Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 04.06.20133304-05/19182-12
Документ v1918731-13, поточна редакція — Прийняття від 04.06.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.06.2013  № 3304-05/19182-12


Об'єднаному автогосподарству закладів
та установ охорони здоров'я
Полтавської області
вул. Коцюбинського, 7, м. Полтава, 36039

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України (далі - Мін'юст) 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти палива рідинного: бензину Аі-76 (80) - 255000 л, Аі-92 - 463000 л, Аі-95 - 24000 л; дизельного палива "євро" - 119000 л (оголошення № 073314 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 04.03.2013 № 18 (761)), проведеної Об'єднаним автогосподарством закладів та установ охорони здоров'я Полтавської області (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 30.04.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 29.04.2013 № 3304-05/15326-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю палива рідинного: бензину Аі-76 (80) - 255000 л, Аі-92 - 463000 л, Аі-95 - 24000 л; дизельного палива "Євро" - 119000 л (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 25.02.2013 № 1 та від 01.03.2013 № 2 відповідно.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 04.04.2013 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

Приватне підприємство "Компанія "Надежда" (далі - ПП "Надежда")

9348400,00

2

Приватне виробничо-господарське підприємство "Автотранс" (далі - ПВГП "Автотранс")

9427100,00

Підпунктом 1.2 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу 3) документації конкурсних торгів для підтвердження відсутності передбачених Законом підстав для відмови в участі у торгах Замовником установлена вимога щодо надання копії свідоцтва про державну реєстрацію учасника.

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Підпунктом 1.8 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів для підтвердження відсутності передбачених Законом підстав для відмови в участі у торгах Замовником установлена вимога щодо надання оригіналу або нотаріально завіреної копії довідки Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України або його територіального органу, або державного підприємства "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" про відсутність підприємства - учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

При цьому Замовником при розробленні документації конкурсних торгів не ураховано, що відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395/2011, Мін'юст є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 35 пункту 4 зазначеного Положення Міністерство формує і веде єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює форму подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для його ведення.

Наказом Мін'юсту "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 № 3018/5, зареєстрованим 19.09.2011 за № 1106/19844, встановлено, що держатель Єдиного реєстру підприємств - Мін'юст, Адміністратор Єдиного реєстру підприємств - державне підприємство "Інформаційний центр" Мін'юсту. Адміністратор надає витяги з Єдиного реєстру підприємств.

Пунктом 2 "Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю" розділу 6 "Укладання договору про закупівлю" (далі - пункт 2 розділу 6) документації конкурсних торгів Замовником передбачено укладання договору про закупівлю у відповідності до Типового договору про закупівлю, затвердженого наказом Мінекономіки від 27.07.2010 № 925.

При цьому Замовником не ураховано, що наказом Мінекономрозвитку від 05.11.2012 № 1223, зареєстрованим в Мін'юсті 21.11.2012 за № 1945/22257, наказ Мінекономіки від 27.07.2010 № 925 визнано таким, що втратив чинність.

Підпунктом 1.9 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів Замовником установлена вимога щодо надання довідки, складеної в довільний формі, яка містить відомості про підприємство, зокрема про місце та дату державної реєстрації.

Разом з цим у складі пропозицій конкурсних торгів ПП "Компанія "Надежда" і ПВГП "Автотранс" (далі - учасники) надано довідки про підприємство, які не містять інформації щодо дати та місць державної реєстрації.

Підпунктами 1.1.1 та 4.2 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів Замовником установлена вимога щодо надання копії статуту.

При цьому копія статуту, надана ПВГП "Автотранс" у складі пропозиції конкурсних торгів, не містить сторінки № 16 з статуту.

Підпунктом 4.7 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів Замовником установлена вимога щодо надання довідки в довільний формі, що підтверджує правомочність на укладення договору про закупівлю.

Разом з цим у складі пропозиції конкурсних торгів ПВГП "Автотранс" відсутня довідка в довільний формі, що підтверджує правомочність на укладення договору про закупівлю.

Пунктом 7 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 7 розділу 3) документації конкурсних торгів Замовником установлено, що учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником згідно з додатком 2 до документації конкурсних торгів.

Згідно з додатком 2 "Опис та основні вимоги до предмета закупівлі" до документації конкурсних торгів бензин та дизельне паливо "Євро" повинні відповідати Державним стандартам та технічним умовам заводів-виробників (копії сертифікатів відповідності, завірених печаткою учасника та підписом відповідальної особи), зокрема бензин А-92 та бензин А-95 повинні відповідати ДСТУ 4839:2007, що також установлено Замовником як істотна умова договору у відповідності до пункту 2 розділу 6 документації конкурсних торгів.

Разом з цим у складі пропозиції конкурсних торгів ПП "Компанія "Надежда" міститься сертифікат відповідності серії ДІ № UA 1.145.0119460-12 на бензин АІ-92, що відповідає вимогам ДСТУ 4063-2001.

У складі пропозиції конкурсних торгів ПВГП "Автотранс" містяться сертифікати відповідності серії ДІ № UA 1.039.0129370-10 на бензин А-92 і серії ДІ № UA 1.039.0129376-10 на бензин А-95, що відповідають вимогам ДСТУ 4063-2001.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону, у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Отже, при розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів учасників Замовником не дотримано вимог пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом.

Відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 04.04.2013 № 3 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПП "Компанія "Надежда" та ПВГП "Автотранс", а переможцем конкурсних торгів на основі критерію (ціна) і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів визначено ПП "Компанія "Надежда", з яким укладено договір про закупівлю товарів від 26.04.2013 № 54.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником за процедурою закупівлі "відкриті торги" палива рідинного: бензину Аі-76 (80) - 255000 л, Аі-92 - 463000 л, Аі-95 - 24000 л; дизельного палива "Євро" - 119000 л Мінекономрозвитку виявлено:

Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги абзацу другого частини другої статті 22 Закону в частині зазначення інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ПВГП "Автотранс" не відповідає вимогам підпунктів 1.9, 1.1.1, 4.2, 4.7 пункту 6 розділу 3, пункту 7 розділу 3 документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ПП "Компанія "Надежда" не відповідає вимогам підпункту 1.9 пункту 6 розділу 3, пункту 7 розділу 3 документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором на закупівлю товарів за державні кошти, укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому. У разі неможливості виправлення порушень Мінекономрозвитку пропонує провести нову процедуру закупівлі.

VII. Додаткова інформація:

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору