Документ v1587227-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.12.2012, підстава - z1957-12

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
22.09.2011 N 1587
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
N 1421 ( z1957-12 ) від 02.11.2012 }
Про внесення змін до Порядку установлення,
перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу
для суб'єктів господарської діяльності

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) та Указу Президента України від 14.03.95 N 213
( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної
комісії з питань регулювання електроенергетики України"
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Унести до Порядку установлення, перегляду та припинення дії
"зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності,
затвердженого постановою НКРЕ від 22.01.2009 N 32 ( v0032227-09 ),
такі зміни: 1) у пункті 1.4 абзац другий підпункту 1.4.5 викласти в такій
редакції: "Зазначений порядок стимулювання виробництва електроенергії з
альтернативних джерел енергії застосовується за умови, що
починаючи з 1 січня 2012 року питома вага сировини, матеріалів,
основних засобів, робіт та послуг українського походження у
вартості будівництва відповідного об'єкта електроенергетики, що
виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел
енергії, становить не менше 15 відсотків, з 1 січня 2013 року -
30 відсотків, а з 1 січня 2014 року - 50 відсотків. Додатковою
умовою застосування зазначеного порядку стимулювання виробництва
електроенергії з використанням енергії сонячного випромінювання є
використання, починаючи з 1 січня 2013 року, на об'єктах
електроенергетики сонячних модулів, у вартості виробництва яких
питома вага матеріалів та сировини українського походження
становить не менше ніж 30 відсотків, а починаючи з 2014 року -
50 відсотків."; 2) у пункті 2.1: абзац третій викласти в такій редакції: "розрахунок собівартості виробництва електричної енергії
установкою з використанням альтернативних джерел енергії
(додаток 2), який виконується відповідно до Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
та Податкового кодексу України ( 2755-17 );"; абзац сьомий викласти в такій редакції: "зареєстровану декларацію про готовність об'єкта до
експлуатації або сертифікат, виданий на підставі акта готовності
об'єкта до експлуатації, відповідно до Порядку прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 461
( 461-2011-п );"; абзац дев'ятий викласти в такій редакції: "починаючи з 1 січня 2012 року підтверджуючий документ того,
що у відповідності до Порядку визначення питомої ваги сировини,
матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського
походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики та їх
складових питома вага сировини, матеріалів, основних фондів, робіт
та послуг українського походження у вартості будівництва
відповідного об'єкта електроенергетики становить не менше
15 відсотків, з 1 січня 2013 року - 30 відсотків, а з 1 січня
2014 року - 50 відсотків;"; абзац десятий викласти в такій редакції: "у разі виробництва суб'єктом господарювання електроенергії з
використанням енергії сонячного випромінювання, починаючи з
1 січня 2013 року, підтверджуючий документ того, що у вартості
виробництва використаних сонячних модулів питома вага матеріалів
та сировини українського походження становить не менше ніж
30 відсотків, а починаючи з 2014 року - 50 відсотків.".
Голова Комісії С.Тітенко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва Г.Яцишина
(Рішення N 799 від 07.09.2011
про погодження проекту
регуляторного акта)вгору