Документ v1_04640-06, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2006

                     ТЕНДЕРНА ПАЛАТА УКРАЇНИ 
В И С Н О В О К
з питань державних закупівель
25.04.2006 N в-81/04.01

Щодо застосування вимог Закону України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" під час здійснення
закупівель державними, казенними, комунальними
підприємствами та господарськими товариствами,
в яких державна частка акцій
перевищує 50 відсотків

17 березня 2006 року набув чинності Закон України "Про
внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" та інших законодавчих актів України" від
15.12.2005 р. N 3205-IV ( 3205-15 ), яким внесені зміни, зокрема
до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ) (далі - Закон).
Відповідно до внесених змін частину другу статті 4-2 Закону
( 1490-14 ), згідно якої перелік інформаційних систем у мережі
Інтернет мав вести спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і
послуг у встановленому ним порядку, виключено. Натомість статтею 8
Закону передбачено, що з метою забезпечення
інформаційно-методичного супроводу державних закупівель згідно з
вимогами статті 17-3 Закону Тендерна палата України на підставі
отриманої інформації від відповідних органів державної влади
безкоштовно оприлюднює відомості щодо інформаційних систем у
мережі Інтернет, які відповідають вимогам цього Закону, іншу
інформацію на власному Інтернет-сайті, доступ до якого є
безкоштовним.
Також Законом України "Про внесення змін до Закону України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та інших
законодавчих актів України" від 15.12.2005 р. N 3205-IV
( 3205-15 ) введено нову норму, згідно якої уповноважений орган
(Антимонопольний комітет України) має здійснювати контроль за
дотриманням конкурентного законодавства інформаційними системами в
мережі Інтернет та сприяти розвитку конкуренції у цій сфері.
Враховуючи зазначене, відповідно до статті 17-3 Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) Тендерною палатою України було проведено дослідження
відповідності інформаційних систем у мережі Інтернет вимогам
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" та надається офіційний висновок з питань державних
закупівель.
ДОСЛІДЖЕННЯ
Об'єкти, що досліджуються:
1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та інших
законодавчих актів України" від 15.12.2005 р. N 3205-IV
( 3205-15 ).
2. Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" від 22.02.2000 р. N 1490-III ( 1490-14 ).
3. Закон України "Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах" від 05.07.94 р.
N 80/94-ВР ( 80/94-ВР ).
4. Закон України "Про Державну службу спеціального зв'язку та
захисту інформації України" від 23.02.2006 р. N 3475-IV
( 3475-15 ).
5. Лист Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та
захисту інформації Служби безпеки України від 16 вересня 2005 р.
N 18/3-3028.
6. Експертний висновок до вх. N 2056 від 06.09.2005 р.
7. Атестат відповідності Комплексної системи захисту
інформації Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та
захисту інформації Служби безпеки України від 7 вересня 2005 р.
N 81.
8. Лист Державного підприємства "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України від 26.08.2005 р. N 01-20/1429.
9. Лист Київського національного лінгвістичного університету
від 30.08.2005 р. N 553/07.
10. Власний регламент Інформаційної системи у мережі Інтернет
"Портал "Державні закупівлі України" (www.zakupivli.com).
11. Лист Державного департаменту з питань зв'язку та
інформатизації Міністерства транспорту та зв'язку України від
21.10.2005 р. N 8646/17-03-22.
12. Лист Служби безпеки України від 07.04.2006 р.
N 18/18/4-857 ( v-857950-06 ).
13. Лист Державного департаменту з питань зв'язку та
інформатизації від 10.04.06 N 1994/6-01-38.
14. Лист Державного департаменту інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України від 11.04.2005 р. N 16-07/1506
на 2 арк.
При дослідженні встановлено:
Відповідно до вимог статей 2-2, 4-1, 8, 17, 18-1, 26, 29,
29-1 Закону ( 1490-14 ) з метою запобігання проявам корупції та
формування ефективного конкурентного середовища у сфері закупівель
на замовника торгів покладений обов'язок забезпечення прозорості
здійснення державних закупівель шляхом оприлюднення необхідної
інформації, передбаченої Законом щодо закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти за допомогою інформаційних систем у
мережі Інтернет, а саме, розмістити у таких системах: - річні плани державних закупівель та зміни до нього; - оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення
попередньої кваліфікації; - протокол розкриття тендерних (цінових) пропозицій; - акцепт тендерної пропозиції та повідомлення про результати
торгів (доповнено Законом України "Про внесення змін до Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
та інших законодавчих актів України" від 15.12.2005 р. N 3205-IV
( 3205-15 ); - запит щодо цінових пропозицій (котирувань) (доповнено
Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та інших
законодавчих актів України" від 15.12.2005 р. N 3205-IV
( 3205-15 ); - звіт про результати здійснення процедури закупівлі,
включаючи всі додатки до нього; - оголошення про результати проведеної процедури закупівлі; - інформацію, що стосується розгляду скарги, у разі її
надходження (інформацію про отримання скарги, рішення щодо
розгляду скарги).
Відповідно до частини другої статті 8 Закону ( 1490-14 )
процедура закупівлі не може здійснюватися до публікації оголошення
про неї у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації
із загальнодержавною сферою розповсюдження, що публікує інформацію
виключно з питань державних закупівель та має назву, яка
відноситься безпосередньо саме до сфери державних закупівель
(далі - спеціалізований друкований засіб масової інформації) та в
інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, в
інформаційних системах у мережі Інтернет, крім випадків,
визначених Законом.
Неоприлюднення в інформаційних системах в мережі Інтернет
передбаченої Законом ( 1490-14 ) інформації щодо здійснення
державних закупівель відповідно до частини четвертої статті 8
Закону є підставою для відміни торгів.
Для можливості забезпечення розміщення (оприлюднення)
інформації щодо державних закупівель інформаційна система в мережі
Інтернет має відповідати комплексу обов'язкових вимог,
встановлених Законом ( 1490-14 ).
Згідно частини другої статті 4-1 Закону ( 1490-14 )
інформаційна система в мережі Інтернет є сукупністю програмних
засобів з власною адресою в мережі Інтернет, яка забезпечує доступ
до інформаційних ресурсів і відповідає таким обов'язковим вимогам:
забезпечує збирання, накопичення, передачу та обробку інформації
щодо державних закупівель замовників з усіх
адміністративно-територіальних одиниць України; відповідає
встановленим законодавством вимогам щодо захисту державної
інформації; надає можливість здійснення електронних державних
закупівель та відповідає іншим вимогам, встановленим цим Законом.
Відповідно до вимог статей 4-1 та 4-2 Закону ( 1490-14 )
інформаційна система у мережі Інтернет повинна відповідати таким
вимогам: - мати власний регламент - документ, що визначає порядок
функціонування системи та вимоги щодо роботи в цій системі; - забезпечувати підтримку багатомовності, у тому числі
українською та англійською мовами; - мати побудовану комплексну систему захисту інформації; - використовувати засоби технічного захисту інформації, які
мають експертні висновки Департаменту спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
України; - мати атестат відповідності Комплексній системі захисту
інформації Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та
захисту інформації Служби безпеки України; - виконувати функції, встановлені частиною 2 статті 4-1
Закону ( 1490-14 ); - надавати можливість здійснення електронних державних
закупівель в режимі online відповідно до вимог, визначених цим
Законом ( 1490-14 ), з використанням промислово придатних
технологічних рішень, які побудовані на процесах (способах)
перетворення даних при електронному оприлюдненні, розміщенні та
періодичному оновленні документів, перетворенні даних при
відображенні електронного документообігу; автоматизованого
здійснення державних закупівель, що підтверджується відповідними
охоронними документами.
Неоприлюднення замовником інформації щодо здійснення
державних закупівель, передбаченої Законом ( 1490-14 ), в
інформаційній системі у мережі Інтернет, яка відповідає вимогам,
визначеним Законом, відповідно до частини третьої статті 4-2
Закону може оскаржуватися в порядку, передбаченому статтею 37
Закону, або в судовому порядку та є підставою для відміни торгів.
Частиною четвертою статті 4-1 Закону ( 1490-14 ) визначений
механізм оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і
послуг, а саме: інформацію про державні закупівлі для розміщення в
інформаційній системі в мережі Інтернет замовники подають у
паперовому або електронному вигляді, у порядку, передбаченому
інформаційними системами.
Законом ( 1490-14 ) додатково конкретизовано, що інформація
щодо державних закупівель розміщується послідовно принаймні в
одній з інформаційних систем у мережі Інтернет згідно з власним
регламентом та в порядку, передбаченому інформаційними системами.
Тобто, власний регламент та порядок, затверджені
інформаційною системою в мережі Інтернет, є визначальними
документами, які регулюють правовідносини між такими системами та
користувачами.
Взаємовідносини та розрахунки між замовниками та
інформаційними системами в мережі Інтернет відповідно до частини
четвертої статті 21 Закону ( 1490-14 ) можуть визначатися в
тендерній документації відповідно до цивільного законодавства.
Підтвердженням розміщення в інформаційній системі в мережі
Інтернет інформації про закупівлі є присвоєння такою системою
відповідного коду (статті 8, 17, 19, 29-1 Закону ( 1490-14 ).
Таким чином, направлення замовником інформації про державні
закупівлі у паперовому або електронному вигляді на адресу
інформаційної системи без одержання з боку системи підтверджуючого
коду не є оприлюдненням інформації та виконанням вимог Закону
( 1490-14 ) щодо забезпечення прозорості здійснення державних
закупівель.
Відповідно до змін, внесених до частини четвертої статті 8
Закону ( 1490-14 ), редакції спеціалізованих друкованих засобів
масової інформації та інформаційного бюлетеня, що видає Тендерна
палата України, при прийнятті оголошень про заплановану закупівлю
(оголошень про попередню кваліфікацію) та оголошень про результати
проведення торгів зобов'язані перевіряти виконання замовниками
вимог щодо розміщення інформації в інформаційних системах в мережі
Інтернет (наявність підтвердження про відповідність інформаційної
системи в мережі Інтернет вимогам, встановленим Законом, та
наявність і відповідність коду, зазначеного в оголошенні, коду,
який присвоєний інформаційною системою в мережі Інтернет).
У разі невиконання або порушення замовниками вимог щодо
розміщення інформації в інформаційних системах у мережі Інтернет
редакції спеціалізованих друкованих засобів масової інформації та
інформаційного бюлетеня, що видає Тендерна палата України, мають
право не приймати оголошення для публікації.
Згідно частини сьомої статті 4-1 неправомірне використання
інформаційних систем у мережі Інтернет Закону ( 1490-14 )
забороняється.
Відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"
( 80/94-ВР ) умови обробки інформації в системі визначаються
власником системи відповідно до договору з власником інформації,
якщо інше не передбачено законодавством.
Отже, зазначення в оголошенні про заплановану закупівлю
(проведення попередньої кваліфікації), результати проведеної
процедури закупівлі) інформаційної системи в мережі Інтернет, яка
відповідає вимогам Закону ( 1490-14 ) без наявності
підтверджуючого коду, присвоєного такою системою, є неправомірним.
Відповідно до вимог статті 17 Закону ( 1490-14 ) у звіті про
результати здійснення процедури закупівлі також має міститися
інформація щодо адреси обраної замовником інформаційної системи у
мережі Інтернет та коди, присвоєні інформаційною системою у мережі
Інтернет.
Крім того, статтю 17 Закону ( 1490-14 ) доповнено нормою,
згідно якої під час оплати за договорами, укладеними за
результатами процедур закупівель, замовник до звіту про результати
здійснення процедури закупівлі обов'язково додає: - копії оголошення про заплановану закупівлю (запрошення до
участі у процедурі торгів), оголошення про результати торгів, що
були опубліковані у спеціалізованому друкованому засобі масової
інформації, завірені цим друкованим засобом, та в інформаційному
бюлетені, що видає Тендерна палата України, завірені Тендерною
палатою України; - копію документа, що підтверджує розміщення документів,
передбачених статтею 4-1 Закону ( 1490-14 ), завірену
інформаційною системою в мережі Інтернет.
Наслідком порушення замовником вимог Закону ( 1490-14 ) щодо
оприлюднення інформації, у тому числі неоприлюднення інформації
про державні закупівлі в інформаційних системах у мережі Інтернет,
які відповідають вимогам Закону, згідно статті 28 Закону є відміна
торгів.
Таким чином: - нерозміщення визначеної Законом ( 1490-14 ) інформації щодо
здійснення державних закупівель в інформаційних системах в мережі
Інтернет є підставою для відміни торгів у відповідності до
статей 4-2, 8, 28 Закону; - нерозміщення визначеної Законом інформації щодо здійснення
державних закупівель в інформаційних системах у мережі Інтернет
грубо порушує гарантовані Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Господарським кодексом України ( 436-15 ), Законами України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ),
"Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про підприємництво" ( 698-12 ),
іншими законодавчими актами України права фізичних та юридичних
осіб на інформацію; - неправомірне використання інформаційних систем у мережі
Інтернет забороняється згідно частини сьомої статті 4-1 Закону
( 1490-14 ); - розміщення інформації щодо здійснення державних закупівель
в інформаційних системах у мережі Інтернет, які не відповідають
вимогам, встановленим статтями 4-1 та 4-2 Закону ( 1490-14 ),
забороняється і є підставою для відміни торгів згідно статей 4-2,
8, 28 Закону; - порушення вимог Закону ( 1490-14 ) щодо оприлюднення
інформації про здійснення державних закупівель в інформаційних
системах у мережі Інтернет, які відповідають вимогам Закону, є
підставою для відміни торгів відповідно до статті 28 Закону.
Тендерною палатою України було проведено дослідження існуючих
інформаційних систем у мережі Інтернет на відповідність їх вимогам
Закону ( 1490-14 ), у тому числі щодо забезпечення захисту
державної інформації, здійснення електронних державних закупівель,
забезпечення виконання інших вимог Закону та встановлено наступне.
Щодо відповідності вимогам статей 4-1, 4-2 Закону ( 1490-14 )
у частині забезпечення захисту державної інформації, наявності
побудованої комплексної системи захисту інформації, використання
засобів технічного захисту інформації, які мають експертні
висновки Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та
захисту інформації Служби безпеки України, атестату відповідності
Комплексній системі захисту інформації Департаменту спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
України.
Позитивний експертний висновок та атестат відповідності
Комплексній системі захисту інформації Департаменту спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
України згідно з вимогами Положення про державну експертизу в
сфері технічного захисту інформації, затвердженого наказом ДСТСЗІ
СБУ від 29.12.99 N 62 ( z0040-00 ) та зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України від 24.01.2000 N 40/4261, на
сьогоднішній день має лише інформаційна система у мережі Інтернет
"Портал "Державні закупівлі України" (www.zakupivli.com).
Інформаційна система у мережі Інтернет "Портал "Державні
закупівлі України" (www.zakupivli.com) використовує засоби
технічного захисту інформації, які мають експертні висновки
Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту
інформації Служби безпеки України, зокрема: - програмне забезпечення "Портал-Менеджер" (експертний
висновок Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та
захисту інформації Служби безпеки України N 48 від
01.08.2003 року); - апаратні засоби, зокрема маршрутизатор Cisco 2651XM
(експертний висновок Департаменту спеціальних телекомунікаційних
систем та захисту інформації Служби безпеки України N 39).
Тобто, у інформаційної системи в мережі Інтернет "Порталу
"Державні закупівлі України" є побудована комплексна система
захисту інформації і є атестат відповідності Комплексній системі
захисту інформації Департаменту спеціальних телекомунікаційних
систем та захисту інформації Служби безпеки України (від
07.09.2005 N 81), як вимагається статтею 4-2 Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
В той же час, слід звернути увагу на те, що на сьогоднішній
день деякі державні органи, виходячи за межі своєї компетенції,
розповсюджують недостовірну інформацію щодо невідповідності жодної
інформаційної системи в мережі Інтернет, яка функціонує в Україні,
вимогам Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ). Зокрема, в листі Служби безпеки
України від 07.04.2006 року N 18/18/4-857 ( v-857950-06 )
зазначається, що "...на сьогодні відсутні інформаційні системи в
мережі Інтернет, які, в частині створення комплексної системи
захисту інформації та підтвердження її відповідності, дозволяють у
повному обсязі забезпечити виконання вимог частини другої
статті 4-1 та частини першої статті 4-2 Закону".
Інформація, викладена у зазначеному листі, є необґрунтованою,
не містить жодного підтвердження та не відповідає вимогам чинного
законодавства України, зокрема, Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), Закону
України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ), Указу Президента
України "Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави"
від 10 квітня 2000 року N 582 ( 582/2000 ), Указу Президента
України "Питання Департаменту спеціальних телекомунікаційних
систем та захисту інформації Служби безпеки України" від 6 жовтня
2000 року N 1120/2000 ( 1120/2000 ).
Враховуючи вимоги, встановлені Законом України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) до
інформаційних систем в мережі Інтернет, до компетенції Служби
безпеки України відноситься питання виключно щодо наявності у
інформаційної системи в мережі Інтернет атестату відповідності
Комплексній системі захисту інформації Департаменту спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
України. Надавати висновки щодо інших вимог, встановлених до
інформаційних систем в мережі Інтернет цим Законом, не відноситься
до компетенції Служби безпеки України.
Висновок, який зроблено у листі Служби безпеки України від
07.04.2006 року N 18/18/4-857 ( v-857950-06 ) щодо відсутності
інформаційних систем в мережі Інтернет, які б відповідали вимогам,
встановленим Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) є незаконним, безпідставним,
документально не підтвердженим та необґрунтованим.
Тобто, в порушення норм статті 19 Конституції України
( 254к/96-ВР ) посадові особи Служби безпеки України перевищили
свої службові повноваження та грубо втрутились у питання, які не
відносяться до компетенції Служби безпеки України.
Крім того, відповідно до пункту 2 Прикінцевих та перехідних
положень Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку
та захисту інформації України" ( 3475-15 ) Державна служба
спеціального зв'язку та захисту інформації України є
правонаступником Департаменту спеціальних телекомунікаційних
систем та захисту інформації Служби безпеки України.
Підпунктом 30 статті 16 Закону України "Про Державну службу
спеціального зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 )
передбачено, що видача інформаційним системам у мережі Інтернет
атестата відповідності Комплексній системі захисту інформації,
передбаченого Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) здійснюється Державною
службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, за
наявності відповідного позитивного висновку з питань державних
закупівель, що надається Тендерною палатою України згідно зі
статтею 17-3 зазначеного Закону.
Таким чином, лише інформаційна система у мережі Інтернет
"Портал "Державні закупівлі України" (www.zakupivli.com)
відповідає вимогам Закону ( 1490-14 ) щодо забезпечення захисту
державної інформації, інші інформаційні системи в мережі Інтернет
не відповідають зазначеним вимогам.
Щодо відповідності вимогам статті 4-2 Закону ( 1490-14 ) у
частині забезпечення підтримки багатомовності, у тому числі
українською та англійською мовами.
В результаті перевірки Державним підприємством "Інформаційний
центр" Міністерства юстиції України та Київським національним
лінгвістичним університетом було встановлено відповідність
інформаційної системи у мережі Інтернет "Портал "Державні
закупівлі України" (www.zakupivli.com) вимозі щодо забезпечення
підтримки багатомовності, у тому числі українською та англійською
мовами.
Таким чином, інформаційна система у мережі Інтернет "Портал
"Державні закупівлі України" (www.zakupivli.com) відповідає
вимогам Закону ( 1490-14 ) щодо забезпечення підтримки
багатомовності, у тому числі українською та англійською мовами.
Щодо відповідності вимогам статті 4-2 Закону ( 1490-14 ) у
частині наявності власного регламенту.
Інформаційна система у мережі Інтернет "Портал "Державні
закупівлі України" (www.zakupivli.com) має власний регламент -
документ, яким визначені технічні, організаційні, фінансові умови
користування інформаційною системою в мережі Інтернет.
Таким чином, інформаційна система у мережі Інтернет "Портал
"Державні закупівлі України" (www.zakupivli.com) відповідає
вимогам Закону ( 1490-14 ) щодо наявності власного регламенту.
Щодо відповідності вимогам статей 4-1, 4-2 Закону ( 1490-14 )
у частині надання можливості здійснення електронних державних
закупівель в режимі online з використанням промислово придатних
технологічних рішень, які побудовані на процесах (способах)
перетворення даних при електронному оприлюдненні, розміщенні та
періодичному оновленні документів, перетворенні даних при
відображенні електронного документообігу; автоматизованого
здійснення державних закупівель, що підтверджується відповідними
охоронними документами.
Листом від 21.10.2005 р. N 8646/17-03-22 Державним
департаментом з питань зв'язку та інформатизації Міністерства
транспорту та зв'язку України підтверджено надання можливості
здійснення електронних державних закупівель в режимі online
інформаційною системою у мережі Інтернет "Портал "Державні
закупівлі України" (www.zakupivli.com).
З урахуванням вимог Паризької конвенції про охорону
промислової власності від 20 березня 1883 року ( 995_123 ) та
Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"
( 3687-12 ) промислово придатне технологічне рішення в розумінні
статті 4-2 Закону ( 1490-14 ) - це винахід, побудований на
процесах (способах), перетворення даних при електронному
оприлюдненні, розміщенні та періодичному оновленні документів,
перетворення даних при відображенні електронного документообігу;
автоматизованого здійснення державних закупівель, що
підтверджується відповідними охоронними документами.
Пріоритет, авторство і право власності на винаходи
засвідчуються патентами - статті 6, 7 Закону України "Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ).
Тобто, єдиним документом, що підтверджує надання
інформаційною системою у мережі Інтернет можливості здійснення
електронних державних закупівель в режимі online за допомогою
промислово придатних технологічних рішень є патент, виданий та
зареєстрований відповідно до Закону України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ).
Департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і
науки України, до компетенції якого відносяться питання, що
стосуються інтелектуальної власності, листом від 11.04.2006
N 16-07/1506 підтвердив наявність охоронних документів в
інформаційній системі мережі Інтернет "Портал "Державні закупівлі
України", власником якого є ТОВ "Європейське консалтингове
агентство". Зокрема, у цьому листі зазначено, що на винаходи, які
можуть використовуватися в сфері застосування цього Закону
( 3687-12 ), Держдепартаментом видані патенти України: - "Спосіб автоматизованого здійснення державних закупівель
товарів, робіт та послуг"; патент N 61042 від 16.02.2004 року; - "Спосіб обробки інформації при проведенні торгів"; патент
N 61043 від 16.02.2004 року; - "Спосіб здійснення електронних закупівель за державні
кошти"; патент N 62907 від 15.03.2004 року; - "Процес перетворення даних при електронному оприлюдненні,
розміщенні та періодичному оновленні документів щодо здійснення
закупівель товарів, робіт і послуг"; патент N 70907 від 15.10.2004
року; - "Процес перетворення даних при відображенні електронного
документообігу щодо здійснення закупівель товарів, робіт і
послуг"; патент N 70908 від 15.10.2004 року.
Отже, положення статті 4-2 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), а саме:
"побудовані на процесах (способах) перетворення даних при
електронному оприлюдненні, розміщення та періодичному оновленні
документів, перетворення даних при відображенні електронного
документообігу; автоматизованого здійснення державних закупівель,
що підтверджується відповідними охоронними документами" повністю
відповідають винаходам, які охороняються патентами,
зареєстрованими Державним департаментом інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України.
Права на зазначені вище винаходи за інформацією, отриманою у
Державному департаменті інтелектуальної власності Міністерства
освіти і науки України, належать Товариству з обмеженою
відповідальністю "Європейське консалтингове агентство" (м. Київ),
яке є власником інформаційної системи в мережі Інтернет "Портал
"Державні закупівлі України" (www.zakupivli.com).
Слід зазначити, що згідно статті 41 Конституції України
( 254к/96-ВР ) "Кожен має право володіти, користуватися і
розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї
інтелектуальної, творчої діяльності".
Стаття 54 Конституції України ( 254к/96-ВР ) передбачає, що
"Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової
і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх
авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають
у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний
громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої
діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без
його згоди, за винятками, встановленими законом.
Відповідно до статті 42 Конституції України ( 254к/96-ВР )
"види і межі монополії визначаються чинним законодавством
України".
Згідно статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи
і корисні моделі" ( 3687-12 ) патент надає його власнику виключне
право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом,
якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.
Статтею 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ) передбачено, що будь-яке посягання на
права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону,
вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Отже, згідно Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону
України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"
( 3687-12 ) використання результатів інтелектуальної діяльності є
виключним правом його власника і відповідно є певним видом
монополії.
Враховуючи зазначене, абзацом восьмим частини першої
статті 4-2 Закону ( 1490-14 ) визначається монополія (виключне
право) щодо використання конкретних винаходів для здійснення
електронних державних закупівель в режимі online з метою
оприлюднення інформації, передбаченої Законом у інформаційних
системах в мережі Інтернет.
Що стосується електронно-цифрового підпису, який
використовується при проведенні електронних державних закупівель,
то тут слід зазначити, що за інформацією Державного департаменту
зв'язку та інформатизації (лист від 10.04.2006 N 1994/6-01-38)
"... на сьогодні діє Національна система електронно-цифрового
підпису, включаючи центральний засвідчувальний орган та три
акредитованих центри сертифікації ключів, які надають послуги
електронно-цифрового підпису. Таким чином, не існує технічних
перешкод для функціонування інформаційних систем у режимі online".
Таким чином, лише інформаційна система у мережі Інтернет
"Портал "Державні закупівлі України" (www.zakupivli.com)
відповідає вимогам Закону ( 1490-14 ) щодо можливості здійснення
електронних державних закупівель в режимі online, автоматизованого
здійснення державних закупівель, інші інформаційні системи в
мережі Інтернет не відповідають зазначеним вимогам.
Отже, в результаті ґрунтовного аналізу документів,
матеріалів, інформації, Тендерна палата України робить висновок,
що на сьогоднішній день існує лише одна інформаційна система у
мережі Інтернет - "Портал "Державні закупівлі України"
(www.zakupivli.com); 01042, м. Київ, вул. П.Лумумби, 21, тел/факс:
(044) 451-45-55, 537-32-59), яка повністю відповідає вимогам
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ).
Зважаючи на отриману інформацію від Департаменту спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
України, Державного департаменту з питань зв'язку та
інформатизації Міністерства транспорту та зв'язку України,
Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства
освіти і науки України, Тендерна палата України розмістила на
власному Інтернет-сайті (www.tpu.net.ua) відомості щодо
інформаційної системи в мережі Інтернет, яка на сьогоднішній день
повністю відповідає вимогам Закону ( 1490-14 ), а саме
інформаційної системи в мережі Інтернет - "Портал "Державні
закупівлі України" (www.zakupivli.com).
Враховуючи вищевикладене та керуючись нормами Конституції
України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), на підставі
проведеного дослідження Тендерна палата України робить висновок
згідно статті 17-3 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти".
Висновок: - замовники торгів зобов'язані забезпечити прозорість
здійснення державних закупівель шляхом оприлюднення необхідної
інформації, передбаченої Законом ( 1490-14 ) щодо закупівлі
товарів, робіт і послуг за державні кошти (річні плани державних
закупівель та зміни до нього; оголошення про заплановану закупівлю
чи про проведення попередньої кваліфікації; протокол розкриття
тендерних (цінових) пропозицій; акцепт тендерної пропозиції та
повідомлення про результати торгів; запит щодо цінових пропозицій
(котирувань); звіт про результати здійснення процедури закупівлі,
включаючи всі додатки до нього; оголошення про результати
проведеної процедури закупівлі; інформацію, що стосується розгляду
скарги, у разі її надходження (інформацію про отримання скарги,
рішення щодо розгляду скарги) за допомогою інформаційних систем у
мережі Інтернет; - на сьогоднішній день існує лише одна інформаційна система в
мережі Інтернет, яка відповідає вимогам, визначеним Законом
( 1490-14 ) до таких систем, та забезпечує оприлюднення інформації
щодо державних закупівель - інформаційна система у мережі
Інтернет - "Портал "Державні закупівлі України"
(www.zakupivli.com; 01042, м. Київ, вул. П.Лумумби, 21, тел/факс:
(044) 451-45-55, 537-32-59); - на сьогоднішній день інші інформаційні системи у мережі
Інтернет не відповідають вимогам, встановленим Законом
( 1490-14 ); - нерозміщення визначеної Законом ( 1490-14 ) інформації щодо
здійснення державних закупівель в інформаційних системах в мережі
Інтернет є підставою для відміни торгів у відповідності до
статей 4-2, 8, 28 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти"; - нерозміщення інформації щодо здійснення державних
закупівель, визначеної Законом ( 1490-14 ), в інформаційних
системах у мережі Інтернет, які відповідають вимогам Закону, або
неправомірне використання інформаційних систем у мережі Інтернет,
які відповідають вимогам Закону, у тому числі невідповідність
коду, зазначеного в оголошенні, коду, який присвоєний
інформаційною системою в мережі Інтернет, є підставою для відміни
торгів відповідно до вимог статей 4-2, 8 та 28 Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"; - розміщення замовниками торгів - розпорядниками державних
коштів інформації щодо здійснення державних закупівель в
інформаційних системах у мережі Інтернет, що не відповідають
вимогам, встановленим Законом ( 1490-14 ), є підставою для відміни
торгів відповідно до вимог статей 4-2, 8 та 28 Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"; - нерозміщення визначеної Законом ( 1490-14 ) інформації щодо
здійснення державних закупівель в інформаційних системах в мережі
Інтернет є підставою для органів Державного казначейства України
та банків, які здійснюють розрахунково-касове обслуговування
замовників торгів, у тому числі державних, казенних, комунальних
підприємств та господарських товариств, в яких державна частка
акцій перевищує 50 відсотків, не проводити оплату за договорами,
укладеними за результатами процедур закупівель, оскільки згідно
статті 34 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" такі договори вважаються недійсними (нікчемними); - відповідальність за неоприлюднення інформації, визначеної
Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ) та оприлюднення інформації щодо здійснення
державних закупівель в інформаційних системах у мережі Інтернет,
які не відповідають вимогам, визначеним Законом, несуть посадові
особи замовника торгів у відповідності до вимог чинного
законодавства України.
Тендерна палата України звертає увагу на те, що останнім
часом окремі замовники торгів допускали порушення вимог Закону
( 1490-14 ) щодо оприлюднення інформації про державні закупівлі,
розміщення інформації у інформаційній системі в мережі Інтернет,
зокрема: - не розміщували інформації про закупівлі у інформаційних
системах в мережі Інтернет; - розміщували інформацію у тих інформаційних системах, які не
відповідали вимогам статей 4-1 та 4-2 Закону ( 1490-14 )
(наприклад, на сайтах www.tender.com.ua, www.moz.gov.ua тощо); - не вказували у своїх оголошеннях спеціальних кодів,
присвоєних інформаційними системами в мережі Інтернет; - вказували підроблені коди, які начебто присвоювалися
інформаційними системами в мережі Інтернет тощо.
Всі ці порушення на підставі статей 4-2, 8, 28 та 34 Закону
( 1490-14 ) є підставою для відміни торгів, а укладений за
результатами процедури, яка була проведена за зазначеними
порушеннями, договір вважається недійсним (нікчемним).
Тобто, органи Державного казначейства України та банки, які
здійснюють розрахунково-касове обслуговування замовників торгів, у
тому числі державних, казенних, комунальних підприємств та
господарських товариств, в яких державна частка акцій перевищує
50 відсотків, не будуть проводити оплат за договорами, які
укладені з порушенням вимог Закону ( 1490-14 ) щодо необхідності
забезпечення прозорості здійснення державних закупівель шляхом
оприлюднення інформації, визначеної Законом, в інформаційних
системах в мережі Інтернет, які відповідають встановленим Законом
вимогам.
Крім того, невиконання або неналежне виконання вимог Закону
( 1490-14 ) щодо забезпечення прозорості здійснення державних
закупівель шляхом оприлюднення необхідної інформації, передбаченої
Законом щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
за допомогою інформаційних систем у мережі Інтернет, при
здійсненні замовниками процедур закупівель, тягне за собою
відповідальність посадових осіб замовників відповідно до вимог
чинного законодавства України.
По фактах попередніх порушень вимог Закону ( 1490-14 ) в
частині оприлюднення інформації в інформаційних системах мережі
Інтернет Тендерна палата України має намір звернутися до
Спеціальної контрольної комісії з питань державних закупівель при
Рахунковій палаті та ініціювати проведення розслідування причин
ігнорування окремими замовниками торгів вимог законодавства щодо
оприлюднення інформації в інформаційних системах в мережі
Інтернет, притягнення таких замовників до відповідальності та
прийняття відповідних рішень стосовно торгів, які проводилися з
порушеннями законодавства, зокрема визнання договорів недійсними
на підставі статті 34 Закону, а процедури закупівлі такими, що не
відбулися.
Щоб уникнути такої ситуації, Тендерна палата України як орган
громадського контролю у сфері державних закупівель застерігає
замовників торгів від порушення вимог Закону ( 1490-14 ) в частині
оприлюднення інформації в інформаційних системах мережі Інтернет
та наполягає на безумовному його виконанні.
Голова правління О.В.Фадєєввгору