Документ v1989598-10, поточна редакція — Прийняття від 18.10.2010

         ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ
Л И С Т
18.10.2010 N 04-29-1989
Редакції Всеукраїнського
бухгалтерського
видання "БАЛАНС"

Розглянувши Ваш лист, повідомляємо, що відповідно до ч. 1
ст. 50 Закону України від 18.01.2001 р. N 2240 ( 2240-14 ) "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням" у разі ліквідації (реорганізації) підприємства,
установи, організації матеріальне забезпечення за страховими
випадками, які настали до їх ліквідації (реорганізації),
виплачується застрахованим особам їх правонаступником, а в разі
відсутності правонаступника - виконавчою дирекцією відділення
Фонду за місцем здійснення обліку ліквідованого підприємства,
установи, організації як страхувальника.
Юридична особа припиняє свою діяльність, передаючи все своє
майно, права та обов'язки іншій юридичній особі - правонаступнику
внаслідок реорганізації (через злиття, приєднання, поділ,
перетворення) або ліквідації (ст. 104 ЦКУ ( 435-15 ), ст. 59
Господарського кодексу України) ( 436-15 ).
Частиною третьою статті 36 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) передбачено, що у разі зміни власника підприємства, а
також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу,
виділення, перетворення) дія трудового договору працівника
продовжується.
Припинення трудового договору з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення
чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої
статті 40 Кодексу законів про працю України) ( 322-08 ). До
трудових книжок таких працівників вноситься лише запис:
"підприємство таке-то з такого-то числа реорганізоване у таке-то"
за аналогією з перейменуванням підприємства (п. 2.15 Інструкції
про порядок ведення трудових книжок працівників) ( z0110-93 ).
Отже, якщо під час реорганізації підприємства деякі
застраховані особи продовжують хворіти, то при наданні
матеріального забезпечення таким особам виправлення назви
підприємства у листках непрацездатності проводити не потрібно.
В.о. директора В.Ушаков

* * *
РЕДАКЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ВИДАННЯ
"БАЛАНС-БЮДЖЕТ"
Л И С Т
Виконавчій дирекції Фонду
соціального страхування
з тимчасової втрати
працездатності України

До редакції Всеукраїнського бухгалтерського видання "БАЛАНС"
від читачів із різних регіонів України надходять запитання щодо
порядку виплати допомоги з тимчасової непрацездатності.
Редакція видання "БАЛАНС" звертається із проханням надати
роз'яснення щодо такої ситуації.
Суть питання
У зв'язку з реорганізацією державного підприємства працівники
були звільнені та одразу прийняті на роботу за переведенням у
новостворену організацію. Деякі з них під час такої реорганізації
перебували на лікарняному. Чи може новостворена організація
прийняти до оплати листки непрацездатності, у яких указано назву
підприємства, що було ліквідоване?
Керівник київської редакції Н.Приваловавгору