Документ v1687874-16, поточна редакція — Редакція від 14.02.2017, підстава - v0190874-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

29.09.2016  № 1687

Про накладення штрафу на ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ» та необхідність усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 190 від 14.02.2017}

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 29 вересня 2016 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» від 26 вересня 2016 року № 151, проведеної згідно з Планом заходів із здійснення державного контролю ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2016 рік, затвердженим наказом НКРЕКП від 23 листопада 2015 року № 317 (зі змінами), з урахуванням наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2015 року № 1553 «Про затвердження Плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2016 рік» (зі змінами), на підставі наказу НКРЕКП від 30 серпня 2016 року № 157 та посвідчення про проведення перевірки від 30 серпня 2016 року № 153, установлено, що ПАТ «Запоріжгаз» (69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 7, код ЄДРПОУ 03345716, п/р № 26001301000497 у філії ЗОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» м. Запоріжжя МФО 313957, Голова правління - Мізік О.В., ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ, видана відповідно до постанови НКРЕКП від 09 квітня 2015 року № 1227 та переоформлена згідно з постановою НКРЕКП від 01 вересня 2015 року № 2248 на безстрокову) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року № 12 (далі - Ліцензійні умови з розподілу), а саме:

підпункт 2.1.1 пункту 2.1 Ліцензійних умов з розподілу в частині провадження ліцензіатом господарської діяльності за умови наявності розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні;

підпункт «б» підпункту 3.8.2 пункту 3.8 Ліцензійних умов з розподілу в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

пункт 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

абзацу другого підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується комплексно, у тому числі для опалення - до 01 січня 2012 року,

абзацу третього підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі - до 01 січня 2016 року,

абзацу одинадцятого пункту 6 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року № 2246 (далі - Правила з газопостачання), у частині зобов’язання газорозподільного підприємства поінформувати споживача про причини і строки припинення газопостачання,

абзацу шостого пункту 33 Правил з газопостачання в частині зобов’язання газорозподільного підприємства проводити протягом одного місяця з дати настання строку періодичної повірки лічильників газу періодичну повірку та їх технічне обслуговування (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж),

пункту 35 Правил з газопостачання в частині складання відповідальними представниками газорозподільного (газопостачального) підприємства акта про порушення, допущені споживачем під час користування газом, у двох примірниках, один з яких залишається у споживача,

пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28 листопада 2011 року № 2255 (далі - Порядок формування інвестиційних програм), у частині виконання інвестиційної програми, схваленої постановою НКРЕКП від 25 грудня 2014 року № 970 «Про схвалення інвестиційної програми газорозподільного підприємства ПАТ «Запоріжгаз» на 2015 рік» (зі змінами) (далі - Інвестиційна програма 2015 року), у повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми,

пункту 4.6 Порядку формування інвестиційних програм у частині самостійного перерозподілу фінансування між окремими позиціями робіт у рамках одного розділу за умови незмінності обсягів робіт у кількісному вираженні при зміні вартості робіт, що передбачені відповідними розділами Інвестиційної програми 2015 року, до 5 відсотків,

пункту 4.1 Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою НКРЕ від 19 квітня 2012 року № 420, у частині здійснення газорозподільним підприємством розподілу газу до об’єкта системи газопостачання (газоспоживання) за умови наявності виділених у встановленому порядку для об’єкта системи газопостачання (газоспоживання) обсягів природного газу,

абзацу третього пункту 4.4 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року № 1181, у частині забезпечення газорозподільним підприємством розподілу природного газу, належного споживачу або його постачальнику, від газорозподільних станцій до пунктів призначення споживача (основного споживача) в обсягах, підтверджених Оператором,

абзацу другого підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, а також споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 28 жовтня 2014 року № 184 (далі - Порядок відшкодування збитків), у частині складання акта-претензії у двох примірниках, один з яких залишається у споживача;

та не виконало вимоги абзацу другого пункту 2 постанови НКРЕКП від 04 червня 2015 року № 1701 «Про накладення штрафу на ПАТ «Запоріжгаз» та необхідність усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ» щодо усунення до 31 грудня 2015 року порушення підпункту 2.1.1 Ліцензійних умов з розподілу в частині провадження ліцензіатом господарської діяльності за умови наявності розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні.

Відповідно до статті 59 Закону України «Про ринок природного газу», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Накласти штраф у розмірі 150000 (сто п’ятдесят тисяч) грн на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» (69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 7, код ЄДРПОУ 03345716, п/р № 26001301000497 у філії ЗОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» м. Запоріжжя МФО 313957, Голова правління - Мізік О.В.) за порушення пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

абзацу шостого пункту 33 Правил з газопостачання в частині зобов’язання газорозподільного підприємства проводити протягом одного місяця з дати настання строку періодичної повірки лічильників газу періодичну повірку та їх технічне обслуговування (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж),

пункту 35 Правил з газопостачання в частині складання відповідальними представниками газорозподільного (газопостачального) підприємства акта про порушення, допущені споживачем під час користування газом, у двох примірниках, один з яких залишається у споживача,

пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм у частині виконання Інвестиційної програми 2015 року у повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми;

пункту 4.6 Порядку формування інвестиційних програм у частині самостійного перерозподілу фінансування між окремими позиціями робіт у рамках одного розділу за умови незмінності обсягів робіт у кількісному вираженні при зміні вартості робіт, що передбачені відповідними розділами Інвестиційної програми 2015 року, до 5 відсотків,

абзацу другого підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ Порядку відшкодування збитків у частині складання акта-претензії у двох примірниках, один з яких залишається у споживача.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня отримання постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» усунути:

до 13 жовтня 2016 року порушення пункту 35 Правил з газопостачання та абзацу другого підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ Порядку відшкодування збитків шляхом скасування Акта-претензії від 01 вересня 2015 року б/н щодо нарахуванння гр. Кулику О.О. суми збитків у розмірі 96334,13 грн та письмово повідомити НКРЕКП щодо врегулювання цього питання з документальним підтвердженням;

до 31 грудня 2016 року порушення:

пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме абзаців другого та третього підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» в частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується - комплексно, у т.ч. для опалення (до 01 січня 2012 року) та для підігріву води і приготування їжі (до 01 січня 2016 року);

{Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 190 від 14.02.2017}

до 01 листопада 2017 року порушення:

{Абзац п'ятий пункту 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 190 від 14.02.2017}

підпункту 2.1.1 пункту 2.1 Ліцензійних умов з розподілу в частині провадження ліцензіатом господарської діяльності за умови наявності розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні;

{Абзац шостий пункту 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 190 від 14.02.2017}

пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме абзацу шостого пункту 33 Правил з газопостачання в частині проведення періодичної повірки лічильників газу газорозподільним підприємством протягом одного місяця з дати настання її строку та їх технічного обслуговування (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж).

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 190 від 14.02.2017}

3. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» не допускати надалі вищевказані порушення Ліцензійних умов з розподілу.

Голова Комісії

Д. Вовквгору