Документ v1611227-10, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2010

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
02.12.2010 N 1611

Про накладення штрафу на ВАТ "Чернігівгаз"
за порушення Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання
природного газу за регульованим тарифом

Національною комісією регулювання електроенергетики України в
результаті розгляду на відкритому засіданні 02.12.2010 акта
позапланової перевірки Відкритого акціонерного товариства по
газопостачанню та газифікації "Чернігівгаз" від 26.11.2010 N 10,
проведеної Чернігівським територіальним представництвом НКРЕ на
підставі наказу від 10.11.2010 N 508, установлено, що
ВАТ "Чернігівгаз" (14021, м. Чернігів, вул. Любецька, 68,
код ЄДРПОУ 03358104, п/р N 26006639 у "Райффайзен Банк Аваль",
МФО 353348, Голова правління - Ярова А.А., ліцензія на право
провадження господарської діяльності з постачання природного газу
за регульованим тарифом) порушило Ліцензійні умови провадження
господарської діяльності з постачання природного газу за
регульованим тарифом ( z0028-10 ) (далі - Ліцензійні умови з
постачання), а саме: пункт 2.3 Ліцензійних умов з постачання ( z0028-10 ) в
частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань перед
ДК "Газ України" за отримані обсяги природного газу та перед
ДК "Укртрансгаз" за отримані послуги з транспортування природного
газу магістральними трубопроводами відповідно до умов укладених
договорів за 10 місяців 2010 року; пункт 3.8 Ліцензійних умов з постачання ( z0028-10 ) в
частині дотримання вимог законодавства України, зокрема постанови
НКРЕ від 01.07.2010 N 771 ( v0771227-10 ) щодо виконання в повному
обсязі фінансових зобов'язань перед ДК "Газ України" за отримані
обсяги природного газу та перед ДК "Укртрансгаз" за отримані
послуги з транспортування природного газу магістральними
трубопроводами відповідно до умов укладених договорів у 2009 році. Відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) та "Про засади
функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ) та Положення про
Національну комісію регулювання електроенергетики України,
затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213/95
( 213/95 ) (у редакції Указу Президента України від 21.04.98
N 335/98) ( 335/98 ), Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Накласти штраф у розмірі 50 тис.грн на ВАТ "Чернігівгаз"
(14021, м. Чернігів, вул. Любецька, 68, код ЄДРПОУ 03358104,
Голова правління - Ярова А.А.) за порушення пункту 3.8 Ліцензійних
умов з постачання ( z0028-10 ) в частині дотримання вимог
законодавства України, зокрема постанови НКРЕ від 01.07.2010 N 771
( v0771227-10 ) щодо виконання в повному обсязі фінансових
зобов'язань перед ДК "Газ України" за отримані обсяги природного
газу та перед ДК "Укртрансгаз" за отримані послуги з
транспортування природного газу магістральними трубопроводами
відповідно до умов укладених договорів у 2009 році. Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України протягом 30 днів із дня прийняття постанови (код бюджетної
класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції")
( v0604201-01 ).
2. Попередити ВАТ "Чернігівгаз" про необхідність усунення
порушень до 01.06.2011: пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання ( z0028-10 ) в
частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань перед
ДК "Газ України" за отримані обсяги природного газу та перед
ДК "Укртрансгаз" за отримані послуги з транспортування природного
газу магістральними трубопроводами відповідно до умов укладених
договорів за 10 місяців 2010 року; пункту 3.8 Ліцензійних умов з постачання ( z0028-10 ) в
частині дотримання вимог законодавства України, зокрема постанови
НКРЕ від 01.07.2010 N 771 ( v0771227-10 ) щодо виконання в повному
обсязі фінансових зобов'язань перед ДК "Газ України" за отримані
обсяги природного газу та перед ДК "Укртрансгаз" за отримані
послуги з транспортування природного газу магістральними
трубопроводами відповідно до умов укладених договорів у 2009 році.
3. Застерегти ВАТ "Чернігівгаз" щодо недопущення в подальшому
порушень: пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання ( z0028-10 ) в
частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань перед
ДК "Газ України" за отримані обсяги природного газу та перед
ДК "Укртрансгаз" за отримані послуги з транспортування природного
газу магістральними трубопроводами відповідно до умов укладених
договорів; пункту 3.8 Ліцензійних умов з постачання ( z0028-10 ) в
частині дотримання вимог законодавства України, а саме рішень НКРЕ
щодо виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань перед
ДК "Газ України" за отримані обсяги природного газу та перед
ДК "Укртрансгаз" за отримані послуги з транспортування природного
газу магістральними трубопроводами відповідно до умов укладених
договорів.
Голова Комісії С.Тітенковгору