Документ v2-14290-03, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2003

               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Департамент кадрової роботи
Л И С Т
13.02.2003 N 5/2-14
Ректорам вищих навчальних
закладів III і IV рівня
акредитації

У зв'язку із запитами, що надходять з вищих навчальних
закладів, щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2002 року N 1134 ( 1134-2002-п ) "Про затвердження
нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів,
здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів на
одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих
навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних
закладах післядипломної освіти державної форми власності",
роз'яснюємо, що за нормативами чисельності аспірантів,
докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, які
працюють над дисертацією самостійно, встановленими зазначеною
постановою, визначається кількість посад науково-педагогічних
працівників.
Кількість прикріплених до одного наукового керівника
аспірантів, докторантів і здобувачів наукового ступеня кандидата
наук, що працюють над дисертацією самостійно регламентується
постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року
N 309 ( 309-99-п ) "Про затвердження Положення про підготовку
науково-педагогічних і наукових кадрів".
Начальник департаменту В.Т.Биковськийвгору