Документ v1865227-10, поточна редакція — Прийняття від 16.12.2010

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
16.12.2010 N 1865

Про накладення штрафу на ПАТ "Вінницягаз"
за порушення Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання
природного газу за регульованим тарифом
та щодо усунення порушень Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з постачання природного газу
за регульованим тарифом та Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з розподілу природного і нафтового газу

Національною комісією регулювання електроенергетики України в
результаті розгляду на відкритому засіданні 16.12.2010 акта
позапланової перевірки Відкритого акціонерного товариства по
газопостачанню та газифікації "Вінницягаз" від 10.12.2010 N 16,
проведеної Вінницьким територіальним представництвом НКРЕ на
підставі наказу від 29.11.2010 N 5332, установлено, що
ВАТ "Вінницягаз" (21012, м. Вінниця, пров. Щорса, 24,
р/р 26000000687002 у філії ВАТ КБ "Надра" Вінницького РУ,
код ЄДРПОУ 03338649, МФО 302355, Голова правління - Марчак Ігор
Іванович, ліцензія на право провадження господарської діяльності з
постачання природного газу за регульованим тарифом та ліцензія на
право провадження господарської діяльності з транспортування
природного і нафтового газу розподільними трубопроводами) порушило
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання
природного газу за регульованим тарифом ( z0028-10 )
(далі - Ліцензійні умови з постачання) та Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з розподілу природного і
нафтового газу ( z0029-10 ) (далі - Ліцензійні умови з розподілу),
а саме: пункт 2.3 Ліцензійних умов з постачання ( z0028-10 ) в
частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань перед
ДК "Газ України" за отримані обсяги природного газу та перед
ДК "Укртрансгаз" за надані послуги з транспортування природного
газу магістральними трубопроводами відповідно до умов укладених
договорів за 2009 рік та 9 місяців 2010 року; пункти 3.1.6 Ліцензійних умов з постачання ( z0028-10 ) та
Ліцензійних умов з розподілу ( z0029-10 ) в частині подання до
НКРЕ протягом 10 робочих днів повідомлення в письмовій формі разом
з документами, які засвідчують зміни даних, зазначених у заяві про
видачу ліцензії та документах, що додавалися до заяви; пункт 3.4.8 Ліцензійних умов з розподілу ( z0029-10 ) в
частині складання та підписання з ТОВ "Газовик" актів про обсяги
протранспортованого газу відповідно до умов укладеного договору. Відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) та "Про засади
функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ), Положення про
Національну комісію регулювання електроенергетики України,
затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213/95
( 213/95 ) (у редакції Указу Президента України від 21.04.98
N 335/98) ( 335/98 ), Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Накласти штраф у розмірі 100 тис.грн на ПАТ "Вінницягаз"
(21012, м. Вінниця, пров. Щорса, 24, код ЄДРПОУ 03338649, Голова
правління - Марчак Ігор Іванович) за порушення пункту 2.3
Ліцензійних умов з постачання ( z0028-10 ) в частині виконання в
повному обсязі фінансових зобов'язань перед ДК "Газ України" за
отримані обсяги природного газу та перед ДК "Укртрансгаз" за
надані послуги з транспортування природного газу магістральними
трубопроводами відповідно до умов укладених договорів за 2009 рік
та 9 місяців 2010 року. Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України протягом 30 днів із дня прийняття постанови (код бюджетної
класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції")
( v0604201-01 ).
2. Попередити ПАТ "Вінницягаз" про необхідність усунення до
01.04.2011 порушення пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання
( z0028-10 ) в частині виконання в повному обсязі фінансових
зобов'язань перед ДК "Газ України" за отримані обсяги природного
газу та перед ДК "Укртрансгаз" за надані послуги з транспортування
природного газу магістральними трубопроводами відповідно до умов
укладених договорів за 9 місяців 2010 року.
3. Попередити ПАТ "Вінницягаз" про необхідність усунення до
31.12.2010 порушення пункту 3.4.8 Ліцензійних умов з розподілу
( z0029-10 ) шляхом складання та підписання з ТОВ "Газовик" актів
про обсяги протранспортованого газу відповідно до умов укладеного
договору.
4. ПАТ "Вінницягаз" не допускати в подальшому порушення: пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання ( z0028-10 ) в
частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань за
отримані обсяги природного газу та за отримані послуги з
транспортування природного газу магістральними трубопроводами
відповідно до умов укладених договорів; пунктів 3.1.6 Ліцензійних умов з постачання ( z0028-10 ) та
Ліцензійних умов з розподілу ( z0029-10 ) в частині подання до
НКРЕ протягом 10 робочих днів повідомлення в письмовій формі разом
з документами, які засвідчують зміни даних, зазначених у заяві про
видачу ліцензії та документах, що додавалися до заяви.
В.о. Голови Комісії С.Дунайловгору