Документ v1676224-11, поточна редакція — Прийняття від 21.11.2011

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
21.11.2011 N 1676

Про затвердження протоколів біржових
торгів на фондових біржах акціями
ВАТ, створених у процесі приватизації

На підставі п. 6.15 Положення про порядок продажу в процесі
приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств ( z0798-98 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити протокол біржових торгів з продажу акцій ВАТ на
Українській фондовій біржі (м. Київ) від 15.11.2011, на
Івано-Франківській філії УФБ від 15.11.2011 (додається).
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду Ю.Яковлєв

Додаток

БІРЖОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Української фондової біржі
Україна, 01034, Київ, пров. Рильський, 10.
Тел. (044) 278-2850, 278-2368, факс (044) 235-3284
( va882224-05 )

ПРОТОКОЛ N 43
біржових торгів з продажу на Українській
фондовій біржі та її філіях пакетів
акцій ВАТ в процесі приватизації
від 15 листопада 2011 року

УФБ (м. Київ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код за | Назва ВАТ | Номі- |Кількість|Почат-| Ціна |Кількість|Загальна| Номер | | поз.| ЄДРПОУ | | нальна |запропо- | кова | про- |проданих |вартість| учасника- | |бірж.| | |вартість| нованих | ціна | дажу | акцій, |проданих| покупця | | бюл.| | | однієї | акцій, |однієї|однієї| штук | акцій, | | | | | | акції, | штук |акції,|акції,| | грн. | | | | | | грн. | | грн. | грн. | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Згідно Програми Приватизації ( 1723-14 ) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |00181496|ВАТ "ТРЕСТ" | 0,25 | 3283561 | 0,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД. | | | |СВЕРДЛОВСЬКШАХТБУД"| | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+---------+--------+------------| |Всього згідно ПП ( 1723-14 ) | 0 | 0,00 | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Обсяги продажу за торги | 0 | 0,00 | | |-----------------------------------+---------+------------| | |З початку місяця | 0 | 0,00 | | |-----------------------------------+---------+------------| | |З початку року | 40928 | 14594,93 | | ------------------------------------------------------------------
Івано-Франківська філія УФБ
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код за | Назва ВАТ | Номі- |Кількість|Почат-| Ціна |Кількість| Загальна | Номер | | поз.| ЄДРПОУ | | нальна |запропо- | кова | про- |проданих | вартість |учасника-| |бірж.| | |вартість| нованих | ціна | дажу | акцій, | проданих | покупця | | бюл.| | | однієї | акцій, |однієї|однієї| штук | акцій, | | | | | | акції, | штук |акції,|акції,| | грн. | | | | | | грн. | | грн. | грн. | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Згідно Програми Приватизації ( 1723-14 ) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |00119681|ВАТ "АВТОЛИВМАШ" | 0,25 | 5365512 | 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 |НЕ ПРОД. | |-----+--------+--------------------+--------+---------+------+------+---------+----------+---------| | 2 |00710016|ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ | 0,25 | 927725 |0,4842| 0,00 | 0 | 0.00 |НЕ ПРОД. | | | |ТОВАРИСТВО | | | | | | | | | | |"БУКОВИНАПЛЕМСЕРВІС"| | | | | | | | |-----+--------+--------------------+--------+---------+------+------+---------+----------+---------| | 3 |05397427|ВАТ "БУРКУТЕЦЬ" | 0,25 | 4694656 | 0,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕПРОД. | |-----+--------+--------------------+--------+---------+------+------+---------+----------+---------| | 4 |14312335|ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ | 0,25 |23139188 | 0,07 | 0,07 |23139188 |1619743,16| 610 | | | |ТОВАРИСТВО | | | | | | | | | | |"ЕКВАТОР" | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------+----------+---------| |Всього згідно ПП ( 1723-14 ) |23139188 |1619743,16| | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Всього по філіях
------------------------------------------------------------------ |Обсяги продажу за торги |23139188 | 1619743,16 | | |-----------------------------------+---------+------------| | |З початку місяця | 0 | 0,00 | | |-----------------------------------+---------+------------| | |З початку року |12181989 | 885728,99 | | ------------------------------------------------------------------
Загальний обсяг продажу
------------------------------------------------------------------ |Обсяги продажу за торги | 23139188| 1619743,16 | | |-----------------------------------+---------+------------| | |З початку місяця | 0 | 0,00 | | |-----------------------------------+---------+------------| | |З початку року | 12222917| 900323,92 | | ------------------------------------------------------------------
Продавець _____________________ Біржа ______________________
М.П. М.П.
Голова Котирувальної комісії УФБ ________________________________вгору