Документ v1700224-11, поточна редакція — Прийняття від 25.11.2011

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2011 N 1700

Про затвердження протоколів біржових торгів
на фондових біржах акціями ВАТ,
створених у процесі приватизації

На підставі п.6.15 Положення про порядок продажу в процесі
приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств ( z0798-98 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити протокол біржових торгів з продажу акцій ВАТ на
Українській фондовій біржі (м. Київ) від 22.11.2011, на
Івано-Франківській філії УФБ від 22.11.2011 (додається).
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду Ю.Яковлєв

Додаток

ПРОТОКОЛ N 44
біржових торгів з продажу
на Українській фондовій біржі та її філіях
пакетів акцій ВАТ в процесі приватизації
від 22 листопада 2011 року

УФБ (м. Київ) ------------------------------------------------------------------------------------------------- |N поз.| Код за | Назва ВАТ | Номі- |Кількість|Почат-| Ціна |Кількість| Загальна | Номер | |бірж. | ЄДРПОУ | | нальна |запропо- | кова | про- |проданих | вартість |учасника-| | бюл. | | |вартість| нованих | ціна | дажу | акцій, | проданих | покупця | | | | | однієї | акцій, |однієї|однієї| штук | акцій, | | | | | | акції, | штук |акції,|акції,| | грн. | | | | | | грн. | | грн. | грн. | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Згідно Програми приватизації ( 1723-14 ) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |00181496|ВАТ "ТРЕСТ" | 0,25 | 3283561 | 0,07 | 0,00 | 0 | 0,00 |НЕ ПРОД. | | | |"СВЕРДЛОВСЬК- | | | | | | | | | | |ШАХТОБУД" | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------+---------+----------+---------| |Всього згідно ПП ( 1723-14 ) | 0 | 0,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- | |Обсяги продажу за торги | 0 | 0,00 | | |------+---------------------------------------------------------+---------+----------| | | |З початку місяця | 0 | 0,00 | | |------+---------------------------------------------------------+---------+----------| | | |З початку року | 40928 | 14594,93 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Івано-Франківська філія УФБ
------------------------------------------------------------------------------------------------- |N поз.| Код за | Назва ВАТ | Номі- |Кількість|Почат-| Ціна |Кількість| Загальна | Номер | |бірж. | ЄДРПОУ | | нальна |запропо- | кова | про- |проданих | вартість |учасника-| | бюл. | | |вартість| нованих | ціна | дажу | акцій, | проданих | покупця | | | | | однієї | акцій, |однієї|однієї| штук | акцій, | | | | | | акції, | штук |акції,|акції,| | грн. | | | | | | грн. | | грн. | грн. | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Згідно Програми приватизації ( 1723-14 ) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |00119681|ВАТ | 0,25 | 5365512 | 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 |НЕ ПРОД. | | | |"АВТОЛИВМАШ" | | | | | | | | |------+--------+---------------+--------+---------+------+------+---------+----------+---------| | 2 |00710016|ПУБЛІЧНЕ | 0,25 | 927725 |0,4842| 0,00 | 0 | 0,00 |НЕ ПРОД. | | | |АКЦІОНЕРНЕ | | | | | | | | | | |ТОВАРИСТВО | | | | | | | | | | |"БУКОВИНА- | | | | | | | | | | |ПЛЕМСЕРВІС" | | | | | | | | |------+--------+---------------+--------+---------+------+------+---------+----------+---------| | 3 |05397427|ВАТ "БУРКУТЕЦЬ"| 0,25 | 4694656 | 0,07 | 0,00 | 0 | 0,00 |НЕ ПРОД. | |------+--------+---------------+--------+---------+------+------+---------+----------+---------| | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-----------------------+---------+----------+---------| |Всього згідно ПП ( 1723-14 ) | | 0 | 0,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- |Обсяги продажу за торги | 0 | 0,00 | | |----------------------------------------------------------------+---------+----------| | |З початку місяця | 23139188|1619743,16| | |----------------------------------------------------------------+---------+----------| | |З початку року | 34908805|2443616,35| | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Всього по філіях
------------------------------------------------------------------------------------------------- |Обсяги продажу за торги | 0 | 0,00 | | |----------------------------------------------------------------+---------+----------| | |З початку місяця | 23139188|1619743,16| | |----------------------------------------------------------------+---------+----------| | |З початку року | 35321177|2505472,15| | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Загальний обсяг продажу
------------------------------------------------------------------------------------------------- |Обсяги продажу за торги | 0 | 0,00 | | |----------------------------------------------------------------+---------+----------| | |З початку місяця | 23139188|1619743,16| | |----------------------------------------------------------------+---------+----------| | |З початку року | 35362105|2520067,08| | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Продавець ____________ Біржа ____________
М.П. М.П.
Голова Котирувальної комісії УФБ ____________вгору