Документ v1594731-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.02.2018, підстава - v0274731-18

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.09.2016  № 1594

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 274 від 27.02.2018}

Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг з видачі, переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення, анулювання рішення про призначення

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

інформаційну картку адміністративної послуги з видачі рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації;

інформаційну картку адміністративної послуги з переоформлення рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації;

інформаційну картку адміністративної послуги з видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації;

інформаційну картку адміністративної послуги з розширення сфери призначення призначеного органу з сертифікації в державній системі сертифікації;

інформаційну картку адміністративної послуги з анулювання рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації;

технологічну картку адміністративної послуги з видачі рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації;

технологічну картку адміністративної послуги з переоформлення рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації;

технологічну картку адміністративної послуги з видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації;

технологічну картку адміністративної послуги з розширення сфери призначення призначеного органу з сертифікації в державній системі сертифікації;

технологічну картку адміністративної послуги з анулювання рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.04.2014 № 432 "Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративних послуг із призначення/уповноваження органу із сертифікації в державній системі сертифікації";

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.05.2014 № 582 "Про внесення змін до інформаційної картки адміністративної послуги із призначення/уповноваження органу із сертифікації в державній системі сертифікації".

3. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л.М.) забезпечити розміщення інформаційних карток адміністративних послуг із видачі, переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення, анулювання рішення про призначення на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Нефьодова М.Є.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. КубівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
20.09.2016  № 1594

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації

Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

Інформація про режим роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок-четвер: з 9:00 до 18:00
п'ятниця та передсвяткові дні: з 9:00 до 16:45
перерва: з 13:00 до 13:45

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел. (044) 253-93-94,
факс (044) 226-31-81, (044) 596-68-03
електронна пошта: meconomy@me.gov.ua
веб-сайт: www.me.gov.ua

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності";
Закон України "Про адміністративні послуги"

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.93 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (далі - Декрет);
постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі";
постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 57 "Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення" (далі - Порядок)

Умови отримання адміністративної послуги

Підстава для отримання адміністративної послуги

заявка на призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - заявка на призначення) організації, що претендує на призначення органом з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - претендент)

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

заявка на призначення згідно з формою, затвердженою наказом Мінекономрозвитку від 17.09.2015 № 1151 "Про затвердження форми заявки на призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації", зареєстрованим у Мін'юсті 02.10.2015 за № 1179/27624.
До заявки на призначення додаються документи, передбачені пунктом 2 статті 15-1 Декрету, а саме:
проект сфери призначення за формою згідно з додатком 1 до Порядку;
засвідчена претендентом копія атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність претендента вимогам до призначених органів із сертифікації в державній системі сертифікації (далі - призначені органи). Сфера акредитації претендента повинна охоплювати схеми (моделі) сертифікації та перелік видів продукції, щодо яких він заявляє про свою компетентність;
копія статуту організації, засвідчена в установленому порядку;
відомості про кваліфікацію персоналу органу з сертифікації за формою згідно з додатком 2 до Порядку;
відомості про штатних та/або залучених аудиторів за формою згідно з додатком 3 до Порядку;
довідка з інформацією про власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції за формою згідно з додатком 4 до Порядку та/або копії укладених відповідних угод з іншими акредитованими лабораторіями (центрами), з якими співпрацює орган із сертифікації, засвідчені в установленому порядку;
загальний опис власної системи управління якістю (настанова з якості), копія сертифіката відповідності власної системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001 або ДСТУ ISO 9001 (за наявності сертифіката);
довідка про досвід проведення робіт з сертифікації продукції за останні три роки за формою згідно з додатком 5 до Порядку;
копія договору про страхування, завірена в установленому порядку, або підписана претендентом довідка про наявність коштів у розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, заподіяних унаслідок провадження ним діяльності як призначеного органу з сертифікації

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

документи, необхідні для видачі рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - рішення про призначення), подаються до Мінекономрозвитку в паперовій формі особисто, через уповноважену особу або надсилаються поштою (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, під'їзд 6).
Проект сфери призначення подається також на електронному носії

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги

безоплатно

Строк надання адміністративної послуги

протягом 90 днів з дня одержання заявки на призначення та документів, що додаються до неї

Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

подання претендентом неповного пакета документів, необхідних для призначення;
виявлення в документах, поданих претендентом, недостовірних відомостей;
невідповідність претендента вимогам до призначених органів

Результат надання адміністративної послуги

рішення про призначення за формою згідно з додатком 6 до Порядку або письмове повідомлення про відмову у видачі рішення про призначення із зазначенням підстав для такої відмови

Способи отримання відповіді (результату)

рішення про призначення видається особисто уповноваженій особі призначеного органу чи надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або претендентові надсилається письмове повідомлення про відмову у видачі рішення про призначення із зазначенням підстав для такої відмови

Заступник директора
департаменту
технічного регулюванняО.П. Гіленко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
20.09.2016  № 1594

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з переоформлення рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації

Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

Інформація про режим роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок-четвер: з 9:00 до 18:00
п'ятниця та передсвяткові дні: з 9:00 до 16:45
перерва: з 13:00 до 13:45

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел. (044) 253-93-94,
факс (044) 226-31-81, (044) 596-68-03
електронна пошта: meconomy@me.gov.ua
веб-сайт: www.me.gov.ua

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";
Закон України "Про адміністративні послуги"

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.93 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію";
постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі";
постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 57 "Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення" (далі - Порядок)

Умови отримання адміністративної послуги

Підстава для отримання адміністративної послуги

заява про переоформлення рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - заява про переоформлення рішення про призначення) призначеного органу з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - призначений орган) у зв'язку із зміною:
найменування суб'єкта господарювання;
місцезнаходження суб'єкта господарювання

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

заява про переоформлення рішення про призначення за формою згідно з додатком 7 до Порядку разом з примірником рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - рішення про призначення), що підлягає переоформленню

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

документи, необхідні для переоформлення рішення про призначення, подаються до Мінекономрозвитку в паперовій формі особисто, через уповноважену особу або надсилаються поштою (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, під'їзд 6)

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги

безоплатно

Строк надання адміністративної послуги

протягом 15 робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення рішення про призначення

Результат надання адміністративної послуги

переоформлене на новому бланку рішення про призначення за формою згідно з додатком 6 до Порядку з урахуванням змін, зазначених у заяві про його переоформлення

Способи отримання відповіді (результату)

переоформлене рішення про призначення видається особисто уповноваженій особі призначеного органу або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення

Заступник директора
департаменту
технічного регулюванняО.П. Гіленко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
20.09.2016  № 1594

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації

Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

Інформація про режим роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок-четвер: з 9:00 до 18:00
п'ятниця та передсвяткові дні: з 9:00 до 16:45
перерва: з 13:00 до 13:45

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел. (044) 253-93-94,
факс (044) 226-31-81, (044) 596-68-03
електронна пошта: meconomy@me.gov.ua
веб-сайт: www.me.gov.ua

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";
Закон України "Про адміністративні послуги"

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.93 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію";
постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі";
постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 57 "Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення" (далі - Порядок)

Умови отримання адміністративної послуги

Підстава для отримання адміністративної послуги

заява про видачу дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - заява про видачу дубліката рішення про призначення) призначеного органу з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - призначений орган) у разі:
втрати рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - рішення про призначення);
пошкодження рішення про призначення

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

заява про видачу дубліката рішення про призначення за формою згідно з додатком 8 до Порядку, до якої в разі, якщо бланк рішення про призначення непридатний для використання внаслідок його пошкодження, додається непридатне для використання рішення про призначення

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

документи, необхідні для видачі дубліката рішення про призначення, подаються до Мінекономрозвитку в паперовій формі особисто, через уповноважену особу або надсилаються поштою (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, під'їзд 6)

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги

безоплатно

Строк надання адміністративної послуги

протягом 15 робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката рішення про призначення

Результат надання адміністративної послуги

дублікат рішення про призначення замість втраченого або пошкодженого за формою згідно з додатком 6 до Порядку

Способи отримання відповіді (результату)

дублікат рішення про призначення видається особисто уповноваженій особі призначеного органу або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення

Заступник директора
департаменту
технічного регулюванняО.П. Гіленко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
20.09.2016  № 1594

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з розширення сфери призначення призначеного органу з сертифікації в державній системі сертифікації

Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

Інформація про режим роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок-четвер: з 9:00 до 18:00
п'ятниця та передсвяткові дні: з 9:00 до 16:45
перерва: з 13:00 до 13:45

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел. (044) 253-93-94,
факс (044) 226-31-81, (044) 596-68-03
електронна пошта: meconomy@me.gov.ua
веб-сайт: www.me.gov.ua

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";
Закон України "Про адміністративні послуги"

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.93 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (далі - Декрет);
постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі";
постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 57 "Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення" (далі - Порядок)

Умови отримання адміністративної послуги

Підстава для отримання адміністративної послуги

заява про розширення сфери призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - заява про розширення сфери призначення) призначеного органу з сертифікації в державній системі сертифікації, що претендує на розширення сфери призначення, стосовно якої він був призначений раніше (далі - претендент на розширення)

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

заява про розширення сфери призначення за формою згідно з додатком 9 до Порядку.
До заяви про розширення сфери призначення додаються оригінал рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - рішення про призначення), а також документи, передбачені підпунктами 1-6 пункту 2 статті 15-1 Декрету, із зазначенням відомостей, що стосуються лише розширення сфери призначення, а саме:
проект сфери призначення з урахуванням її заявленого розширення за формою згідно з додатком 1 до Порядку;
засвідчена претендентом на розширення копія атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність претендента на розширення вимогам до призначених органів із сертифікації в державній системі сертифікації (далі - призначені органи). Сфера акредитації претендента на розширення повинна охоплювати схеми (моделі) сертифікації та перелік видів продукції, щодо яких він заявляє про свою компетентність;
копія статуту організації, засвідчена в установленому порядку;
відомості про кваліфікацію персоналу органу з сертифікації за формою згідно з додатком 2 до Порядку;
відомості про штатних та/або залучених аудиторів за формою згідно з додатком 3 до Порядку;
довідка з інформацією про власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції за формою згідно з додатком 4 до Порядку та/або копії укладених відповідних угод з іншими акредитованими лабораторіями (центрами), з якими співпрацює орган із сертифікації, засвідчені в установленому порядку

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

документи, необхідні для розширення сфери призначення, подаються до Мінекономрозвитку в паперовій формі особисто, через уповноважену особу або надсилаються поштою (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, під'їзд 6).
Проект сфери призначення (з урахуванням її заявленого розширення) подається також на електронному носії

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги

безоплатно

Строк надання адміністративної послуги

протягом 90 днів з дня одержання заяви на розширення сфери призначення та документів, що додаються до неї

Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

подання претендентом на розширення неповного пакета документів, необхідних для розширення сфери призначення;
виявлення в документах, поданих претендентом на розширення, недостовірних відомостей;
невідповідність претендента на розширення вимогам до призначених органів

Результат надання адміністративної послуги

рішення про призначення з унесеними змінами, що пов'язані з розширенням сфери призначення, за формою згідно з додатком 6 до Порядку або письмове повідомлення про відмову в розширенні сфери призначення

Способи отримання відповіді (результату)

рішення про призначення з унесеними змінами, що пов'язані з розширенням сфери призначення, видається особисто уповноваженій особі призначеного органу чи надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або претенденту на розширення надсилається
письмове повідомлення про відмову в розширенні сфери призначення

Заступник директора
департаменту
технічного регулюванняО.П. Гіленко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
20.09.2016  № 1594

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з анулювання рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації

Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

Інформація про режим роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок-четвер: з 9:00 до 18:00
п'ятниця та передсвяткові дні: з 9:00 до 16:45
перерва: з 13:00 до 13:45

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел. (044) 253-93-94,
факс (044) 226-31-81, (044) 596-68-03
електронна пошта: meconomy@me.gov.ua
веб-сайт: www.me.gov.ua

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";
Закон України "Про адміністративні послуги"

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.93 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію";
постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі";
постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 57 "Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення" (далі - Порядок)

Умови отримання адміністративної послуги

Підстава для отримання адміністративної послуги

заява про анулювання рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - заява про анулювання рішення про призначення) призначеного органу з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - призначений орган)

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

заява про анулювання рішення про призначення за формою згідно з додатком 10 до Порядку

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

заява про анулювання рішення про призначення подається до Мінекономрозвитку в паперовій формі особисто, через уповноважену особу або надсилається поштою (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, під'їзд 6)

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги

безоплатно

Строк надання адміністративної послуги

протягом 30 днів з дня одержання заяви про анулювання рішення про призначення

Результат надання адміністративної послуги

видання наказу Мінекономрозвитку про анулювання рішення про призначення

Способи отримання відповіді (результату)

копія наказу про анулювання рішення про призначення надсилається поштовим відправленням органу з сертифікації

Заступник директора
департаменту
технічного регулюванняО.П. Гіленко

{Технологічні картки не наводяться}вгору