Документ v1809563-10, поточна редакція — Прийняття від 16.02.2010

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
16.02.2010 N 1809

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув лист щодо надання роз'яснень з деяких
питань продовження договору оренди державного (комунального) майна
та в межах компетенції повідомляє.
Згідно із нормами статті 764 Цивільного кодексу України
( 435-15 ), якщо наймач (орендар) продовжує користуватися майном
після закінчення строку договору найму (оренди), то, за
відсутності заперечень наймодавця (орендодавця) протягом одного
місяця, договір вважається поновленим на строк, який був раніше
встановлений цим договором.
Враховуючи те, що у даному випадку йдеться про державне
майно, крім Цивільного кодексу, ( 435-15 ) слід звернутися також і
до спеціальних норм, які закріплені в Законі України "Про оренду
державного та комунального майна" ( 2269-12 ).
Так, відповідно до частини другої статті 17 Закону України
"Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ), у разі
відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов
договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну
дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на
тих самих умовах, які були передбачені договором.
Із змісту наведених правових норм випливає, що по закінченні
строку договору оренди він може бути продовжений на такий самий
строк, на який цей договір укладався, за умови, якщо проти цього
не заперечує орендодавець. При цьому заперечення мають бути
висловлені протягом одного місяця після закінчення строку
договору.
Виходячи із змісту звернень та наданих до них документів,
строк дії договору оренди закінчився 21.12.2008 р., а лист
регіонального відділення Фонду державного майна України по
Запорізькій області про припинення терміну дії договору оренди
датований 19.01.2009 р.
Враховуючи те, що даний лист Ви отримали 23.01.2009 р., Ви
вважаєте, що орендодавець прострочив термін подання заперечення.
У зв'язку з цим слід зазначити, що загальні положення щодо
правильного обчислення строків та визначення початку та закінчення
перебігу строку визначає Цивільний кодекс України ( 435-15 ).
При цьому статтею 255 ЦК України ( 435-15 ) передбачається,
що якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена
до закінчення останнього дня строку. У разі, якщо ця дія має бути
вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за
встановленими правилами припиняються відповідні операції.
Письмові заяви та повідомлення, здані до установи зв'язку до
закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що здані
своєчасно.
Таким чином, Держкомпідприємництво не вбачає в діях
регіонального відділення Фонду державного майна України по
Запорізькій області порушення місячного терміну направлення листа
про припинення договору оренди.
Щодо обов'язковості прийняття участі в конкурсі стосовно
оренди державного майна повідомляємо, що відповідно до норм
частини першої статті 44 ГК України ( 436-15 ) принципами
підприємницької діяльності є, зокрема, вільний вибір підприємцем
видів підприємницької діяльності, а також самостійне формування
підприємцем програми діяльності. Тому участь у конкурсі стосовно
оренди майна є правом, а не обов'язком підприємця.
Щодо тлумачення окремих норм законодавства України, зокрема,
чи суперечить стаття 73 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2009 рік" ( 835-17 ) нормам статті 777 ЦК України
( 435-15 ), статті 285 ГК України ( 436-15 ) та статті 17 Закону
України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 )
повідомляємо, що Державний комітет України з питань регуляторної
політики та підприємництва у своїй діяльності керується Положенням
про Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 26.04.2007 р. N 667 ( 667-2007-п ), відповідно до якого
Держкомпідприємництво не наділене повноваженнями надавати
тлумачення норм законодавства України.
Голова О.Кужельвгору