Щодо записів у трудовій книжці
Мінпраці України; Лист від 09.07.200110-Б-19115/9
Документ v15_9203-01, поточна редакція — Прийняття від 09.07.2001

        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
N 10-Б-19115/9 від 09.07.2001

Міністерство праці та соціальної політики України розглянуло
лист працівників приватної фірми "Слава" з с. Красне
Івано-Франківської області щодо засвідчення записів про роботу у
трудових книжках у разі зникнення печатки разом з керівником
підприємства. Відповідно до пункту 4.1 Інструкції про порядок ведення
трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях,
затвердженої наказом Мінпраці України, Мін'юсту України,
Мінсоцзахисту України від 29 липня 1993 року N 58 ( z0110-93 ) (із
змінами, внесеними наказом від 26 березня 1996 року N 29
( z0202-96 ), у разі звільнення працівника всі записи про роботу і
нагороди, внесені до трудової книжки за час роботи на цьому
підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства або
спеціально уповноваженої ним особи та печаткою підприємства або
відділу кадрів. Пунктом 2.8 вказаної Інструкції ( z0110-93 ) передбачено,
якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис,
ліквідоване, відповідний запис робиться правонаступником і
засвідчується печаткою, а в разі його відсутності вищестоящою
організацією, якій було підпорядковане підприємство, а при її
відсутності - облархівом, держархівом м. Києва, держархівом м.
Севастополя і держархівом при Раді Міністрів Автономної Республіки
Крим. Відповідно до законів України "Про оперативно-розшукову
діяльність" ( 2135-12 ) та "Про прокуратуру" ( 1789-12 )
розслідування діянь, що містять ознаки злочину, здійснюють органи
внутрішніх справ, служби безпеки та прокуратури.
Головний спеціаліст
відділу контролю за
додержанням законодавства
про працю Держнаглядпраці Н.Іллєнко
"Урядовий кур'єр", N 135, 31 липня 2001 р.вгору