Щодо відчуження та списання об'єктів державної власності
Казначейство України; Лист, Витяг від 11.09.201217-08/1934-12901
Документ v1934840-12, поточна редакція — Прийняття від 11.09.2012

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.09.2012  № 17-08/1934-12901

(Витяг)

<...>

Згідно з частиною 2 статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України, здійснюючи управління об'єктами державної власності, визначає порядок відчуження та списання об'єктів державної власності.

Механізм списання об'єктів державної власності, якими є об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), визначає Порядок списання об'єктів державної власності, затверджений Кабінетом Міністрів України від 08.11.2007 № 1314.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво бюджетних установ, у тому числі за операціями з відображення вибуття, ліквідації необоротних активів та їх аналітичного обліку визначено Інструкцією з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за № 459/4680 (у редакції наказу Державного казначейства України від 21.02.2005 № 30) (далі - Інструкція № 64).

Пунктом 6.7 Інструкції № 64, зокрема, визначено, що у випадках, передбачених чинним законодавством України (стихійне лихо, крадіжка тощо), здійснюється інвентаризація необоротних активів, які перебувають на зберіганні, відповідно до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за № 728/3168 (із змінами).

З метою своєчасного відображення вибуття, ліквідації необоротних активів бюджетними установами використовуються типові форми з списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, затверджені спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 № 125/70, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 22.12.97 за № 612/2416.

Перший
заступник Голови


О. Даневичвгору