Документ v196p299-13, поточна редакція — Редакція від 29.01.2014, підстава - v024p299-14

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.08.2013  № 196-р

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками міського комунального підприємства "Дніпропетровський електротранспорт" Депо № 3 міста Дніпропетровська та міським комунальним підприємством "Дніпропетровський електротранспорт" міста Дніпропетровська

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної
служби посередництва і примирення
№ 024-р від 29.01.2014}

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", пункту 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 № 47:

1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими працівниками міського комунального підприємства "Дніпропетровський електротранспорт" Депо № 3 міста Дніпропетровська та міським комунальним підприємством "Дніпропетровський електротранспорт" міста Дніпропетровська з 04.08.2013 і присвоїти йому реєстраційний номер 069-13/04-В.

2. Зареєструвати першу, другу, третю, частково четверту, п'яту та сьому вимоги найманих працівників:

"1. Своєчасно виплачувати заробітну плату відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України.

{Другу вимогу знято з реєстрації згідно з Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення № 024-р від 29.01.2014}

2. Погасити заборгованість із заробітної плати.

{Третю вимогу знято з реєстрації згідно з Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення № 024-р від 29.01.2014}

3. Виплатити компенсацію за несвоєчасну виплату заробітної плати, допущену з 1 січня 2013 року.

4. Своєчасно виплачувати відпускні відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України.

'яту вимогу знято з реєстрації згідно з Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення № 024-р від 29.01.2014}

5. Не допускати поділу щорічної відпустки на частини без згоди працівника - стаття 12 Закону України "Про відпустки".

7. Розмір заробітної плати привести у відповідність до норм Галузевої та Регіональної угод".

3. Відмовити в реєстрації:

- четвертої вимоги найманих працівників в частині: "частини 2", оскільки своєчасна виплата відпускних передбачена частиною 4 статті 115 Кодексу законів про працю України;

- шостої вимоги найманих працівників: "6. Відмінити наказ про зменшення розміру доплат кондукторам як такого, що виданий з порушенням статті 32 Кодексу законів про працю України", оскільки не зазначено назву, дату, номер та орган, який видав наказ, що унеможливлює його ідентифікацію і виконання зазначеної вимоги.

4. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області забезпечити сприяння вирішенню зазначеного колективного трудового спору в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями.

5. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників міського комунального підприємства "Дніпропетровський електротранспорт" Депо № 3 міста Дніпропетровська, міському комунальному підприємству "Дніпропетровський електротранспорт" міста Дніпропетровська, Дніпропетровському міському голові, Дніпропетровській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області.

Голова

О. Окіс

{Текст взято з сайту НСПП http://www.nspp.gov.ua/}вгору