Щодо переведення з одного виду пенсії на інший
Пенсійний фонд; Лист від 27.02.20041878/03
Документ v1878572-04, поточна редакція — Прийняття від 27.02.2004

           ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ 
Л И С Т
27.02.2004 N 1878/03
Інформаційно-обчислювальному
центру Міністерства праці та
соціальної політики України
Начальникам головних
управлінь Пенсійного фонду
України в Автономній
Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі

Пенсійний фонд України розглянув Ваш лист щодо застосування
норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) і повідомляє.
У зв'язку із введенням в дію Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 )
перерахунок пенсії з 1 січня 2004 року відповідно до статті 43 був
проведений за матеріалами пенсійної справи або за додатково
наданими документами. В разі виявлення пенсіонером бажання після
проведення зазначеного перерахунку пенсії призначити інший вид
пенсії, переведення на інший вид пенсії здійснюється в наступному
порядку.
Якщо особа отримувала пенсію згідно із законами України "Про
державну службу" ( 3723-12 ), "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), "Про дипломатичну службу"
( 2728-14 ), "Про службу в органах місцевого самоврядування"
( 2493-14 ), "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про статус народного
депутата України" ( 2790-12 ), "Про статус суддів" ( 2862-12 ),
"Про судову експертизу" ( 4038-12 ), "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 796-12 ), "Про державну підтримку засобів масової
інформації та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ), "Про
наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) та Митного
кодексу України ( 92-15 ), то для призначення пенсії по нормам
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) вона надає пакет документів, який
необхідний для призначення даного виду пенсії, в тому числі
заробітну плату відповідно до вимог статті 40 Закону. При цьому
зазначене звернення розглядається як нове призначення, пенсія
призначається з дня подання заяви з усіма необхідними документами,
середня заробітна плата працівників, зайнятих в галузях економіки
України, застосовується за рік, що передує року призначення пенсії
по нормам Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування".
Якщо особа отримує пенсію, наприклад, по інвалідності, по
нормам Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) і виявила бажання перейти на пенсію за
віком, їй необхідно надати заяву та довідку про заробітну плату
відповідно до вимог статті 40 Закону. При цьому середня заробітна
плата працівників, зайнятих в галузях економіки України, буде
застосовуватися за рік, що передує року призначення даного виду
пенсії по нормам цього Закону. Якщо особа виявила бажання перейти
на інший вид пенсії і при цьому не надає документи про стаж та
заробіток відповідно до вимог статті 40 Закону, переведення пенсії
можливо провести по документам, наявним в пенсійній справі, при
цьому застосовується середня заробітна плата за 2002 рік.
В подальшому переведення з одного виду пенсії на інший вид
проводиться за документами, що є в пенсійній справі. Якщо
пенсіонер надає документи про стаж, який не врахований у пенсійній
справі, середня заробітна плата працівників, зайнятих в галузях
економіки України, з якої раніше обчислена чи перерахована пенсія,
не змінюється. Якщо пенсіонер надає документи про стаж та
заробіток на момент переведення, середня заробітна плата
працівників, зайнятих в галузях економіки, застосовується за
календарний рік, що передує року звернення за переведенням на
інший вид пенсії.
Заступник Голови правління А.Боніславськийвгору