Документ v1887224-11, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2011

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
23.12.2011 N 1887

Про затвердження уточненого плану розміщення
акцій ВАТ "Курахівський механічний завод"
(код за ЄДРПОУ 00109274)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), з метою реалізації
Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у
грудні 2011 року пакетів акцій господарських товариств і
холдингових компаній, затвердженого наказом ФДМУ від 09.12.2011
N 1803 ( v1803224-11 ), враховуючи звернення регіонального
відділення ФДМУ по Донецькій області від 16.11.2011 N 01-08-11619
та службову записку від 20.12.2011 N 19-3-1422, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити уточнений план розміщення акцій ВАТ
"Курахівський механічний завод" згідно з додатком.
2. Начальнику Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій
області забезпечити продаж пакета акцій ВАТ "Курахівський
механічний завод" згідно з уточненим планом розміщення акцій. Встановити, що датою оцінки пакета акцій у розмірі 34,913%
статутного капіталу товариства, що підлягає продажу за конкурсом з
використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону,
є 31 грудня 2011 року.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області.
Голова Фонду О.Рябченко

Додаток
до наказу ФДМУ
23.12.2011 N 1887
ЗАТВЕРДЖУЮ
О.Рябченко
"__" _________ 2011 р.

УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи Г)
ВАТ "КУРАХІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД",
створеного шляхом перетворення державного
підприємства ДП "КУРАХІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ"

Код за ЄДРПОУ 109274 Загальна 12699280 шт.
кількість акцій
Статутний капітал 3174820.00 грн. Номінальна 0.25 грн.
вартість акції
------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Спосіб | Термін розміщення | Акції |Частка | Не реалізовано | |продажу| розміщення |----------------------+---------------------|в СК, %|-----------------| | | | початок |закінчення|Кількість,| Сумарна | |Кількість,|Частка| | | | | | штук |вартість, | | штук |в СК, | | | | | | | тис.грн. | | | % | |-------+----------------+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+------| | 4. |Пільговий продаж|Реалізовано| | 531730 | 132.9325 | 4.187 | | | | |акцій | | | | | | | | |-------+----------------+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+------| | 4.1. |Працівникам |Реалізовано| | 423850 | 105.9625 | 3.338 | | | | |підприємства, | | | | | | | | | |майно якого | | | | | | | | | |приватизується | | | | | | | | |-------+----------------+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+------| |4.1.1. |- за |Реалізовано| | 340000 | 85.0 | 2.677 | | | | |приватизаційні | | | | | | | | | |майнові | | | | | | | | | |сертифікати | | | | | | | | |-------+----------------+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+------| |4.1.2. |- за грошові |Реалізовано| | 83850 | 20.9625 | 0.660 | | | | |кошти та КС | | | | | | | | |-------+----------------+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+------| | 4.2. |Іншим |Реалізовано| | 107880 | 26.97 | 0.850 | | | | |громадянам, які | | | | | | | | | |мають право на | | | | | | | | | |пільгове | | | | | | | | | |придбання акцій | | | | | | | | |-------+----------------+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+------| |4.2.1. |- за |Реалізовано| | 88000 | 22.0 | 0.693 | | | | |приватизаційні | | | | | | | | | |майнові | | | | | | | | | |сертифікати | | | | | | | | |-------+----------------+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+------| |4.2.2. |- за грошові |Реалізовано| | 19880 | 4.97 | 0.157 | | | | |кошти та КС | | | | | | | | |-------+----------------+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+------| | 5.1. |Продаж на |Реалізовано| | 7721355 |1930.33875|60.802 | | | | |аукціонах | | | | | | | | |-------+----------------+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+------| |5.1.1. |- на |Реалізовано| | 7721355 |1930.33875|60.802 | | | | |сертифікатних | | | | | | | | | |аукціонах за ПМС| | | | | | | | |-------+----------------+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+------| | |Пакет N 41 |Реалізовано| | 3831363 |957.84075 |30.170 | | | |-------+----------------+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+------| | |Пакет N 49 |Реалізовано| | 3889992 | 972.498 |30.632 | | | |-------+----------------+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+------| | 5.5. |Продаж пакетів |Реалізовано| | 12552 | 3.138 | 0.099 | | | | |акцій громадянам| | | | | | | | | |та фінансовим | | | | | | | | | |посередникам | | | | | | | | | |через Державну | | | | | | | | | |акціонерну | | | | | | | | | |компанію | | | | | | | | | |"Національна | | | | | | | | | |мережа | | | | | | | | | |аукціонних | | | | | | | | | |центрів" за | | | | | | | | | |кошти | | | | | | | | |-------+----------------+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+------| |5.5.1. |- на |Реалізовано| | 12552 | 3.138 | 0.099 | | | | |спеціалізованому| | | | | | | | | |аукціоні за | | | | | | | | | |грошові кошти | | | | | | | | |-------+----------------+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+------| | 5.9. |Продаж пакетів |16.12.2011 |31.12.2012| 4433643 |1108.41075|34.913 | 4433643 |34.913| | |акцій за | | | | | | | | | |конкурсом | | | | | | | | |-------+----------------+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+------| | |РАЗОМ | Х | Х | 12699280 | 3174.82 |100.000| 4433643 |34.913| -------------------------------------------------------------------------------------------------
Заст. начальника
Управління планування
та пільгового продажу С.Дзюбенко
Виконавець Д.Гончаренковгору