Документ v1_15521-07, поточна редакція — Прийняття від 26.10.2007

             РАХУНКОВА ПАЛАТА 
МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
В И С Н О В О К
26.10.2007 N 01/15вс

Про можливість застосування
замовниками - розпорядниками державних коштів
процедури закупівлі в одного учасника
для проведення закупівлі природного
газу у 2008 році

Відповідно до статті 3-3 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі -
Закон), зважаючи на численні звернення замовників - розпорядників
державних коштів стосовно надання висновків щодо можливості
застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до
статті 14 Закону для придбання природного газу, Міжвідомча комісія
з питань державних закупівель В С Т А Н О В И Л А:
1. Установити згідно з вимогами частини другої статті 3-3
Закону ( 1490-14 ) можливість застосування замовниками -
розпорядниками державних коштів процедури закупівлі в одного
учасника для проведення закупівлі природного газу.
2. Замовники можуть здійснювати закупівлю природного газу
відповідно до цього висновку із урахуванням норм пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р.
N 1729 ( 1729-2001-п ) "Про забезпечення споживачів природним
газом" та пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
29.04.2006 р. N 605 ( 605-2006-п ) "Деякі питання діяльності
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в частині
встановлення граничного рівня цін на природний газ.
3. Цим висновком Комісія встановлює можливість застосування
замовниками процедури закупівлі в одного учасника, проте не
звільняє замовників від обов'язку дотримання вимог Закону
( 1490-14 ) щодо оформлення та опублікування звітності,
передбаченої Законом при застосуванні зазначеної процедури
закупівлі.
4. Дія цього висновку поширюється на закупівлі природного
газу, які здійснюються для забезпечення у ньому потреб 2008 року.
Голова Комісії В.Копилов
Секретар Комісії С.Стефановськийвгору