Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 24.01.20143304-05/2692-08
Документ v2-08731-14, поточна редакція — Прийняття від 24.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

24.01.2014  № 3304-05/2692-08


Харківському центру
професійно-технічної освіти
держслужби зайнятості
вул. Артема, 1, м. Дергачі,
Харківська обл., 62300

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції майнового комплексу під Харківський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості з розміщенням додаткових будівель та споруд по вул. Артема, 1 у м. Дергачі. Технічне оснащення (оголошення № 176941 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 25.09.2013 № 75/3 (818/3), проведеної Харківським центром професійно-технічної освіти держслужби зайнятості (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 11.11.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 11.11.2013 № 3304-05/39336-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції майнового комплексу під Харківський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості з розміщенням додаткових будівель та споруд по вул. Артема, 1 у м. Дергачі. Технічне оснащення (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 23.09.2013 № 11/1/ВТ та від 25.09.2013 № 11/2/ВТ.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 28.10.2013 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 28.10.2013 № 11/3/ВТ для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції з ПДВ, грн.

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельник" (далі - ТОВ "Будівельник")

7309057,20

2

Приватне підприємство "Національна будівельна компанія" (далі - КМП "Національна будівельна компанія")

7649975,26

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що у пункті 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовник повинен зазначати інформацію про спосіб отримання пропозиції конкурсних торгів (особисто або поштою).

Водночас у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не указано спосіб подання учасниками пропозицій конкурсних торгів.

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що у колонці 2 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів необхідно зазначати повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 28.10.2013 № 11/3/ВТ не зазначено повного найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій оприлюднений у відповідності до частини першої статті 10 Закону.

Відповідно до протоколу оцінки конкурсних торгів Замовника від 01.11.2013 № 11/5/ВТ до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Будівельник" та КМП "Національна будівельна компанія", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв (ціна) і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" визначено ТОВ "Будівельник", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою.

При розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовником дотримано вимоги частин четвертої, п'ятої та дев'ятої статті 28 Закону.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, зокрема повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення та оголошення про результати процедури закупівлі - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Будівельник" опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 07.11.2013 № 88 (831) за № 193437 та розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі робіт з реконструкції майнового комплексу під Харківський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості з розміщенням додаткових будівель та споруд по вул. Артема, 1 у м. Дергачі. Технічне оснащення, Мінекономрозвитку, виявлено:

1. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- Порядок проведення закупівлі відповідає вимогам законодавства у сфері державних закупівель.

2. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника та протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 28.10.2013 № 11/3/ВТ не відповідає умовам Форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженої Наказом № 922.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати указані порушення та не допускати їх у майбутньому.

Разом з тим зазначаємо, що документація конкурсних торгів замовника повинна містити інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема вимогам встановленим статтею 17 Закону. Тобто, у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору