Документ v1832224-11, поточна редакція — Редакція від 04.12.2012, підстава - v3929224-12

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.12.2011  № 1832

Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 283 від 22.02.2012
№ 298 від 28.02.2012
№ 343 від 06.03.2012
№ 436 від 02.04.2012
№ 590 від 26.04.2012
№ 667 від 14.05.2012
№ 705 від 18.05.2012
№ 824 від 01.06.2012
№ 3007 від 21.06.2012
№ 3053 від 02.07.2012
№ 3147 від 19.07.2012
№ 3179 від 25.07.2012
№ 3230 від 06.08.2012
№ 3338 від 20.08.2012
№ 3431 від 04.09.2012
№ 3491 від 12.09.2012
№ 3641 від 09.10.2012
№ 3642 від 10.10.2012
№ 3772 від 05.11.2012
№ 3929 від 04.12.2012}

З метою забезпечення реалізації вимог статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та враховуючи службову записку від 14.12.2011 № 18-123-5 Управління координації розробки та виконання програмних документів, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік (далі - План), що додається (додаток 1).

2. Керівникам структурних підрозділів ФДМУ:

2.1. Здійснювати підготовку проектів регуляторних актів, аналізу "регуляторного впливу, заходів з відстеження результативності стосовно кожного регуляторного акта відповідно до норм Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2.2. У разі виникнення потреби у розробці проектів, що не увійшли до Плану, не пізніше десяти робочих днів з дня одержання відповідного завдання надавати інформацію Управлінню координації розробки та виконання програмних документів (за формою, наведеною у додатку 2) для внесення змін до Плану.

3. Структурним підрозділам, які відповідно до Плану визначені виконавцями, щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним, інформувати про хід виконання Плану Управління координації розробки та виконання програмних документів.

4. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення за поданням Управління координації розробки та виконання програмних документів:

4.1. У термін до 25 грудня 2011 року забезпечити оприлюднення Плану та протягом року змін до нього на веб-сторінці Фонду державного майна України в мережі Інтернет.

4.2. У термін до 15 січня 2012 року поінформувати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про місце та дату оприлюднення Плану.

5. Керівникам структурних підрозділів забезпечити неухильне виконання Плану.

6. Управлінню координації розробки та виконання програмних документів забезпечити узагальнення та подання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України інформації щодо виконання Плану та здійснення Фондом державного майна України протягом року державної регуляторної політики.

7. Надати право директору Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності Григоренку Є.М. затверджувати зміни до Плану.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності Григоренка Є.М.

Голова Фонду

О. РябченкоДодаток 1
до наказу Фонду
15.12.2011 № 1832

ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік


з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

1

2

3

4

5

6

1.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін та доповнень до Порядку проведення пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством

Удосконалення Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом ФДМУ від 03.07.2000 № 1368 (зі змінами та доповненнями) з метою його організації на більш якісному рівні та у відповідності до нововведеного чинного законодавства

Управління планування та пільгового продажу

I півріччя 2012 року

2.

Проект закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

Виконання рішення Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації Верховної Ради України про ефективність використання державного майна цілісних майнових комплексів, переданих в оренду, від 20.10.2011

Підвищення ефективності орендних відносин та забезпечення збереження переданого в оренду державного та комунального майна

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

I півріччя 2012 року

3.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності"

Необхідність удосконалення процедур, пов'язаних з підготовкою земельних ділянок до продажу разом з об'єктами приватизації

Удосконалення процедур, пов'язаних з підготовкою земельних ділянок до продажу разом з об'єктами приватизації

Відділ земельних відносин

IV квартал 2012 року

4.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів", затвердженого наказом ФДМУ від 29.10.2001 № 1977"

Указ Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"

Внесення змін до складу Комісії з тестування навчальних закладів

Управління з питань оціночної діяльності

I квартал 2012 року

5.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до Порядку роботи Наглядової ради", затвердженого наказом ФДМУ від 08.05.2002 № 791"

Стаття 21 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

Оптимізація роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності, підвищення ефективності її роботи

Управління з питань оціночної діяльності

II квартал 2012 року

6.

Наказ фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії", затвердженого наказом ФДМУ від 13.11.2002 № 1997"

Стаття 15 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

Оптимізація роботи Екзаменаційної комісії, підвищення ефективності її роботи

Управління з питань оціночної діяльності

II квартал 2012 року

7.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єкта оціночної діяльності", затвердженого наказом ФДМУ від 14.03.2002 № 479"

Стаття 20 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

Оптимізація роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності в частині анулювання свідоцтв суб'єктів оціночної діяльності

Управління з питань оціночної діяльності

II квартал 2012 року

Пункт 9.2.1 Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента від 27.04.2011 № 504/2011

Заощадження коштів та скорочення терміну підготовки відповідного пакета документів з метою отримання суб'єктами господарювання у ФДМУ сертифіката суб'єкта оціночної діяльності

8.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, що стосуються національних стандартів"

Необхідність удосконалення національних стандартів оцінки та приведення їх у відповідність до нових законодавчих та України

Забезпечення реалізації сучасних суспільних інтересів у сфері оціночної діяльності шляхом підвищення рівня професіоналізму суб'єктів оціночної діяльності, якості об'єктивної інформації про ринок оціночної діяльності

Управління з питань оціночної діяльності

IV квартал 2012 року

9.

Проект Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (нова редакція)

Необхідність гармонізації діючих норм оцінки майна та приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів і сучасних умов ринкової економіки України

Створення правових засад для належного функціонування сфери оціночної діяльності та забезпечення збалансування системи державного та громадського регулювання

Управління з питань оціночної діяльності

IV квартал 2012 року

10.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про порядок погодження планів санації та мирових угод"

Приведення у відповідність до Закону України "Про Фонд державного майна України" Положення про порядок погодження планів санації та мирових угод, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 06.06.2007 № 895 (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.07.2007 за № 836/14103

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством України

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності

I квартал 2012 року

11.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про Фонд державного майна України".

Виконання вимог встановлених чинним законодавством шляхом впровадження якісно нових стандартів, у тому числі при формуванні бази оподаткування.

Управління з питань оціночної діяльності

квітень 2012 року

12.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про скасування постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1103 "Деякі питання визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про Фонд державного майна України".

Виконання вимог встановлених чинним законодавством шляхом впровадження якісно нових стандартів, у тому числі при формуванні бази оподаткування.

Управління з питань оціночної діяльності

квітень 2012 року

13.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про Фонд державного майна України".

Виконання вимог встановлених чинним законодавством шляхом впровадження якісно нових стандартів, у тому числі при формуванні бази оподаткування.

Управління з питань оціночної діяльності

квітень 2012 року

14.

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку ведення, включення та виключення інформації про оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про Фонд державного майна України".

Виконання вимог встановлених чинним законодавством шляхом впровадження якісно нових стандартів, у тому числі при формуванні бази оподаткування.

Управління з питань оціночної діяльності

квітень 2012 року

15.

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Правил організації системи зовнішнього контролю якості"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про Фонд державного майна України".

Виконання вимог встановлених чинним законодавством шляхом впровадження якісно нових стандартів, у тому числі при формуванні бази оподаткування.

Управління з питань оціночної діяльності

квітень 2012 року

16.

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Методики оцінки майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про Фонд державного майна України".

Виконання вимог встановлених чинним законодавством шляхом впровадження якісно нових стандартів, у тому числі при формуванні бази оподаткування.

Управління з питань оціночної діяльності

квітень 2012 року

17.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством (Законом України "Про акціонерні товариства", Законом України "Про Державну програму приватизації" та Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки")

Удосконалення Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю, затвердженого наказом ФДМУ від 29.07.2008 № 878

Управління планування та пільгового продажу

I півріччя 2012 року

18.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до Порядку оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу у державному органі приватизації, затвердженого наказом ФДМУ від 07.04.2005 № 878"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством

Приведення нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством

Управління з питань договірного менеджменту

II квартал 2012 року

19.

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження типових актів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу" (нова редакція)

Приведення нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством

Удосконалення процедури зняття з контролю договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації

Управління з питань договірного менеджменту

II квартал 2012 року

20.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду "Про затвердження форми звітності № 1-приватизація, додатка до форми звітності № 1-приватизація та Інструкції щодо їх заповнення" від 10.07.2007 № 1067"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством

Удосконалення порядку опрацювання форм відомчої звітності з питань приватизації державного і комунального майна

Управління інформаційних технологій та моніторингу

Травень
2012 року

21.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.96 № 1099"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством

Врегулювання порядку перетворення в процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності

Управління з питань реформування власності

До 16.03.2012

{Пункт 22 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 824 від 01.06.2012}

23.

Проект наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про продаж цілісних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В,Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 26.07.2002 № 1336, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 26.07.2002 № 226-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 № 222 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2002 за № 784/7072"

На виконання п. 11 Плану організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Приведення порядку продажу цілісних майнових комплексів державних підприємств груп В,Г до вимог діючого законодавства

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

Серпень
2012 року

24.

Проект наказу Фонду державного майна України "Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об'єктів малої приватизації, затвердженого наказом ФДМУ від 30.07.98 № 1511"

На виконання п. 32 Плану організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Приведення до вимог діючого законодавства порядку продажу та застосування способів приватизації щодо об'єктів груп А,Д,Ж

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

Травень
2012 року

25.

Проект наказу Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону"

На виконання п. 33 Плану організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Приведення до вимог діючого законодавства порядку продажу та застосування способів приватизації щодо об'єктів груп А,Д,Ж

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

До 23.03.2012

26.

Проект наказу Фонду державного майна України "Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про конкурсну комісію з продажу майна, затвердженого наказом Фонду від 17.05.93 № 219, у редакції наказу Фонду державного майна України від 30.04.2004 № 884"

На виконання п. 35 Плану організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Приведення до вимог діючого законодавства порядку створення та діяльності конкурсної комісії з продажу об'єктів груп А,Д,Ж

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

Травень
2012 року

27.

Проект наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до Порядку подання та розгляду заяви про включення об'єкта до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об'єктів груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду від 17.04.98 № 772, в редакції наказу Фонду від 27.04.2004 № 848"

На виконання п. 36 Плану організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Приведення до вимог діючого законодавства порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об'єктів груп А,Д,Ж

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

Травень
2012 року

28.

Проект наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва, затвердженого наказом Фонду від 11.09.2000 № 1894, в редакції наказу Фонду від 05.04.2004 № 671"

На виконання п. 41 Плану організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Приведення до вимог діючого законодавства порядку приватизації об'єктів незавершеного будівництва

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

До 23.03.2012

29.

Проект наказу Фонду державного майна України "Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про порядок приватизації об'єктів групи Ж, затвердженого наказом Фонду від 14.08.2000 № 1693, в редакції наказу Фонду від 05.08.2004 № 1627"

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" об'єкти групи Ж відносяться до об'єктів малої приватизації. У зв'язку з чим на них будуть розповсюджуватися нормативно-правові акти, що регулюють порядок продажу об'єктів малої приватизації

Приведення до вимог діючого законодавства порядку приватизації об'єктів групи Ж

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

Травень
2012 року

30.

Спільний наказ Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України та постанова правління Пенсійного фонду України "Про затвердження Порядку взаємодії під час застосування оцінки для цілей оподаткування за окремими видами майна та майнових прав"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про Фонд державного майна України"

Виконання вимог, встановлених чинним законодавством, шляхом впровадження якісно нових стандартів, у тому числі при формуванні бази оподаткування

Управління з питань оціночної діяльності

12.03.2012

31.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. № 629"

Удосконалення Методики оцінки об'єктів оренди

Підвищення ролі держави та комунальних власників в процесі оцінки об'єктів державного та комунального майна, що передаються в оренду

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

II півріччя 2012 року

32.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу ФДМУ від 01.04.2011 № 502 "Про затвердження Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна"

Удосконалення порядку взаємодії орендних та оціночних підрозділів Фонду

Підвищення ролі держави в процесі оцінки об'єктів державного майна, що передаються в оренду

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

II квартал 2012 року

33.

Проект наказу ФДМУ "Про внесення змін до наказу ФДМУ від 14 листопада 2005 року № 2975 "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності"

Уточнення переліку документів

Підвищення ролі держави в процесі оцінки об'єктів державного майна, що передаються в оренду, та оптимізація пакета документів

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

Березень
2012 року

34.

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Положення про Порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств"

На виконання наказу Фонду від 12.03.2012 № 351 щодо плану організації підготовки проектів актів, необхідних для впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Удосконалення правового регулювання у сфері приватизації, а саме: продаж об'єктів приватизації за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, що забезпечить змагальність і рівний доступ інвесторів до приватизації, підвищення рівня привабливості для інвесторів, формування позитивного іміджу приватизації в Україні та світі, законодавства

Управління конкурсного продажу

Травень 2012 року

35.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказів Фонду державного майна України від 04.04.94 № 175 та від 01.10.97 № 1065"

Приведення наказів ФДМУ у відповідність із Законом України від 13.01.2012 № 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Приведення діючого Положення про типовий план розміщення акцій акціонерного товариства, яке створено шляхом корпоратизації, та Положення про план приватизації майна до вимог чинних законодавчих актів з питань приватизації

Управління з питань реформування власності

II квартал 2012 року

36.

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України, Фонду державного майна України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства лісового господарства України, Фонду державного майна України від 28 серпня 1996 року № 107/1040"

Приведення у відповідність до законів України "Про Державну програму приватизації", "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", "Про Фонд державного майна України", "Про приватизацію державного майна" процедури приватизації майна переробних підприємств лісового господарства

Приведення у відповідність до чинного законодавства процедури приватизації майна переробних підприємств лісового господарства

Управління з питань реформування власності

II квартал 2012 року

37.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 01.07.97 № 683"

Приведення наказу Фонду у відповідність до вимог прийнятого Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" та необхідність удосконалення Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію

Удосконалення порядку подання та розгляду заяв на приватизацію

Управління з питань реформування власності

II квартал 2012 року

38.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 30.08.2000 № 1798"

Приведення наказу Фонду у відповідність до вимог прийнятого Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Сприяння вибору найбільш ефективного способу приватизації державного майна

Управління з питань реформування власності

II квартал 2012 року

39.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до нормативно-правових актів Фонду державного майна України"

Приведення наказу Фонду у відповідність із вимогами Законів України від 13.01.2012 № 4335-VI "Про Державну програму приватизації" та від 13.01.2012 № 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Удосконалення механізму приватизації майна в агропромисловому комплексі

Управління з питань реформування власності

II квартал 2012 року

40.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до нормативно-правового акта"

Приведення наказу Фонду у відповідність до вимог Законів України від 13.01.2012 № 4335-VI "Про Державну програму приватизації" та від 13.01.2012 № 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" та статті 20 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"

Удосконалення механізму приватизації майна в агропромисловому комплексі та сприяння надходженню коштів від приватизації державного майна до Державного бюджету України

Управління з питань реформування власності

II квартал 2012 року

41.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 31.03.2000 № 667"

Приведення наказу Фонду у відповідність до законів України "Про Державну програму приватизації", "Про приватизацію державного майна", "Про Фонд державного майна України", постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98 № 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності"

Встановлення процедури безоплатної передачі єдиних майнових комплексів підприємств із сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядних організацій до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію

Управління з питань реформування власності

II квартал 2012 року

42.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до нормативно-правового акта"

Приведення спільного наказу у відповідність до вимог прийнятого Закону України від 13.01.2012 № 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Сприяння врегулюванню приватизації переробних підприємств рибного господарства

Управління з питань реформування власності

II квартал 2012 року

43

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження форм подання інформації"

На виконання підпункту 1 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1103 "Деякі питання визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)"

Забезпечення суб'єктів оціночної діяльності формами, за якими необхідно подавати інформацію про об'єкти нерухомості, оціночна вартість яких визначалась, та систематизація подання такої інформації

Управління з питань оціночної діяльності

Грудень 2012 року

44.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.07.2000 № 1559"

Приведення наказу Фонду у відповідність до вимог прийнятих законів України "Про Державну програму приватизації" від 13.01.2012 № 4335-VI та "Про внесення змін до деяких Законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" від 13.01.2012 № 4336-VI

Забезпечення виконання вимог пунктів 8 та 11 Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки з метою врахування особливостей фінансово-майнового стану та конкурентоспроможності підприємств, що підлягають приватизації

Управління з питань оціночної діяльності

Червень 2012 року

45.

Постанова КМУ "Про порядок здійснення контролю за виконанням зобов'язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об'єктів, приватизація яких здійснюється на підставі рішень Кабінету Міністрів України"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Врегулювання процедури проведення контролю за виконанням зобов'язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об'єктів, приватизація яких здійснюється на підставі рішень КМУ

Управління з питань договірного менеджменту

II квартал 2012 року

46.

Постанова КМУ від 18 січня 2001 року № 32 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Вдосконалення процедури повернення в державну власність об'єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу разом із земельною ділянкою

Управління з питань договірного менеджменту

II квартал 2012 року

47.

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Врегулювання процедури внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна, укладених органами приватизації

Управління з питань договірного менеджменту

II квартал 2012 року

48.

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження та передачу в заставу об'єктів, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Врегулювання відносин, які виникають між державним органом приватизації, що здійснює контроль за виконанням зобов'язань власника об'єкта, взятих ним за договором купівлі-продажу перед державою, та претендентом на придбання об'єкта при його подальшому відчуженні або передачі об'єкта в заставу власником у період дії цих зобов'язань

Управління з питань договірного менеджменту

II квартал 2012 року

49.

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації державними органами приватизації"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із законами України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" та "Про Фонд державного майна України"

Визначення єдиних вимог для всіх покупців об'єктів приватизації щодо виконання умов договорів купівлі-продажу

Управління з питань договірного менеджменту

II квартал 2012 року

50.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна"

Відповідно до статей 17 і 32 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

Підвищення ефективності контролю за використанням державного майна

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин.

II квартал 2012 року

51.

Наказ Фонду державного майна України "Щодо виконання контрольних функцій ФДМУ у сфері оренди"

Відповідно до повноважень ФДМУ, передбачених статтями 4 і 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" та статтею 32 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

Забезпечення реалізації повноважень Фонду державного майна України у сфері контролю за передачею державного майна в оренду

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин.

II квартал 2012 року

52.

Наказ Фонду державного майна України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Удосконалення правового регулювання у сфері приватизації об'єктів групи Е

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності

I півріччя 2012 року

53.

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Удосконалення правового регулювання у сфері приватизації об'єктів групи E

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності

I півріччя 2012 року

54.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 03.03.2000 № 433"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до Закону України "Про Фонд державного майна України"

Впорядкування роботи з придбання державою в особі Фонду державного майна пакетів акцій (часток) в інших власників, зокрема, шляхом визначення з урахуванням вимог чинного законодавства переліку документів, які подаються до Фонду державного майна України у разі придбання державою пакетів акцій (часток) в інших власників

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності

I півріччя 2012 року

{Пункт 55 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 3491 від 12.09.2012}

56.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про Фонд державного майна України"

Впровадження якісно нових стандартів, у тому числі при формуванні бази оподаткування під час відчуження колісних транспортних засобів фізичними особами

Управління з питань оціночної діяльності

II квартал 2012 року

57.

Спільний наказ Фонду державного майна України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства "Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення або заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд багатоповерхового житлового будівництва"

Відповідно до абзацу другого підпункту 2 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1103 "Деякі питання визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)"

Запровадження механізму визначення суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання вартості відтворення або заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд багатоповерхового житлового будівництва для цілей оподаткування відповідно до статті 172 Податкового кодексу України

Управління з питань оціночної діяльності

5 червня 2012 року

58.

Постанова КМУ "Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за виконанням зобов'язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об'єктів, приватизація яких здійснюється на підставі рішень Кабінету Міністрів України"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств"

Врегулювання процедури проведення контролю за виконанням зобов'язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об'єктів, приватизація яких здійснюється на підставі рішень КМУ, та здійснення моніторингу економічної ефективності вугледобувних підприємств

Управління з питань договірного менеджменту

III квартал 2012 року

59.

Постанова КМУ "Про затвердження Положення про порядок проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів вугледобувних підприємств"

На виконання частини 1 статті 8 та абзацу першого частини 1 статті 9 Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств"

Забезпечення реалізації державними органами приватизації своїх повноважень в частині продажу на аукціоні, інвестиційному конкурсі єдиних майнових комплексів вугледобувних підприємств.

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

III квартал 2012 року

{Пункт 60 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 3431 від 04.09.2012}

61.

Наказ Фонду державного майна "Щодо скасування деяких наказів ФДМУ"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством з питань оцінки майна

Усунення правових колізій у сфері оціночної діяльності

Управління з питань оціночної діяльності

Липень 2012 року

62.

Постанова КМУ "Про затвердження Методики оцінки майна (об'єктів паливно-енергетичного комплексу)"

Забезпечення реалізації пункту 2 статті 6 Закону України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності"

Визначення вартості об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, для передачі їх у концесію

Управління з питань оціночної діяльності

III квартал 2012 року

63

Наказ Фонду державного майна "Про внесення змін до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів"

Стаття 21 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 17.05.2012 № 4711-VI

Посилення відповідальності оцінювачів за корупційні порушення

Управління з питань оціночної діяльності

III квартал 2012 року

64

Наказ Фонду державного майна "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 07.05.2009 № 694"

Приведення зазначеного нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 13.03.2012 № 4498-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління об'єктами державної власності"

Удосконалення управління об'єктами державної власності

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності

II півріччя 2012 року

65

Наказ Фонду державного майна "Про внесення змін до Порядку погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас"

Приведення у відповідність із Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" Порядку погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 06.06.2007 № 895 (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.07.2007 за № 836/14103

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством України

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності

IV квартал 2012 року

66

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств"

На виконання Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" та доручення Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 № 18552/1/1-12

Удосконалення правового регулювання у сфері приватизації, а саме: запровадження процедур проведення аукціону, інвестиційного конкурсу з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації

Управління конкурсного продажу

II півріччя 2012 року

67

Наказ Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України "Про внесення змін до нормативно-правового акта"

На виконання Закону України "Про Державну програму приватизації"

Приведення спільного наказу у відповідність із законодавством з питань приватизації, у тому числі Державною програмою приватизації на 2012 - 2014 роки

Управління з питань оціночної діяльності

Грудень 2012 року

68.

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження нормативно-правового акта"

На виконання статті 101 Закону України "Про приватизацію державного майна" та постанови Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 686 "Про затвердження Порядку визначення розміру частки, що належить державі у статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави на базі об'єднання майна різних форм власності"

Удосконалення механізму визначення розміру частки, що належить державі у статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави на базі об'єднання майна різних форм власності, що сприятиме надходженню коштів від приватизації цієї частки до Державного бюджету України

Управління з питань реформування власності

IV квартал 2012 року

69.

Закон України "Про внесення змін до статті 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" щодо повернення коштів покупцям об'єктів приватизації при поверненні їх у державну власність"

На виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра України від 25.08.2012 № 11300/866/1-12

Створення сприятливих умов для суб'єктів господарювання стосовно дотримання їх прав на одержання компенсації у разі повернення об'єктів у державну власність, врегулювання взаємовідносин між органом приватизації та власником об'єкта, з яким укладено договір купівлі-продажу

Управління з питань договірного менеджменту

1 листопада 2012 року

70.

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Методики оцінки активів суб'єкта природних монополій, суб'єкта господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії"

На виконання підпункту 130.1.5 пункту 130 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187

Запровадження єдиних підходів для оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії з метою визначення регуляторної бази таких активів, яка визначається на момент переходу до стимулюючого регулювання

Управління з питань оціночної діяльності

IV квартал 2012 року

71

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку відчуження об'єктів державної власності"

Планом організації заходів щодо виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження майна суб'єктів господарювання державного сектору економіки" від 8 вересня 2011 року № 3713-VI, схваленим на засіданні Кабінету Міністрів України 12 жовтня 2011 року (протокол № 74), передбачено внесення змін до Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року № 803, в частині врегулювання процедурних питань щодо реалізації Фондом державного майна України повноважень виступати організатором продажу нерухомого майна

Удосконалення механізму відчуження суб'єктами господарювання об'єктів державної власності, а також забезпечення конкретизації функцій Фонду державного майна як організатора продажу нерухомого майна

Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності

IV квартал 2012 року

72

Закон України "Про внесення змін до статті 75 Господарського кодексу України щодо використання коштів, отриманих від продажу майнових об'єктів"

Пунктом 1 Протоколу наради під головуванням Першого віце-прем'єр-міністра Хорошковського В.І. з обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку відчуження об'єктів державної власності" (від 21 серпня 2012 року) встановлено завдання підготувати та подати Кабінетові Міністрів законопроект щодо визначення економічно обґрунтованої пропорції розподілу коштів, отриманих від відчуження майна державних підприємств, установ та організацій

Встановлення економічно обґрунтованих пропорцій розподілу коштів, отриманих від відчуження майна державних підприємств

Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності

IV квартал 2012 року

73.

Наказ Фонду державного майна України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України від 21 лютого 1996 року № 199/18/34/4/5"

Усунення дублювання існуючих нормативно-правових актів

Приведення спільного наказу у відповідність із законодавством України

Управління корпоративних прав держави

IV квартал 2012 року

74.

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Фонду, та господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації"

Приведення у відповідність із Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

Посилення контролю з боку ФДМУ за ходом продажу активів підприємств-боржників, які належать до сфери управління Фонду

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності

IV квартал 2012 року - I квартал 2013 року

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 283 від 22.02.2012, № 298 від 28.02.2012, № 343 від 06.03.2012, № 436 від 02.04.2012, № 590 від 26.04.2012, № 667 від 14.05.2012, № 705 від 18.05.2012, № 824 від 01.06.2012, № 3007 від 21.06.2012, № 3053 від 02.07.2012, № 3147 від 19.07.2012, № 3179 від 25.07.2012, № 3230 від 06.08.2012, № 3338 від 20.08.2012, № 3431 від 04.09.2012, № 3491 від 12.09.2012, № 3641 від 09.10.2012, № 3642 від 10.10.2012, № 3772 від 05.11.2012, № 3929 від 04.12.2012}

Директор Департаменту
координації розробки
та виконання програмних
документів, оцінки
та розпорядження об'єктами
державної власності


Є. ГригоренкоДодаток 2
до наказу Фонду
15.12.2011 № 1832

ФОРМА
подання інформації щодо розробки проектів регуляторних актів у 2012 році


з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

1

2

3

4

5

6

1.


2.


3.


__________
* - для проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України зазначається строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України;
- для проектів нормативно-правових актів ФДМУ зазначається строк подання проекту регуляторного акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Керівник структурного підрозділу

___________________________
(підпис)

Директор Департаменту
координації розробки
та виконання програмних
документів, оцінки
та розпорядження об'єктами
державної власності


Є. Григоренковгору