім підприємством "Київське обласне дорожнє управління" публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" міста Києва та дочірнім підприємством "Київське обласне дорожнє управління" публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" міста Києва з 20.11.2012 і присвоїти йому реєстраційний номер 080-12/10-В.

2. Зареєструвати вимогу найманих працівників в частині:

"виконання зобов'язань по колективному договору: погашення заборгованості із заробітної плати за липень - вересень 2012 року в сумі 653 тис.грн.".

3. Відмовити в реєстрації вимоги найманих працівників в частині:

"соц. виплати 1,0 тис.грн.", оскільки зазначена вимога не передбачена колективним договором, як визначено ст. 13 КЗпП та ст. 7 Закону України "Про колективні договори і угоди".

4. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області забезпечити сприяння вирішенню зазначеного колективного трудового спору в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями.

5. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників філії "Вишгородське дорожньо-експлуатаційне управління" дочірнього підприємства "Київське обласне дорожнє управління" публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" міста Києва, дочірньому підприємству "Київське обласне дорожнє управління" публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" міста Києва, Службі автомобільних доріг у Київській області, Вишгородському міському голові, Вишгородській районній державній адміністрації, Київській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області.

В.о. Голови

С. Гербеда

{Текст взято з сайту НСПП http://www.nspp.gov.ua/}вгору