Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.11.2012  № 202-р

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками філії "Згурівське районне дорожнє управління" дочірнього підприємства "Київське обласне дорожнє управління" публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" смт Згурівка Згурівського району Київської області та дочірнім підприємством "Київське обласне дорожнє управління" публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" міста Києва

{Про зняття з реєстрації колективного трудового спору див. Розпорядження Національної
служби посередництва і примирення
№ 012-р від 11.01.2013}

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", пункту 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 № 47:

1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими працівниками філії "Згурівське районне дорожнє управління" дочірнього підприємства "Київське обласне дорожнє управління" публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" смт Згурівка Згурівського району Київської області та дочірнім підприємством "Київське обласне дорожнє управління" публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" міста Києва з 20.11.2012 і присвоїти йому реєстраційний номер 078-12/10-В.

2. Зареєструвати першу вимогу найманих працівників: "1. Погасити заборгованість із заробітної плати в сумі 247769 грн.".

3. Відмовити в реєстрації другої, третьої, четвертої та п'ятої вимог найманих працівників: "2. Підняти заробітну плату до середньостатистичної; 3. Відмінити перерахування КОДУ 30% від виконаних робіт; 4. Збільшення об'ємів робіт і забезпечення матеріально-технічними ресурсами; 5. Відмінити скорочений робочий тиждень", оскільки зазначені вимоги згідно зі статтею 13 Кодексу законів про працю України та статтею 7 Закону України "Про колективні договори і угоди" визначаються колективним договором, не є предметом даного колективного трудового спору і повинні вирішуватися в установленому чинним законодавством України порядку.

4. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області забезпечити сприяння вирішенню зазначеного колективного трудового спору в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями.

5. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників філії "Згурівське районне дорожнє управління" дочірнього підприємства "Київське обласне дорожнє управління" публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" смт Згурівка Згурівського району Київської області, дочірньому підприємству "Київське обласне дорожнє управління" публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" міста Києва, Службі автомобільних доріг у Київській області, Згурівській районній державній адміністрації, Київській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області.

В.о. Голови

С. Гербеда

{Текст взято з сайту НСПП http://www.nspp.gov.ua/}