Документ v1603862-12, поточна редакція — Редакція від 19.12.2013, підстава - v1591862-13, v1634862-13

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

13.12.2012  № 1603

Про затвердження Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
№ 46 від 24.01.2013
№ 109 від 07.02.2013
№ 271 від 21.03.2013
№ 298 від 28.03.2013
№ 333 від 28.03.2013
№ 439 від 18.04.2013
№ 461 від 25.04.2013
№ 467 від 25.04.2013
№ 512 від 30.04.2013
№ 514 від 30.04.2013
№ 525 від 16.05.2013
№ 633 від 23.05.2013
№ 654 від  30.05.2013
№ 670 від 06.06.2013
№ 671 від 06.06.2013
№ 678 від 06.06.2013
№ 682 від 13.06.2013
№ 814 від 04.07.2013
№ 901 від 11.07.2013
№ 1000 від 18.07.2013
№ 1025 від 25.07.2013
№ 1052 від 01.08.2013
№ 1189 від 29.08.2013
№ 1204 від 05.09.2013
№ 1222 від 12.09.2013
№ 1254 від 19.09.2013
№ 1270 від 26.09.2013
№ 1289 від 03.10.2013
№ 1330 від 17.10.2013
№ 1337 від 17.10.2013
№ 1406 від 05.11.2013
№ 1434 від 14.11.2013
№ 1440 від 14.11.2013
№ 1451 від 14.11.2013
№ 1584 від 12.12.2013
№ 1591 від 19.12.2013
№ 1634 від 19.12.2013}

На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити План діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, що додається.

Голова Комісії

С. Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
13.12. 2012 № 1603

ПЛАН
діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Структурний підрозділ, відповідальний за розробку регуляторного акта

Строк прийняття регуляторного акта

1

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

З метою приведення нормативних актів до вимог Закону України «Про електроенергетику» та усунення дублювання положень законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

ІV квартал

2

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій»

Управління цінової політики в електроенергетиці, юридичне управління

ІІ квартал

3.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження форм звітності № 11-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» та № 12-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг» та інструкцій щодо їх заповнення»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій»

Управління цінової політики в електроенергетиці, управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків, юридичне управління

IІ квартал

4

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях»

На виконання Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059/2011 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»

Управління генеруючих підприємств

ІІ квартал

5

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 02.11.2012 № 1421»

Приведення у відповідність до Закону України «Про електроенергетику»

Управління генеруючих підприємств

ІІ квартал

6

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження порядку визначення розміру місцевої складової для об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного і коксівного газів)»

Приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії

Управління генеруючих підприємств

ІІ квартал

7

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Положення про порядок відшкодування витрат електроенергії в магістральних та міждержавних електричних мережах»

Визначення нормативно-правового механізму щодо відшкодування витрат електроенергії в магістральних та міждержавних електричних мережах

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

ІІ квартал

8

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії»

Визначення нормативно-правового механізму для подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

ІV квартал

9

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Критеріїв визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенем напруги»

Забезпечення єдиного підходу до всіх споживачів та виключення необґрунтованих преференцій

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

ІV квартал

10

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України»

Приведення у відповідність з Правилами користування електричною енергією

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

ІV квартал

11

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж»

На виконання вимог статті 12 Закону України «Про електроенергетику»

Управління роздрібного ринку електричної енергії

І квартал

12

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж»

На виконання вимог статті 12 Закону України «Про електроенергетику»

Управління роздрібного ринку електричної енергії

І квартал

13

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку величини збитків,завданих внаслідок переривання процесу виробництва, передачі та постачання електричної енергії та/або внаслідок виробництва, передачі та постачання електричної енергії, параметри якості якої виходять за межі показників, визначених державними стандартами України»

На виконання вимог статті 241 Закону України «Про електроенергетику»

Управління роздрібного ринку електричної енергії

ІV квартал

14

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Типового договору на приєднання до газових мереж»

Виконання вимог пункту 15 частини третьої статті 4 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензування, юридичне управління

І квартал

15

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку розрахунку плати за приєднання об’єктів замовників до газових мереж»

Виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб’єктів природних монополій»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензування, юридичне управління

І квартал

16

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 19 квітня 2012 р. № 420»

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб’єктів природних монополій»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензування, юридичне управління

І квартал

17

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Типового договору на користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб’єктів природних монополій»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензування, юридичне управління

І квартал

18

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Типового договору на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб’єктів природних монополій»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензування, юридичне управління

І квартал

19

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Типового договору на експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб’єктів природних монополій»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензування, юридичне управління

І квартал

20

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу»

З метою удосконалення розрахунків за спожитий природний газ

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

IV квартал

21

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання»

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України «Про природні монополії»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління

ІV квартал

22

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання»

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України «Про природні монополії»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління

ІV квартал

23

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 29.05.2003 № 475»

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України «Про природні монополії»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління

ІV квартал

24

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 29.05.3003 № 476»

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України «Про природні монополії»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління

ІV квартал

25

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Кодексу комерційного обліку»

Забезпечення першого етапу переходу від існуючої моделі ринку «пулу» до РДДБР

Управління інформаційних технологій

ІV квартал

26

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження нормативів достатності власних активів суб’єктів підприємницької діяльності»

Зменшення бар’єрів для входження в ринок постачання електричної енергії та природного газу за нерегульованим тарифом

Управління ліцензування

ІV квартал

27

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Умов та Правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії»

Приведення у відповідність до діючого законодавства

Управління ліцензування

ІV квартал

28

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Стандарту надання адміністративних послуг Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»

Визначення порядку надання адміністративних послуг НКРЕ

Управління ліцензування

ІV квартал

29

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики на здійснення окремих видів діяльності»

Приведення нормативної бази у відповідність до діючого законодавства

Управління ліцензування

ІV квартал

30

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

І квартал

31

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами територією України»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

IV квартал

32

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами»

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифів з транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами та транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами, отримання прибутку, а також стимулювання ліцензіатів з транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами та транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами до оптимізації витрат

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

IV квартал

33

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами»

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, створені на принципах відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності з розподілу природного газу, отримання прибутку, а також стимулювання ліцензіата до оптимізації витрат

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

IV квартал

34

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги з постачання природного газу за регульованим тарифом»

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифу з постачання природного газу за регульованим тарифом, розроблені на принципах відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, отримання прибутку, а також стимулювання ліцензіата до оптимізації витрат

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

IV квартал

35

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги із закачування, зберігання та відбору природного газу»

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифів на закачування, зберігання та відбір природного газу, створені на принципах відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності із зберігання природного газу, а також стимулювання ліцензіата до оптимізації витрат

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

IV квартал

36

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами»

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами та транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких підключені безпосередньо до магістральних газопроводів

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

IV квартал

37

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку фінансування послуг з приєднання об’єктів замовника до газових мереж»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій»

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

IV квартал

38

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

ІV квартал

39

Проект постанови НКРЕ „Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії суб’єктам господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти”

Приведення у відповідність до Закону України „Про електроенергетику”

Управління цінової політики в електроенергетиці

ІІ квартал

40

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання"

Нормативне забезпечення переходу на стимулююче регулювання

Управління цінової політики в електроенергетиці

ІІ квартал

41

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України

Управління цінової політики в електроенергетиці

ІІ квартал

42

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України»

Приведення у відповідність до чинного законодавства України

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

ІV квартал

43

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України»

Приведення у відповідність до чинного законодавства, скасування застарілих і таких, що не відповідають новим умовам соціально-економічного розвитку України

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

І півріччя

44

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 25.06.2009 № 749»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

II квартал

45

Проект Закону України «Про державне регулювання в енергетиці України»

Виконання підпункту 131.1 пункту 131 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

Юридичне управління

I квартал

46

Проект постанови НКРЕ «Про підвищення якості обслуговування споживачів природного газу»

Виконання підпункту 153.1 пункту 153 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління

II квартал

{Пункт 47 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 512  від 30.04.2013}

48

Проект постанови НКРЕ «Про внесення зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності»

Виконання підпункту 93.2 пункту 93 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

Управління генеруючих підприємств

ІІ квартал

49

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 705»

Виконання підпункту 143.1 пункту 143 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

Управління ліцензування, юридичне управління, управління регулювання нафтогазового комплексу

ІІI квартал

50

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії"

З метою вдосконалення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України

Управління енергоринку

II квартал

51

Проект постанови НКРЕ "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України"

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління енергоринку

II квартал

52

Проект постанови НКРЕ «Щодо забезпечення функціонування кол-центрів суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом»

Підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії

Управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків

IІІ квартал

53

Проект постанови НКРЕ «Про підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії»

Виконання підпункту 127.1 пункту 127 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

Управління роздрібного ринку електричної енергії, управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків, управління ліцензування, управління генеруючих підприємств, управління цінової політики в електроенергетиці, юридичне управління

IІ квартал

54

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 04.09.2002 № 983»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

IV квартал

55

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22.06.2000 № 701»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

IV квартал

56

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 04.09.2002 № 984»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

IV квартал

57

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання"

Нормативне забезпечення переходу на стимулююче регулювання

Управління цінової політики в електроенергетиці

ІІ квартал

58

Проект постанови НКРЕ "Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами"

Нормативне забезпечення переходу на стимулююче регулювання

Управління цінової політики в електроенергетиці

ІІ квартал

59

Проект постанови НКРЕ „Про затвердження Порядку надання енергопостачальнику компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська”

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової політики в електроенергетиці, юридичне управління

III квартал

60

Проект постанови НКРЕ „Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом”

Виконання підпункту 153.2 пункту 153 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Управління ліцензування, юридичне управління

III квартал

61

Проект постанови НКРЕ „Про внесення зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами”

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

IV квартал

62

Проект постанови НКРЕ „Про внесення зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом”

Виконання підпункту 127.2 пункту 127 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Управління ліцензування, юридичне управління

III квартал

63

Проект постанови НКРЕ „Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом”

Виконання підпункту 143.1 пункту 143 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Управління ліцензування, юридичне управління

III квартал

64

Проект постанови НКРЕ „Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ”

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

IV квартал

65

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії»

З метою врегулювання питань експорту електричної енергії та виконання положень Закону України «Про електроенергетику»

Управління енергоринку

ІІІ квартал

66

Проект постанови НКРЕ «Про Порядок затвердження та коригування Інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію»

З метою вдосконалення механізму фінансування реконструкції та модернізації енергоблоків генеруючих компаній ТЕС

Управління енергоринку

ІІІ квартал

67

Проект постанови НКРЕ "Про внесення зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб’єктів господарської діяльності"

Виконання підпункту 93.2 пункту 93 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Управління генеруючих підприємств

IІІ квартал

{Пункт 68 вилучено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 901 від 11.07.2013}

69

Проект постанови НКРЕ «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання»

Нормативне забезпечення переходу на стимулююче регулювання

Управління цінової політики в електроенергетиці

ІІІ квартал

70

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств»

Визначення процедури формування, інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

IV квартал

71

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

IV квартал

72

Проект постанови НКРЕ „Про внесення зміни до Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії”

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління генеруючих підприємств

III квартал

73

Проект постанови НКРЕ „Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами”

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування

IV квартал

74

Проект постанови НКРЕ „Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами”

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування

IV квартал

75

Проект постанови НКРЕ „Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом”

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування

IV квартал

76

Проект постанови НКРЕ „Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ ”

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування

IV квартал

77

Проект постанови НКРЕ „ Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами”

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування

IV квартал

78

Проект постанови НКРЕ „Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ”

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування

IV квартал

79

Проект постанови НКРЕ „Про внесення змін до Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії”

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування

IV квартал

80.

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 14 квітня 2011 року № 606»

Приведення у відповідність до законодавства

Юридичне управління

ІV квартал

81

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж"

Виконання вимог пунктів 201 та 203 частини третьої статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

Управління регулювання нафтогазового комплексу

ІV квартал

82

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України"

З метою удосконалення нормативно-правової бази у сфері приєднання

Управління регулювання нафтогазового комплексу

ІV квартал

83

Проект постанови НКРЕ „Про внесення змін до постанови НКРЕ від 22 січня 2001 року № 47”

Приведення у відповідність до законодавства

Управління цінової політики в електроенергетиці, юридичне управління

IV квартал

84

Проект постанови НКРЕ „Про затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств”

Приведення у відповідність до законодавства

Управління роздрібного ринку електричної енергії

IV квартал

85

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Правил користування електричною енергією для населення”

Приведення у відповідність до законодавства

Управління роздрібного ринку електричної енергії

IV квартал

86

Проект постанови НКРЕ „Про внесення зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом”

Приведення у відповідність до законодавства

Управління ліцензування

IV квартал

87

Проект постанови НКРЕ „Про внесення зміни до Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії”

Приведення у відповідність до законодавства

Управління ліцензування

IV квартал

88

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами на основі багаторічного стимулюючого регулювання"

Нормативне забезпечення переходу на стимулююче регулювання

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

IV квартал

89

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів, що здійснюють розподіл природного газу"

Нормативне забезпечення переходу на стимулююче регулювання

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

IV квартал

90

Проект постанови НКРЕ "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України"

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

IV квартал

91

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 23 липня 2013 року № 1009"

З метою вдосконалення постанови НКРЕ від 23.07.2013 № 1009 "Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання"

Управління цінової політики в електроенергетиці

IV квартал

92

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 20 грудня 2012 року № 1665»

Продовження терміну застосування постанови НКРЕ від 02.04.2001 № 309 «Про затвердження Порядку визначення тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електроенергії для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом» до кінця 2014 року

Управління цінової політики в електроенергетиці

IV квартал

93

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення діяльності, пов’язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії»

Нормативне забезпечення переходу на стимулююче регулювання

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

ІV квартал

94

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу»

Приведення у відповідність до чинного законодавства

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

ІV квартал

95.

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) "Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги" та інструкції щодо її заповнення"

Приведення у відповідність до чинних нормативно-правових актів

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

IV квартал

96.

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії"

Приведення у відповідність до чинних нормативно-правових актів

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

IV квартал

97.

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії"

Приведення у відповідність до чинних нормативно-правових актів

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

IV квартал

98.

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до форми 6-НКРЕ-енергопостачання (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності" та Інструкції щодо її заповнення"

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової політики в електроенергетиці, управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів, юридичне управління

IV квартал

99.

Проект постанови НКРЕ "Про внесення зміни до Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії"

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

IV квартал

100.

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом"

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

IV квартал

101.

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами"

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

IV квартал

102

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до Порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики»

Нормативне забезпечення переходу на стимулююче регулювання

Управління цінової політики в електроенергетиці

IV квартал

103

Проект постанови НКРЕ «Про встановлення регуляторної норми доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання»

Нормативне забезпечення переходу на стимулююче регулювання

Управління цінової політики в електроенергетиці

IV квартал

104

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до Порядку визначення розміру місцевої складової для об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів)"

З метою оптимізації нормативно-правового акта

Управління генеруючих підприємств

IV квартал

105

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб’єктів господарювання, що здійснюють його видобуток»

Виконання пункту 140.2 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013, та удосконалення окремих положень Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб’єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, затвердженого постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року № 1177

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

IV квартал

106

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та споживачам, прирівняним до населення"

Удосконалення механізму визначення компенсації втрат

Управління цінової політики в електроенергетиці

IV квартал

107

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1995 р. № 516»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

ІV квартал

108

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 квітня 2006 р. № 540»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

ІV квартал

109

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу)"

Виконання вимог статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

Управління регулювання нафтогазового комплексу

ІV квартал

110

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 року № 835»

Виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

ІV квартал

111

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами»

Виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

ІV квартал

{План із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 46 від 24.01.2013, № 109 від 07.02.2013, № 271 від 21.03.2013, № 298 від 28.03.2013, № 333 від 28.03.2013, № 439 від 18.04.2013, № 461 від 25.04.2013, № 467 від 25.04.2013, № 512 від 30.04.2013, № 514 від 30.04.2013, № 525 від 16.05.2013, № 633 від 23.05.2013, № 654 від 30.05.2013, № 670 від 06.06.2013, № 671 від 06.06.2013, № 678 від 06.06.2013, № 682 від 13.06.2013, № 814 від 04.07.2013, № 901 від 11.07.2013, № 1000 від 18.07.2013, № 1025 від 25.07.2013, № 1052 від 01.08.2013, № 1189 від 29.08.2013, № 1204 від 05.09.2013, № 1254 від 19.09.2013, № 1222 від 12.09.2013, № 1270 від 26.09.2013, № 1289 від 03.10.2013, № 1330 від 17.10.2013, № 1337 від 17.10.2013, № 1406 від 05.11.2013, № 1434 від 14.11.2013, № 1440 від 14.11.2013, № 1451 від 14.11.2013, № 1584 від 12.12.2013, № 1591 від 19.12.2013, № 1634 від 19.12.2013}вгору