Документ v1853598-08, поточна редакція — Прийняття від 16.09.2008

         ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Л И С Т
16.09.2008 N 01-43-1853
Редакція газети
"Бухгалтерія"

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності розглянула лист про справляння страхових
внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності (далі - Фонд) та повідомляє.
Порядок нарахування та утримання страхових внесків до Фонду
визначається Законами України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" від 18.01.2001 р. N 2240 ( 2240-14 ) (далі - Закон
N 2240) та "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового
державного соціального страхування" від 11.01.2001 р. N 2213
( 2213-14 ) (далі - Закон N 2213).
Відповідно до статті 1 Закону N 2213 ( 2213-14 ) та статті 21
Закону N 2240 ( 2240-14 ) страхові внески на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, нараховуються
на суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що
включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної
плати, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в
натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими
актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), та підлягають обкладанню податком з доходів
фізичних осіб. Статтею 6 Закону N 2240 встановлено, що
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню
підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору
(контракту).
Відповідно до вищевикладеного Виконавча дирекція Фонду
вважає, що з виплат, які були нараховані працівнику за час його
роботи на підприємстві, сплачуються внески на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням.
Директор С.Санченковгору