Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 26.11.20133304-05/41987-08
Документ v1987731-13, поточна редакція — Прийняття від 26.11.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

26.11.2013  № 3304-05/41987-08


Відділу освіти Артемівської міської ради
Донецької області вул. Горбатова, 42,
м. Артемівськ, Донецька обл., 84500

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з капітального ремонту ДЮК "Дельфін" (оголошення № 045793 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" № 12 (755) від 11.02.2013), проведеної Відділом освіти Артемівської міської ради (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 22.10.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 22.10.2013 № 3304-05/36781-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту ДЮК "Дельфін" оформлені протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 01.02.2013 № 6.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" Стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Абзацом другим частини другої статті 16 Закону передбачено кваліфікаційний критерій - наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Разом з тим документація конкурсних торгів не містить кваліфікаційного критерію, що відповідає Закону, а саме не передбачена наявність власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Підпунктом 2.8.2 пункту 2 "Вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимоги згідно з законодавством" розділу 2 "Вимоги, установлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимоги згідно з законодавством" (далі - розділ 2) додатка 1 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника" (далі - додаток 1) до документації конкурсних торгів Замовником установлена вимога щодо надання копії свідоцтва про державну реєстрацію учасника (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Натомість відповідно до статті 20 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді витягу з Єдиного державного реєстру, довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується, та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 22 Закону документація конкурсних торгів має містити інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, в тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі, у разі якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами. Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент".

Водночас додаток 4 "Технічне завдання" до документації конкурсних торгів, який передбачений пунктом 7 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів містить посилання на конкретну торгову марку, зокрема: грунтовка Ceresit CT-17, шпаклювання Ceresit CT-29, плити "Армстронг", листи гіпсокартонні стельові KNAUF, шпаклювання Ветоніт, суміш клейова Ceresit CM-117 Flex, суха суміш Ceresit CE-33, гідроізоляція Ceresit CR-66, панелі облицювальні Алюпром, плити ізоляційні Rocrwoo та тощо, без відповідного посилання на еквівалент, що передбачено пунктом 3 частини другої статті 22 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 14.03.2013 (далі - протокол розкриття) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№  п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Квадрат"

7280087,00

2

ТОВ "Арт-Строй 2012"

7262282,00

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, затвердженими наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що у колонці 3 пункту 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та колонці 1 пункту 8 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, зокрема, зазначається повне найменування юридичної особи - учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколі розкриття Замовника не зазначено повного найменування юридичної особи - учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

Пунктом 1.1 розділу 1 "Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям (ст. 16 Закону)" (далі - розділ 1) додатка 1 до документації конкурсних торгів для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази Замовником установлена вимога щодо надання копій правоустановчих документів, підтверджуючих наявність в учасника власних та/або орендованих машин та механізмів, необхідних для виконання робіт, які закуповуються, та довідки про наявність необхідного обладнання, яке буде застосовуватися для виконання робіт, які закуповуються за встановленою формою.

У складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Квадрат" та ТОВ "Арт-Строй 2012" надано, зокрема, "Итоговая ведомость ресурсов к локальной смете № 7-1-1 на Капитальный ремонт ДЮК "Дельфин" по ул. Благовещенская, 41 в г. Артемовск. Наружные сети и благоустройство" та "Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 7-1-1 на Зовнішні мережі", відповідно, в яких зазначено використання, зокрема кранів на автомобільному ходу, екскаваторів одноковшових дизельних на пневмоколісному ходу, бульдозерів, кранів-трубоукладальних для труб діаметром до 400 мм, автомобілі-самоскиди тощо.

Водночас в складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Квадрат" та ТОВ "Арт-Строй 2012" надано довідки про наявність необхідного обладнання, яке буде застосовуватися для виконання робіт, які закуповуються, в яких не зазначено про наявність машин та механізмів, зазначених у підсумкових відомостях, та, відповідно, не надано копії правоустановчих документів, які підтверджують наявність в учасника власних та/або орендованих машин та механізмів, необхідних для виконання робіт, які закуповуються, на вищезазначені машини та механізми.

Згідно з довідкою ТОВ "Квадрат" про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 11.03.2013 № 62 механізми налічують 51 позицію. При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Квадрат" не надано копій правоустановчих документів, підтверджуючих наявність в учасника власних та/або орендованих механізмів, необхідних для виконання робіт, які закуповуються.

Підпунктом 1.2.1 пункту 1.2 "Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід" розділу 1 додатка 1 до документації конкурсних торгів для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, Замовником встановлена вимога щодо надання довідки про наявність працівників необхідної кваліфікації за встановленою формою, в якій зокрема зазначається назва освітнього закладу, де було отримано освіту.

Водночас інформаційна довідка про кадровий потенціал від 11.03.2013 № 64, яка надана в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Квадрат", не містить інформації про назву освітнього закладу, де було отримано освіту.

Підпунктами 1.3.1 і 1.3.2 пункту 1.3 "Наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів" розділу 1 додатка 1 до документації конкурсних торгів для документального підтвердження наявності досвіду виконання аналогічних договорів Замовником установлена вимога щодо надання довідки про досвід виконання аналогічних договорів (не менше трьох) за формою, в якій зокрема зазначається номер та дата договору, а також копій виконаних аналогічних договорів, які зазначені в довідці.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Квадрат" надано інформаційну довідку про досвід роботи підприємства за останні 3 місяці та три роки від 11.03.2013 № 63, яка не містить інформації стосовно номера та дати договорів, а також не надано копії договорів, укладених з ПАТ "Володарський молочний завод", зазначених у довідці.

Підпунктом 1.4.3 пункту 1.4 "Наявність фінансової спроможності" розділу 1 додатка 1 до документації конкурсних торгів визначено, що учасник повинен надати копію звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (у випадку, якщо учасник звільнений від ведення такої звітності відповідно до чинного законодавства, даний учасник повинен зазначити про це в окремому документі, що має увійти до складу його пропозиції конкурсних торгів).

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Арт-Строй 2012" не надано копію звіту про рух грошових коштів за останній звітний період, а також не надано окремого документа щодо звільнення учасника від ведення звіту про рух грошових коштів відповідно до чинного законодавства.

Законом визначено, що документальне підтвердження відповідності учасників встановленим у документації конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям у відповідності до статті 16 Закону має відповідати вимогам законодавства.

У разі якщо в документації конкурсних торгів була передбачена вимога про надання учасником процедури закупівлі документального підтвердження відповідності встановленому у документації конкурсних торгів кваліфікаційному критерію (без конкретизації вимог щодо змісту такого документа) і пропозиція учасника процедури закупівлі містить документи, передбачені документацією конкурсних торгів, замовник приймає рішення про допущення пропозиції такого учасника до оцінки за відсутності підстав, визначених статтею 29 Закону.

Підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 "Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність" розділу 2 додатка 2 до документації конкурсних торгів встановлено, що учасники повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів копію дозволу або ліцензії на право здійснення діяльності, передбаченої цією закупівлею, з усіма додатками до даного дозволу чи ліцензії (якщо таке ліцензування передбачено чинним законодавством України).

Додатком 4 до документації конкурсних торгів передбачено, зокрема, виконання робіт протипожежного призначення, а саме монтаж пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу (станція пожежної сигналізації "Варта 1/832-У8" 16 шлейфів).

Пунктом 28 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" передбачено, що ліцензуванню підлягає, у т. ч., господарська діяльність у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

При цьому у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Квадрат" та ТОВ "Арт-Строй 2012" не надано копії ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.

Підпунктом 2.8.6 пункту 2.8 "Інші документи" розділу 2 додатка 1 до документації конкурсних торгів встановлено у разі, якщо Учасник планує залучати до виконання цієї закупівлі субпідрядників (контрагентів), у складі документів його пропозиції конкурсних торгів по кожному з цих субпідрядників (контрагентів) додатково мають бути надані, зокрема, копії повного комплекту установчих документів субпідрядника (контрагента).

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Арт-Строй 2012" надано копію статуту субпідрядника, який буде залучений до виконання робіт, а саме ТОВ Фірма "НИКС-М" не в повному обсязі.

Отже, при розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Квадрат" та ТОВ "Арт-Строй 2012" Замовником не дотримано вимоги абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 15.03.2013 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Квадрат" і ТОВ "Арт-Строй 2012", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв "Ціна", "Строк виконання", "Умови оплати" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" та методики оцінки пропозицій конкурсних торгів" до документації конкурсних торгів визначено - ТОВ "Арт-Строй 2012", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі робіт з капітального ремонту ДЮК "Дельфін", Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги наказу Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованого у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919;

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця та положення пункту 3 частини другої статті 22 Закону в частині встановлення вимог в технічній специфікації до предмета закупівлі.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Квадрат" не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 1.1, підпунктом 1.2.1 пункту 1.2, підпунктами 1.3.1 та 1.3.2 пункту 1.3 розділу 1 та підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2 додатка 1 до документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Арт-Строй 2012" не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 1.1, підпунктом 1.4.3 пункту 1.4 розділу 1 та підпункту 2.2.2 пункту 2.2, підпункту 2.8.6 пункту 2.8 розділу 2 додатка 1 до документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором про закупівлю робіт з капітального ремонту ДЮК "Дельфін" може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

Разом з тим зазначаємо, що документація конкурсних торгів замовника повинна містити інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема вимогам, встановленим статтею 17 Закону. Тобто, у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

У зв'язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних та контролюючих органів у відповідності до пункту 22 частини першої статті 8 Закону та пункту 3.14 Порядку.

Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку

Л.В. Дудник

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору