Щодо здійснення коригування з податку на прибуток
Державна фіскальна служба; Консультації від 13.05.2017172/ІПК/28-10-01-03-11
Документ v172_872-17, поточна редакція — Прийняття від 13.05.2017

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДФС УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

13.05.2017  № 172/ІПК/28-10-01-03-11

Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби України розглянуто лист щодо здійснення коригування з податку на прибуток та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п. 38.7 підрозділу 10 "Інші перехідні положення" розділу XX Кодексу, не нараховується та не сплачується у період з 14 квітня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операції, плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що розташовані на тимчасово окупованій території та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб.

Нараховані та сплачені за період проведення антитерористичної операції суми плати за землю відповідно до статей 269-289 цього Кодексу за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, та/або території проведення антитерористичної операції, не підлягають поверненню на поточний рахунок платника податку, не спрямовуються на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з інших податків, зборів, не повертаються у готівковій формі за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку. До зазначених сум надміру сплачених грошових зобов'язань не застосовуються строки давності, встановлені статтею 102 цього Кодексу, крім сум надміру сплачених податкових зобов'язань платників податків, які припиняють свою діяльність.

У зв'язку із запровадженням з 01.01.2017 норми п. 38.7 підрозділу 10 "Інші перехідні положення" розділу XX Кодексу платник податку на прибуток має право подати уточнені податкові декларації за податкові періоди 2014-2016 років.

Оскільки такі виправлення пов'язані із введенням в дію з 01.01.2017 положень п. 38.7 підрозділу 10 "Інші перехідні положення" розділу XX Кодексу, то штрафні санкції та пеня до платника податку на прибуток, який здійснює зазначені вище уточнення, не застосовуються.

Таким чином, якщо підприємство сплатило штрафні санкції та пеню за виправлення пов'язані із введенням в дію з 01.01.2017 положень п. 38.7 підрозділу 10 "Інші перехідні положення" розділу XX Кодексу, то платник має право подати уточнену податкову декларацію.

У разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємств відповідно до статті 50 розділу II Кодексу, в рядку 27 уточнюючої податкової декларації вказується сума збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 27 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -).

Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1 ст. 50 Кодексу).вгору