Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 04.04.20133303-05/11879-08
Документ v1879731-13, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.04.2013  № 3303-05/11879-08


Відділу освіти Олександрівської
райдержадміністрації Донецької області
вул. Радянської Конституції, 20, каб. 1,
смт Олександрівка, Донецька обл., 84000

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти вугілля кам'яного (вугілля марок: Г-концентрат, антрацит - 915 т (у т. ч. Г-концентрат - 695 т, антрацит - 220 т)) (оголошення № 035194 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 24.01.2013 № 7/1 (750/1)) відділом освіти Олександрівської райдержадміністрації Донецької області (далі - Замовник) за процедурою "закупівля в одного учасника" у фізичної особи - підприємця Жижина Олександра Павловича.

I. Дата початку здійснення моніторингу: 07.03.2013.

II. Вид моніторингу: за обґрунтованим зверненням замовника (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 07.03.2013 № 3303-05/8144-08).

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника вугілля кам'яного (вугілля марок: Г-концентрат, антрацит - 915 т (у т. ч. Г-концентрат - 695 т, антрацит - 220 т)) оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 21.01.2013.

У пункті 5 обґрунтування застосування процедури в одного учасника (далі - обґрунтування) зазначено, що умовою застосування процедури закупівлі в одного учасника є пункт 3 частини другої статті 39 Закону, а саме: нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних із забезпеченням продуктами нафтопереробки рідкими спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

Згідно з листом Олександрівської районної державної адміністрації Донецької області від 12.02.2013 № 01/17-64 Замовником було оголошено конкурсні торги на закупівлю вугілля кам'яного згідно оголошення про проведення відкритих торгів № 317581, ВДЗ № 129 (731) від 19.11.2012. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 20.12.2012.

Приватним підприємством "Добтехпал" як учасником процедури закупівлі було подано скаргу від 14.01.2013 № 5-01/13 до постійно діючої комісії адміністративної колегії Антимонопольного комітету України щодо порушення Замовником порядку проведення процедури закупівлі - "10.10.1 Вугілля кам'яне (вугілля марок Г-концентрат - 773 т, анрацит - 327 т)" за державні кошти.

Відповідно до абзацу 14 частини четвертої статті 18 Закону у будь-якому випадку укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження забороняється.

Згідно з рішенням постійно діючої комісії адміністративної колегії Антимонопольного комітету України за результатами розгляду вказаної скарги (рішення № 168-р/пк-ск від 12.02.2013) Замовника зобов'язано відмінити процедуру закупівлі - "10.10.1 Вугілля кам'яне (вугілля марок Г-концентрат - 773 т, анрацит - 327 т)" за державні кошти.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 "Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями" надзвичайною ситуацією місцевого рівня є порушення нормальних умов життєдіяльності - відсутність питного водопостачання, водовідведення, електро-, газо- і теплопостачання (в осінньо-зимовий період) та/або така зміна технічного стану житлового будинку (приміщення), внаслідок якої він став аварійним або не придатним до експлуатації, та/або зміна стану території (об'єкта), внаслідок якої проживання населення і провадження господарської діяльності на території (об'єкті) є неможливим.

Місцевого рівня визнається надзвичайна ситуація, внаслідок якої було порушено умови життєдіяльності від 100 до 1000 осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), а збитки перевищили 0,5 тис. мінімальних розмірів заробітної плати.

У разі зупинення котелень по причині відсутності вугілля зупиниться подача теплопостачання для обігріву шкіл, дитячих садків, що призведе до відсутності теплопостачання з послідуючим перевантаженням електромережі, пошкодженням електропідстанцій, та відсутністю води, що, в свою чергу, враховуючи погіршення погодних умов, призведе до виникнення надзвичайної ситуації об'єктового та місцевих рівнів.

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 39 Закону процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником як виняток у разі нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

Ураховуючи вищевикладене, у Замовника мали місце передумови для прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника у зв'язку з виникненням нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 39 Закону.

Водночас слід звернути увагу, що у пункті 7 обґрунтування Замовником вказуються документи, що підтверджують наявність саме умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Так, посилання на лист Олександрівської районної державної адміністрації Донецької області від 12.02.2013 № 01/17-64 у пункті 7 обґрунтування Замовника відсутнє.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

Б.М. Горбанський

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору