Документ v1898224-05, поточна редакція — Редакція від 05.07.2007, підстава - v1091224-07

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
05.07.2005 N 1898

Про персональний склад комісії щодо конкурсного
відбору суб'єктів оціночної діяльності
та робочої групи
{ Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Фонду
державного майна
N 2363 ( v2363224-05 ) від 15.08.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного
майна
N 234 ( v0234224-06 ) від 07.02.2006 N 1281 ( v1281224-06 ) від 18.08.2006 N 124 ( v0124224-07 ) від 26.01.2007 N 1091 ( v1091224-07 ) від 05.07.2007 }
На виконання вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ),
згідно з Положенням про конкурсний відбір суб'єктів оціночної
діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України
(ФДМУ) від 25.11.2003 N 2100 ( z1194-03 ) та зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України від 19.12.2003 за N 1194/8515, з
метою удосконалення процедури залучення суб'єктів оціночної
діяльності - суб'єктів господарювання до проведення робіт з
незалежної оцінки майна, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити конкурсну комісію (далі - комісію) центрального
апарату ФДМУ щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності з метою
проведення незалежної оцінки майна у такому складі:
Парфененко Д.М. - заступник Голови Фонду, Голова комісії;
Члени комісії: Гайдук В.Я. - директор Департаменту оцінки майна та оціночної
діяльності; Вижол В.О. - директор Департаменту продажу цілісних майнових
комплексів; Степура Т.І. - в.о. директора Департаменту міждержавних
майнових відносин та спільних підприємств; Подоляко Г.В. - заступник директора Департаменту реформування
власності; Луценко В.В. - заступник директора Департаменту підготовки та
проведення конкурсів, начальник відділу процедурного забезпечення
індивідуальної приватизації; Дьякова О.В. - директор Департаменту фінансового аналізу; Шмуляр О.В. - директор Юридичного департаменту; Водолаженко І.І. - начальник відділу роботи з суб'єктами
оціночної діяльності Департаменту оцінки майна та оціночної
діяльності - секретар комісії. { Абзац третій пункту 1 в редакції Наказів Фонду державного майна
N 234 ( v0234224-06 ) від 07.02.2006, N 1091 ( v1091224-07 ) від
05.07.2007 }
2. З метою забезпечення постійної роботи комісії у разі
відсутності членів комісії доручити їх обов'язки виконувати таким
фахівцям ФДМУ:
------------------------------------------------------------------ |заступнику директора |у разі відсутності директора | |Департаменту оцінки майна та |Департаменту оцінки майна та | |оціночної діяльності |оціночної діяльності | |Зеленському В.В. |Гайдука В.Я. | |-------------------------------+--------------------------------| |заступнику директора |у разі відсутності директора | |Департаменту продажу цілісних |Департаменту продажу цілісних | |майнових комплексів |майнових комплексів Вижола В.О. | |Васильєву Г.В. | | |-------------------------------+--------------------------------| |заступнику директора |у разі відсутності в. о. | |Департаменту міждержавних |директора Департаменту | |майнових відносин |міждержавних майнових відносин | |та спільних підприємств - |та спільних підприємств | |начальнику відділу з питань |Степури Т.І. | |створення спільних підприємств | | |Мусієнку О.І. | | |-------------------------------+--------------------------------| |директору Департаменту |у разі відсутності заступника | |реформування власності |директора Департаменту | |Красовському В.А. |реформування власності | | |Подоляко Г.В. | |-------------------------------+--------------------------------| |начальнику відділу продажу |у разі відсутності заступника | |Департаменту підготовки та |директора Департаменту | |проведення конкурсів |підготовки та проведення | |Богдановій І.В. |конкурсів - начальника відділу | | |процедурного забезпечення | | |індивідуальної приватизації | | |Луценка В.В. | |-------------------------------+--------------------------------| |заступнику директора |у разі відсутності директора | |Департаменту фінансової роботи |Департаменту фінансової роботи | |Бут Т.М. |Дьякової О.В. | |-------------------------------+--------------------------------| |провідному спеціалісту |у разі відсутності директора | |- юрисконсульту відділу |Юридичного департаменту | |експертизи договорів та |Шмуляра О.В. | |установчих документів | | |Юридичного департаменту | | |Шиховцовій В.П. | | |-------------------------------+--------------------------------| |головному спеціалісту |у разі відсутності начальника | |відділу роботи з суб'єктами |відділу роботи з суб'єктами | |оціночної діяльності |оціночної діяльності | |Департаменту оцінки майна та |Департаменту оцінки майна та | |оціночної діяльності |оціночної діяльності | |Вітвіцькій Т.П.(без права |Водолаженко І.І. | |участі у голосуванні) | | ------------------------------------------------------------------
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного
майна N 234 ( v0234224-06 ) від 07.02.2006, N 1281 ( v1281224-06 )
від 18.08.2006, N 124 ( v0124224-07 ) від 26.01.2007, N 1091
( v1091224-07 ) від 05.07.2007 }
3. З метою забезпечення технічної підготовки проведення
конкурсу відповідно до п. 7 вказаного Положення ( z1194-03 )
утворити робочу групу у такому складі:
Водолаженко І.І. - начальник відділу роботи з суб'єктами
оціночної діяльності Департаменту оцінки
майна та оціночної діяльності, секретар
комісії;
Козьмук Н.Ю. - головний спеціаліст відділу роботи з
суб'єктами оціночної діяльності
Департаменту оцінки майна та оціночної
діяльності
Вітвіцька Т.П. - головний спеціаліст відділу роботи з
суб'єктами оціночної діяльності
Департаменту оцінки майна та оціночної
діяльності; { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 1281 ( v1281224-06 ) від 18.08.2006 }
4. Комісії у своїй діяльності керуватися Положенням про
конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженим
наказом ФДМУ від 25.11.2003 N 2100 ( z1194-03 ) і зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за N 1194/8515,
Національним стандартом N 1 "Загальні засади оцінки майна і
майнових прав", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
10.09.2003 за N 1440 ( 1440-2003-п ), Національним стандартом N 2
"Оцінка нерухомого майна", затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 28.10.2004 N 1442 ( 1442-2004-п ), Методикою
оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п ), а також іншими
нормативно-правовими актами з питань оцінки майна.
5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ ФДМУ від
29.12.2003 N 2382 ( v2382224-03 ).
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Парфененка Д.М.
В. о. Голови Фонду С.Лєдомськавгору