Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 12.09.20133304-05/31926-08
Документ v1926731-13, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.09.2013  № 3304-05/31926-08


Департаменту житлово-комунального
господарства та будівництва
Луганської облдержадміністрації
вул. Шеремета, 3, м. Луганськ, 91055

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти капітального ремонту ділянок магістральних водоводів Д-1200 мм від насосної станції ЗФС-3 до насосної станції ЗФС-4 (оголошення № 133630 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 10.06.2013 № 45 (788), яка проведена департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Луганської облдержадміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 14.08.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за обґрунтованим зверненням замовника від 13.08.2013 № 3304-05/28512-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Пунктами 6 та 9 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922 (із змінами), зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням податку на додану вартість, а у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

При цьому всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції річний план закупівель Замовника на 2013 рік (зі змінами), затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.05.2013 № 20, не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів, та очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення податку на додану вартість.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю капітального ремонту ділянок магістральних водоводів Д-1200 мм від насосної станції ЗФС-3 до насосної станції ЗФС-4 (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 28.05.2013 № 20 та від 05.06.2013 № 23 відповідно.

Відповідно до частини другої статті 23 Закону замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів, зокрема, внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів.

Рішення про внесення змін до документації конкурсних торгів Замовника оформлено протоколом комітету з конкурсних торгів від 10.07.2013 № 29, у зв'язку з чим кінцевий строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів перенесено на 22.07.2013.

Оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 10.06.2013 № 45 (788) за № 133630 та оприлюднене на веб-порталі уповноваженого органу.

Документація конкурсних торгів оприлюднена у відповідності до частини першої статті 10 Закону.

Пунктом 10 таблиці 2 "Документи, для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі частин першої та другої статті 17 Закону" Додатка 2 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника вимогам замовника" до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати копію свідоцтва про державну реєстрацію учасника.

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 22.07.2013 № 42 (далі - протокол розкриття пропозицій) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції конкурсних торгів:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. (з ПДВ)

1

ТОВ "ТОП-ЕНЕРГО"

9587428,32

2

ТОВ "Дорбудтехнологія"

14875410,62

3

ПП "Блиц-Буд"

9499524,84

Протокол розкриття пропозицій оприлюднений у відповідності до частини першої статті 10 Закону.

Частинами четвертою, п'ятою та дев'ятою статті 28 Закону передбачено, що Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з цим Законом, визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з цим Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів. При цьому загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 02.08.2013 № 57 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ТОП-ЕНЕРГО", ТОВ "Дорбудтехнологія" та ПП "Блиц-Буд", а переможцем конкурсних торгів на основі критерію "Ціна" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця", визначено ПП "Блиц-Буд", пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептована.

При розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовником дотримано вимоги частин четвертої, п'ятої та дев'ятої статті 28 Закону.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, зокрема, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення та оголошення про результати процедури закупівлі - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ПП "Блиц-Буд" опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 08.08.2013 № 62 (805) за № 158519 та розміщено на веб-порталі уповноваженого органу.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі капітального ремонту ділянок магістральних водоводів Д-1200 мм від насосної станції ЗФС-3 до насосної станції ЗФС-4, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми річного плану закупівель на 2013 рік Замовником не враховано вимоги Інструкції;

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- Замовником проведено процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вказані зауваження та не допускати їх у майбутньому.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору