Документ v2020874-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.12.2016, підстава - v3439323-16
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.12.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

24.11.2016  № 2020

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 26 липня 2013 року № 1029

{Щодо визнання Постанови такою, що не підлягає державній реєстрації див. Наказ Міністерства юстиції № 3439/5 від 01.12.2016}

Відповідно статті 4 Закону України «Про природні монополії», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27 травня 2016 року № 418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2013 року за № 1294/23826, такі зміни:

1) підпункт 4 після слів «за реактивну енергію» доповнити словами та цифрами «, та 50 відсотків від прибутку на регуляторну базу активів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання,»;

2) підпункт 5 після слів «сума амортизації» доповнити словами та цифрами «та 50 відсотків від прибутку на регуляторну базу активів з постачання електроенергії за регульованим тарифом, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання,».

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики забезпечити подання цієї постанови в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби УкраїниК. Ляпінавгору