Документ v1871874-15, поточна редакція — Прийняття від 25.06.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

25.06.2015  № 1871

Про накладення штрафу на ПАТ «Харківміськгаз» та необхідність усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим  тарифом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 25 червня 2015 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, акта планової перевірки Публічного акціонерного товариства «Харківміськгаз» від 19 червня 2015 року № 118, проведеної з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2015 року № 85-р «Про надання дозволу на проведення перевірок Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Плану заходів із здійснення державного контролю ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2015 рік, затвердженого наказом НКРЕКП від 28 листопада 2014 року № 7 (зі змінами), на підставі наказу НКРЕКП від 07 травня 2015 року № 148 та посвідчення на проведення перевірки від 07 травня 2015 року № 111 установлено, що ПАТ «Харківміськгаз» (61004, м. Харків, вул. Жовтневої революції, 57/59, р/р № 2600208421 в АБ «Кліринговий Дім» м. Київ, МФО 300647, код ЄДРПОУ 03359552, Голова правління - Мазур Д.Л., ліцензія серії АЕ № 295569 на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, ліцензія серії АЕ № 295568 на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року № 11 (далі - Ліцензійні умови з постачання), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року № 12 (далі - Ліцензійні умови з розподілу), а саме:

пункт 2.3 Ліцензійних умов з постачання в частині виконання в повному обсязі фінансових зобов’язань перед НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «РГК Трейдінг» за отримані обсяги природного газу у 2014 році відповідно до умов укладених договорів;

підпункт 3.1.4 Ліцензійних умов з постачання в частині надання достовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з постачання газу за регульованим тарифом;

підпункт 3.7.2 Ліцензійних умов з постачання та підпункт «б» підпункту 3.8.2 Ліцензійних умов з розподілу в частині використання коштів, отриманих за рахунок установленого НКРЕ тарифу на постачання газу та надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

пункт 3.8 Ліцензійних умов з постачання та пункт 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

пунктів 4.1 та 5.1 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28 листопада 2011 року № 2255 (далі - Порядок формування ІП), у частині виконання інвестиційної програми 2014 року в повному обсязі та надання звітної інформації щодо виконання інвестиційної програми за підсумками року не пізніше 5 лютого року, наступного за звітним роком,

пункту 4.1 Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою НКРЕ від 19 квітня 2012 року № 420 (далі - Порядок доступу), у частині здійснення газорозподільним підприємством розподілу газу газорозподільними мережами до об’єкта системи газопостачання (газоспоживання) за умови наявності виділених у встановленому порядку для об’єкта системи газопостачання (газоспоживання) обсягів природного газу,

пункту 4.4 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року № 1181 (далі - Правила користування), в частині забезпечення газорозподільним підприємством розподілу природного газу, належного споживачу або його постачальнику, від газорозподільних станцій до пунктів призначення споживача (основного споживача) в обсягах, підтверджених Оператором,

пункту 2.14 Алгоритму розподілу коштів, затвердженого постановою НКРЕ від 02 серпня 2012 року № 1000, в частині надання копій договорів з власниками природного газу та газотранспортними підприємствами до 15 грудня поточного року,

абзацу шостого пункту 33 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року № 2246, у частині проведення періодичної повірки лічильників газу протягом одного місяця з дати настання строку періодичної повірки.

Відповідно до Законів України «Про засади функціонування ринку природного газу» та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Накласти штраф у розмірі 50 тис. грн на ПАТ «Харківміськгаз» (61004, м. Харків, вул. Жовтневої революції, 57/59, р/р № 2600208421 в АБ «Кліринговий Дім» м. Київ, МФО 300647, код ЄДРПОУ 03359552, Голова правління - Мазур Д.Л.) за порушення підпункту 3.1.4 Ліцензійних умов з постачання в частині надання достовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з постачання газу за регульованим тарифом, пункту 3.8 Ліцензійних умов з постачання та пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, а саме пункту 4.1 Порядку доступу в частині здійснення газорозподільним підприємством розподілу газу газорозподільними мережами до об’єкта системи газопостачання (газоспоживання) за умови наявності виділених у встановленому порядку для об’єкта системи газопостачання (газоспоживання) обсягів природного газу, пункту 4.4 Правил користування в частині розподілу газу, належного споживачу або його постачальнику, від газорозподільних станцій до пунктів призначення споживача без підтвердження Оператора та пункту 4.1 Порядку формування ІП у частині виконання інвестиційної програми 2014 року в повному обсязі.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня прийняття постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. ПАТ «Харківміськгаз»  необхідно усунути до 31 грудня 2015 року порушення:

пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання в частині виконання в повному обсязі фінансових зобов’язань перед НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «РГК Трейдінг» за отримані обсяги природного газу у 2014 році відповідно до умов укладених договорів,

абзацу шостого пункту 33 Правил надання населенню послуг з газопостачання у частині проведення періодичної повірки лічильників газу протягом одного місяця з дати настання строку періодичної повірки.

3. ПАТ «Харківміськгаз» не допускати надалі вказані вище порушення Ліцензійних умов з постачання та Ліцензійних умов з розподілу.

В.о. Голови Комісії

Д. Вовквгору